source: spip-zone/_core_/branches/spip-3.0/plugins/mediabox/lang/mediabox_nl.php @ 80130

Last change on this file since 80130 was 80130, checked in by ben.spip@…, 5 years ago

report de langues

File size: 2.1 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/mediabox?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // B
11        'bouton_reinitialiser' => 'Resetten',
12        'boxstr_close' => 'Sluiten',
13        'boxstr_current' => '@current@/@total@',
14        'boxstr_next' => 'Volgende',
15        'boxstr_previous' => 'Vorige',
16        'boxstr_slideshowStart' => 'Diavoorstelling',
17        'boxstr_slideshowStop' => 'Stoppen',
18        'boxstr_zoom' => 'Zoom',
19
20        // E
21        'explication_selecteur' => 'Geef de doelelementen die de box zullen activeren (uitgebreide CSS of jQuery uitdrukking)',
22        'explication_selecteur_galerie' => 'Geef de doelelementen die zich in een galerij moeten bevinden (uitgebreide CSS of jQuery uitdrukking)',
23        'explication_splash_url' => 'Geef de URL van de in een box te tonen media bij een eerste bezoek aan de site',
24        'explication_traiter_toutes_images' => 'Een box op alle beelden instellen ?',
25
26        // L
27        'label_active' => 'Mediabox activeren op het openbare site',
28        'label_apparence' => 'Verschijning',
29        'label_aucun_style' => 'Geen standaard stijl invoegen',
30        'label_choix_transition_elastic' => 'Elastisch',
31        'label_choix_transition_fade' => 'Cross fading',
32        'label_choix_transition_none' => 'Zonder overgangseffect',
33        'label_maxheight' => 'Max Hoogte (% of px)',
34        'label_maxwidth' => 'Max breedte (% of px)',
35        'label_minheight' => 'Min Hoogte (% of px)',
36        'label_minwidth' => 'Min breedte (% of px)',
37        'label_opacite' => 'Donkerheid achtergrond ',
38        'label_selecteur_commun' => 'In het algemeen',
39        'label_selecteur_galerie' => 'In galerij ',
40        'label_skin' => 'Verschijning van de knopjes',
41        'label_slideshow_speed' => 'Toontijd van de afbeeldingen in de diavoorstelling (ms)',
42        'label_speed' => '
43Overgangssnelheid (ms)',
44        'label_splash' => 'Splash doos',
45        'label_splash_url' => 'Te tonen URL',
46        'label_traiter_toutes_images' => 'Beelden',
47        'label_transition' => 'Overgang tussen twee afbeeldingen',
48
49        // T
50        'titre_menu_box' => 'Multimedia Box',
51        'titre_page_configurer_box' => 'Configuratie van de Multimedia Box'
52);
53
54?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.