source: spip-zone/_core_/branches/spip-3.0/plugins/grenier/lang/grenier_ro.php @ 77923

Last change on this file since 77923 was 77923, checked in by ben.spip@…, 5 years ago

langues

File size: 5.0 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/grenier?lang_cible=ro
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // B
11        'bouton_forum_petition' => 'FORUM & PETIŢIE', # MODIF
12        'bouton_radio_sauvegarde_compressee' => 'salvare comprimată în @fichier@', # MODIF
13        'bouton_radio_sauvegarde_non_compressee' => 'salvare necomprimată în @fichier@', # MODIF
14
15        // F
16        'forum_probleme_database' => 'Problemă tehnică cu baza de date, mesajul dumneavoastră nu a fost înregistrat.', # MODIF
17
18        // I
19        'ical_lien_rss_breves' => 'Sindicalizarea ştirilor site-ului', # MODIF
20        'icone_creer_mot_cle_breve' => 'Creaţi un nou cuvânt cheie şi legati-l de această ştire', # MODIF
21        'icone_forum_administrateur' => 'Forum-ul administratorilor', # MODIF
22        'icone_forum_suivi' => 'Urmărirea forum-urilor', # MODIF
23        'icone_publier_breve' => 'Publicaţi această ştire', # MODIF
24        'icone_refuser_breve' => 'Refuzaţi această ştire', # MODIF
25        'info_base_restauration' => 'Baza de date este pe cale să fie restaurată.', # MODIF
26        'info_breves_03' => 'ştiri', # MODIF
27        'info_breves_liees_mot' => 'Ştiri legate de acest cuvânt-cheie', # MODIF
28        'info_breves_touvees' => 'Ştiri găsite', # MODIF
29        'info_breves_touvees_dans_texte' => 'Ştiri găsite (în text)', # MODIF
30        'info_echange_message' => 'SPIP permite schimbul de mesaje şi constituirea de forumuri de discuţie
31 private între participanţii site-ului. Puteţi activa sau
32 dezactiva această funcţionalitate.', # MODIF
33        'info_erreur_restauration' => 'Eroare de restaurare: fişier inexistent.', # MODIF
34        'info_forum_administrateur' => 'forum-ul administratorilor', # MODIF
35        'info_forum_interne' => 'forum intern', # MODIF
36        'info_forum_ouvert' => 'În spaţiul privat, un forum este deschis pentru toţi redactorii înregistraţi.
37   Puteţi activa mai jos un forum suplimentar, rezervat doar administratorilor.', # MODIF
38        'info_gauche_suivi_forum' => '<i>Pagina de urmărire a forum-urilor</i> este o unealtă de gestiune a site-ului (nu un spaţiu de discuţii sau de redactare). Această pagină afişează toate contribuţiile la forum-ul public al acestui articol şi vă permite să gestionaţi aceste contribuţii.', # MODIF
39        'info_modifier_breve' => 'Modificaţi ştirea:', # MODIF
40        'info_nombre_breves' => '@nb_breves@ ştiri,', # MODIF
41        'info_option_ne_pas_faire_suivre' => 'Faceţi ca mesajele forum-urilor să nu fie trimise autorilor articolelor', # MODIF
42        'info_restauration_sauvegarde_insert' => 'Inserţia @archive@ în bază',
43        'info_sauvegarde_articles' => 'Salvaţi articolele',
44        'info_sauvegarde_articles_sites_ref' => 'Salvaţi articolele site-urilor referenţiate',
45        'info_sauvegarde_auteurs' => 'Salvaţi autorii',
46        'info_sauvegarde_breves' => 'Salvaţi ştirea',
47        'info_sauvegarde_documents' => 'Salvaţi documentele',
48        'info_sauvegarde_echouee' => 'Dacă salvarea a eşuat («Maximum execution time exceeded»),',
49        'info_sauvegarde_forums' => 'Salvaţi forum-urile',
50        'info_sauvegarde_groupe_mots' => 'Salvaţi grupurile de cuvinte-cheie',
51        'info_sauvegarde_messages' => 'Salvaţi mesajele',
52        'info_sauvegarde_mots_cles' => 'Salvaţi cuvintele-cheie',
53        'info_sauvegarde_petitions' => 'Salvaţi petiţiile',
54        'info_sauvegarde_refers' => 'Salvaţi referers',
55        'info_sauvegarde_reussi_01' => 'Salvare reuşită.',
56        'info_sauvegarde_rubrique_reussi' => 'Tabelele din rubrica @titre@ au fost salvate în @archive@. Puteţi',
57        'info_sauvegarde_rubriques' => 'Salvaţi rubricile',
58        'info_sauvegarde_signatures' => 'Salvaţi semnăturile petiţiilor',
59        'info_sauvegarde_sites_references' => 'Salvaţi site-urile referenţiate',
60        'info_sauvegarde_type_documents' => 'Salvaţi tipurile de documente',
61        'info_sauvegarde_visites' => 'Salvaţi vizitele',
62        'info_une_breve' => 'o ştire,',
63        'item_mots_cles_association_breves' => 'ştirilor',
64        'item_nouvelle_breve' => 'Ştire nouă',
65
66        // L
67        'lien_forum_public' => 'Gestionaţi forum-ul public al acestui articol',
68        'lien_reponse_breve' => 'Răspuns la ştire',
69
70        // S
71        'sauvegarde_fusionner' => 'Îmbinaţi baza curentă cu cea salvată',
72        'sauvegarde_fusionner_depublier' => 'De-publicaţi obiectele fuzionate',
73        'sauvegarde_url_origine' => 'Eventual, URL-ul site-ului de origine :',
74
75        // T
76        'texte_admin_tech_03' => 'Puteţi să alegeţi să salvaţi fişierul sub o formă comprimată, atât pentru
77 a micşora durata transferului către dumneavoastră sau spre un server de siguranţă, cât şi pentru a face economie de spaţiu de disc.',
78        'texte_admin_tech_04' => 'În scopul de fuzionare cu o altă bază de date, puteţi limita salvarea la rubrica:',
79        'texte_sauvegarde_compressee' => 'Salvarea va fi făcută într-un fişier necomprimat @fichier@.',
80        'titre_nouvelle_breve' => 'Ştire nouă',
81        'titre_page_breves_edit' => 'Modificaţi ştirea: « @titre@ »',
82        'titre_page_forum' => 'Forum-ul administratorilor',
83        'titre_page_forum_envoi' => 'Trimiteţi un mesaj',
84        'titre_page_statistiques_messages_forum' => 'Mesajele forum-ului'
85);
86
87?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.