source: spip-zone/_core_/plugins/breves/lang/breves_nl.php @ 97025

Last change on this file since 97025 was 97025, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] breves Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.14 %)
La langue 'la' devrait être supprimée car trop peu traduite (27.59 %)
La langue 'ne' devrait être supprimée car trop peu traduite (27.59 %)
La langue 'rn' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.69 %)
La langue 'sc' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.14 %)
La langue 'sq' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.03 %)
La langue 'wo' devrait être supprimée car trop peu traduite (27.59 %)

File size: 1.8 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/breves?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'breve' => 'Nieuwsbericht',
14        'breves' => 'Nieuwsberichten',
15
16        // E
17        'entree_breve_publiee' => 'Dit bericht is:',
18        'entree_texte_breve' => 'Tekst van het bericht',
19
20        // I
21        'icone_breves' => 'Berichten',
22        'icone_ecrire_nouvel_article' => 'De berichten van deze rubriek',
23        'icone_modifier_breve' => 'Dit bericht wijzigen',
24        'icone_nouvelle_breve' => 'Een nieuwsbericht schrijven',
25        'info_1_breve' => '1 bericht',
26        'info_aucun_breve' => 'Geen nieuwsbericht',
27        'info_breves' => 'Werkt je website met nieuwsberichten?',
28        'info_breves_02' => 'nieuwsberichten',
29        'info_breves_valider' => 'Berichten ter goedkeuring',
30        'info_gauche_numero_breve' => 'Bericht nummer',
31        'info_nb_breves' => '@nb@ berichten',
32        'item_breve_proposee' => 'ter evaluatie',
33        'item_breve_refusee' => 'geweigerd',
34        'item_breve_validee' => 'goedgekeurd',
35        'item_non_utiliser_breves' => 'Nieuwsberichten niet gebruiken',
36        'item_utiliser_breves' => 'Nieuwsberichten gebruiken',
37
38        // L
39        'logo_breve' => 'Logo van het nieuwsbericht',
40
41        // T
42        'texte_breves' => 'Nieuwsberichten zijn korte en eenvoudige teksten die snel online geplaatst kunnen worden: een persbericht opstellen, een evenementenkalender maken, ...',
43        'titre_breve_proposee' => 'Voorgesteld bericht',
44        'titre_breve_publiee' => 'Gepubliceerd bericht',
45        'titre_breve_refusee' => 'Geweigerd bericht',
46        'titre_breves' => 'Berichten',
47        'titre_langue_breve' => 'Taal van het nieuwsbericht',
48        'titre_nouvelle_breve' => 'Nieuwe nieuwsbericht',
49        'titre_page_breves' => 'Nieuwsberichten'
50);
51
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.