source: spip-zone/_core_/branches/spip-3.0/plugins/compresseur/lang/compresseur_co.php @ 80130

Last change on this file since 80130 was 80130, checked in by ben.spip@…, 5 years ago

report de langues

File size: 1019 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/compresseur?lang_cible=co
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // I
11        'info_compresseur_titre' => 'Uttimizazione è cumpressione',
12        'info_question_activer_compactage_css' => 'Vulete attivà a cumpressione di e foglie di stile (CSS)?', # MODIF
13        'info_question_activer_compactage_js' => 'Vulete attivà a cumpressione di i scripts (javascript)?', # MODIF
14
15        // T
16        'texte_compacter_avertissement' => 'Attenti à ùn attivà st’opzioni durante u sviluppu di u situ : L’elementi cumpressi ùn diventenu propriu più leghjitoghji.',
17        'texte_compacter_script_css' => 'SPIP pò cumpressà i scripts javascript è e foglie di stile CSS, da arregitrà li in i schedari stàtichi;
18        cusì u situ diventa più veloce.',
19        'titre_compacter_script_css' => 'Cumpressione di i scripts è CSS'
20);
21
22?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.