source: spip-zone/_core_/branches/spip-3.0/plugins/grenier/lang/grenier_nl.php @ 77923

Last change on this file since 77923 was 77923, checked in by ben.spip@…, 5 years ago

langues

File size: 4.9 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/grenier?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // B
11        'bouton_forum_petition' => 'FORUM & PETITIE', # MODIF
12        'bouton_radio_sauvegarde_compressee' => 'gecomprimeerde opslag onder @fichier@', # MODIF
13        'bouton_radio_sauvegarde_non_compressee' => 'niet-gecomprimeerde opslag onder @fichier@', # MODIF
14
15        // F
16        'forum_probleme_database' => 'Probleem met databank, je bericht is niet geregistreerd.', # MODIF
17
18        // I
19        'ical_lien_rss_breves' => 'Syndication van kort van de site', # MODIF
20        'icone_creer_mot_cle_breve' => 'Een nieuw sleutelwoord creëren en het binden aan dit brève', # MODIF
21        'icone_forum_administrateur' => 'Forum van de beheerders', # MODIF
22        'icone_forum_suivi' => 'Opvolging van de forums', # MODIF
23        'icone_publier_breve' => 'Dit nieuwsbericht publiceren', # MODIF
24        'icone_refuser_breve' => 'Dit nieuwsbericht weigeren', # MODIF
25        'info_base_restauration' => 'De databank wordt hersteld.', # MODIF
26        'info_breves_03' => 'nieuwsberichten', # MODIF
27        'info_breves_liees_mot' => 'Berichten gekoppeld aan dit trefwoord', # MODIF
28        'info_breves_touvees' => 'Gevonden berichten', # MODIF
29        'info_breves_touvees_dans_texte' => 'Gevonden berichten (in de tekst)', # MODIF
30        'info_echange_message' => 'SPIP voorziet in de mogelijkheid om berichten uit te wisselen en private discussieforums op te
31    starten tussen de deelnemers aan de site.Wil je deze mogelijkheid aan- of uitzetten ?', # MODIF
32        'info_erreur_restauration' => 'Herstelfout : onbestaande map.', # MODIF
33        'info_forum_administrateur' => 'Forum van de beheerders', # MODIF
34        'info_forum_interne' => 'intern forum', # MODIF
35        'info_forum_ouvert' => 'Een forum in het private deel van de site is toegankelijk
36  voor alle geregistreerde redacteurs. Hieronder kan je een
37  extra forum aanmaken dat alleen bestemd is voor de beheerders.', # MODIF
38        'info_gauche_suivi_forum' => 'De pagina voor <i>opvolging van de forums</i> is een plek voor beheer van je site (en dus niet voor discussie of redactie). Alle bijdragen aan het publieke forum aansluitend op die artikel worden getoond en kan je hier beheren.', # MODIF
39        'info_modifier_breve' => 'Bericht wijzigen :', # MODIF
40        'info_nombre_breves' => '@nb_breves@ berichten,', # MODIF
41        'info_option_ne_pas_faire_suivre' => 'Berichten uit de forums niet laten opvolgen', # MODIF
42        'info_restauration_sauvegarde_insert' => 'Integratie van @archive@ in de basis',
43        'info_sauvegarde_articles' => 'Artikel redden',
44        'info_sauvegarde_articles_sites_ref' => 'Artikels van de referentiesites bewaren',
45        'info_sauvegarde_auteurs' => 'Backup de auteurs',
46        'info_sauvegarde_breves' => 'Backup de berichten',
47        'info_sauvegarde_documents' => 'Backup de dokumenten',
48        'info_sauvegarde_echouee' => 'Indien het maken van de reserverkopie mislukt is («Maximum execution time exceeded»),',
49        'info_sauvegarde_forums' => 'Backup de forums',
50        'info_sauvegarde_groupe_mots' => 'Groepen trefwoorden bewaren',
51        'info_sauvegarde_messages' => 'Bewaar de berichten',
52        'info_sauvegarde_mots_cles' => 'Trefwoorden bewaren',
53        'info_sauvegarde_petitions' => 'Petities bewaren',
54        'info_sauvegarde_refers' => 'Backup de referers',
55        'info_sauvegarde_reussi_01' => 'Backup succes.',
56        'info_sauvegarde_rubrique_reussi' => 'De tabels van de rubriek @titre@ werden in @archive@ beschermd. U kunt',
57        'info_sauvegarde_rubriques' => 'Backup rubrieken',
58        'info_sauvegarde_signatures' => 'De namen van de petitie bewaren',
59        'info_sauvegarde_sites_references' => 'De gekoppelde sites opslaan',
60        'info_sauvegarde_type_documents' => 'Types documenten opslaan',
61        'info_sauvegarde_visites' => 'Backup de bezoeken',
62        'info_une_breve' => 'een bericht',
63        'item_mots_cles_association_breves' => 'de bericht',
64        'item_nouvelle_breve' => 'Nieuw bericht',
65
66        // L
67        'lien_forum_public' => 'Beheer het publieke forum van dit artikel',
68        'lien_reponse_breve' => 'Beantwoord dit nieuwsbericht',
69
70        // S
71        'sauvegarde_fusionner' => 'De huidige basis en de bescherming fusioneren',
72        'sauvegarde_fusionner_depublier' => 'De gefusioneerde onderwerpen depubliceren',
73        'sauvegarde_url_origine' => 'Eventueel URL van de site van oorsprong:',
74
75        // T
76        'texte_admin_tech_03' => 'Je kan de reservekopie ook als een gecomprimeerd bestand opslaan, dit om de overzettijd van de server naar je computer sterk in te korten en om schijfruimte te besparen.',
77        'texte_admin_tech_04' => 'Met het oog op fusie met een andere basis, kunt u de bescherming beperken tot de rubriek:',
78        'texte_sauvegarde_compressee' => 'De reservekopie zal gemaakt worden in het niet-gecomprimeerde bestand @fichier@.',
79        'titre_nouvelle_breve' => 'Nieuw bericht',
80        'titre_page_breves_edit' => 'Wijzigen bericht : «@titre@»',
81        'titre_page_forum' => 'Forum van de beheerders',
82        'titre_page_forum_envoi' => 'Een bericht versturen',
83        'titre_page_statistiques_messages_forum' => 'Berichten van forum'
84);
85
86?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.