source: spip-zone/_core_/branches/spip-3.0/plugins/jquery_ui/lang/paquet-jqueryui_sk.php @ 62173

Last change on this file since 62173 was 62173, checked in by cedric@…, 8 years ago

Reports des commits de salvatore compris entre r61274 et r62170

File size: 1.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/paquet-jqueryui?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // J
11        'jqueryui_description' => 'Tento zásuvný modul do SPIPu zavádza doplnkovú knižnicu  jQuery UI umožňujúcu vytváranie dynamických grafických prvkov: tabulátory, drag & drop, grafy zobrazujúce postup pri dokončení niečoho atď.
12        Funkcie tejto knižnice sa rozdeľujú do 3 kategórií:
13
14        -* {{Interakcie:}} dávajú vašim HTML objektom zaujímavé vlastnosti, napríklad môžete na objekty kliknúť myšou, a tak ich presúvať (drag&drop), dá sa meniť ich veľkosť tak ako veľkosť okna, alebo si ich môžete zvoliť ako ikony na pracovnú plochu svojho operačného systému.
15        -* {{Widgety:}} to sú objekty s "prepínačmi", ktoré ponúkajú funkcie vysokej úrovne, ako napríklad DatePicker, ktorý zobrazí kalendár umožňujúci zadanie dátumu.
16    -* {{Efekty:}} obohacujú predvolené efekty, ktoré ponúka jQuery (fadeIn, slideUp...). Napríklad vďaka jQuery UI je možné doplniť vlastnosť CSS background-color o .animate() alebo pridať prechody k addClass/removeClass, atď.',
17        'jqueryui_slogan' => 'Animácie, efekty a widgety jQuery'
18);
19
20?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.