source: spip-zone/_core_/plugins/breves/lang/breves_sk.php @ 97025

Last change on this file since 97025 was 97025, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] breves Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.14 %)
La langue 'la' devrait être supprimée car trop peu traduite (27.59 %)
La langue 'ne' devrait être supprimée car trop peu traduite (27.59 %)
La langue 'rn' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.69 %)
La langue 'sc' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.14 %)
La langue 'sq' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.03 %)
La langue 'wo' devrait être supprimée car trop peu traduite (27.59 %)

File size: 1.7 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/breves?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'breve' => 'Novinka',
14        'breves' => 'Novinky',
15
16        // E
17        'entree_breve_publiee' => 'Táto novinka je:',
18        'entree_texte_breve' => 'Text novinky',
19
20        // I
21        'icone_breves' => 'Novinky',
22        'icone_ecrire_nouvel_article' => 'Novinky v tejto rubrike',
23        'icone_modifier_breve' => 'Upraviť túto novinku',
24        'icone_nouvelle_breve' => 'Vytvoriť novinku',
25        'info_1_breve' => '1 novinka',
26        'info_aucun_breve' => 'Žiadne novinky',
27        'info_breves' => 'Chcete využívať novinky?',
28        'info_breves_02' => 'Novinky',
29        'info_breves_valider' => 'Novinky čakajúce na schválenie',
30        'info_gauche_numero_breve' => 'Novinka číslo',
31        'info_nb_breves' => '@nb@ noviniek',
32        'item_breve_proposee' => 'navrhnutá na schválenie',
33        'item_breve_refusee' => 'zamietnutá',
34        'item_breve_validee' => 'schválená',
35        'item_non_utiliser_breves' => 'Nepoužívať novinky',
36        'item_utiliser_breves' => 'Používať novinky',
37
38        // L
39        'logo_breve' => 'Logo novinky',
40
41        // T
42        'texte_breves' => 'Novinky sú stručné správy, ktoré umožňujú
43 publikovať bleskové správy, riadiť prehľady tlače, kalendár udalostí, atď.',
44        'titre_breve_proposee' => 'Novinka odoslaná',
45        'titre_breve_publiee' => 'Novinka publikovaná',
46        'titre_breve_refusee' => 'Novinka zamietnutá',
47        'titre_breves' => 'Novinky',
48        'titre_langue_breve' => 'Jazyk novinky',
49        'titre_nouvelle_breve' => 'Nová novinka',
50        'titre_page_breves' => 'Novinky'
51);
52
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.