source: spip-zone/_core_/plugins/breves/lang/breves_sk.php @ 49635

Last change on this file since 49635 was 49635, checked in by salvatore@…, 10 years ago

langues (breves)

File size: 1.7 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://www.spip.net/trad-lang/
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // B
11        'breve' => 'Novinka',
12        'breves' => 'Novinky',
13
14        // E
15        'entree_breve_publiee' => 'Chcete publikovať túto novinku?',
16        'entree_texte_breve' => 'Text novinky',
17
18        // I
19        'icone_breves' => 'Novinky',
20        'icone_ecrire_nouvel_article' => 'Novinky v tejto rubrike',
21        'icone_modifier_breve' => 'Upraviť túto novinku',
22        'icone_nouvelle_breve' => 'Vytvoriť novinku',
23        'info_1_breve' => '1 novinka',
24        'info_aucun_breve' => 'Žiadne novinky',
25        'info_breves' => 'Chcete využívať novinky?',
26        'info_breves_02' => 'Novinky',
27        'info_breves_valider' => 'Novinky čakajúce na schválenie',
28        'info_gauche_numero_breve' => 'NOVINKA ČÍSLO',
29        'info_nb_breves' => '@nb@ noviniek',
30        'item_breve_proposee' => 'Novinka odoslaná',
31        'item_breve_refusee' => 'Nie - novinka zamietnutá',
32        'item_breve_validee' => 'Áno - novinka schválená',
33        'item_non_utiliser_breves' => 'Nepoužívať novinky',
34        'item_utiliser_breves' => 'Používať novinky',
35
36        // L
37        'logo_breve' => 'LOGO NOVINKY',
38
39        // T
40        'texte_breves' => 'Novinky sú stručné správy, ktoré umožňujú
41 publikovať bleskové správy, riadiť prehľady tlače, kalendár udalostí, atď.',
42        'titre_breve_proposee' => 'Novinka odoslaná',
43        'titre_breve_publiee' => 'Novinka publikovaná',
44        'titre_breve_refusee' => 'Novinka zamietnutá',
45        'titre_breves' => 'Novinky',
46        'titre_langue_breve' => 'JAZYK NOVINKY',
47        'titre_nouvelle_breve' => 'Nouvelle brève', # NEW
48        'titre_page_breves' => 'Novinky'
49);
50
51?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.