source: spip-zone/_core_/plugins/compagnon/lang/compagnon_ca.php @ 97137

Last change on this file since 97137 was 97137, checked in by salvatore@…, 5 years ago

[Salvatore] compagnon Export depuis http://trad.spip.net

File size: 3.8 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/compagnon?lang_cible=ca
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'c_accueil_bienvenue' => 'Benvingut @nom@!',
14        'c_accueil_configurer_site' => 'Configura la teva pàgina',
15        'c_accueil_configurer_site_texte' => 'Una de les primeres coses a fer és donar un nom a la teva pàgina. Ara s’anomena "@nom@". El nom de la pàgina apareix a la part superior d’aquesta pàgina. En fer-hi clic pots canviar-li el nom, així com afegir-li un logotip i un eslògan.',
16        'c_accueil_publication' => 'Publica-ho!',
17        'c_accueil_publication_texte' => 'Per a publicar una pàgina has d’escriure un article.
18També cal que creïs almenys una secció per a poder fer-ho. Pots continuar fent clic al menú "Edició" i després a "Seccions".',
19        'c_accueil_texte' => 'Acabes d’entrar a la zona privada d’SPIP.',
20        'c_accueil_texte_revenir' => 'Aquesta pàgina mostra la última activitat editorial de la teva pàgina.
21Pots visitar aquesta pàgina en qualsevol moment fent clic al botó de la casa,
22a la part superior, a sota del teu nom.', # MODIF
23        'c_article_redaction' => 'L’article s’està escrivint.',
24        'c_article_redaction_redacteur' => 'L’edició d’aquest article està en curs.',
25        'c_article_redaction_redacteur_texte' => 'Per a proposar el teu article als administradors de la pàgina i als altres editors, canvia, dins el bloc de la columna del costat, "edició en curs" per "enviat per avaluar".',
26        'c_article_redaction_texte' => 'Per a publicar aquest article a la pàgina pública, canvia’n l’estat.
27Al bloc de la columna del costat, canvia "edició en curs" per "publicat en línia".
28',
29        'c_articles_creer' => 'Com escriure un article?',
30        'c_articles_creer_texte' => 'No pots escriure un article des d’aquesta pàgina
31                llevat que hi hagi almenys una secció a la teva pàgina.
32                Pots crear-la des del menú "Seccions" a sota d’"Editar".
33                ',
34        'c_job' => 'Feina per a fer...',
35        'c_job_texte' => 'Aquesta pàgina enumera les properes tasques de manteniment que SPIP haurà de fer. Aquestes tasques s’executen amb regularitat o de manera ocasional degut al pesat processament que requereixen els plugins com l’enviament de correu electrònic massiu.',
36        'c_rubrique_publier' => 'Escriu un article',
37        'c_rubrique_publier_texte' => 'Una secció és visible a la pàgina pública només des del moment que conté almenys un contingut publicat, com, per exemple, un article publicat.
38Així doncs, escriu un article. Pots fer-ho des de la pàgina a sota de la descripció de la teva secció.',
39        'c_rubriques_creer' => 'Crea la primera secció!',
40        'c_rubriques_creer_texte' => 'Les seccions són l’estructura bàsica de la pàgina, i pots escriure-hi articles. Comença per crear la primera secció.',
41
42        // E
43        'explication_activer_compagnon' => 'El company afegeix comentaris a algunes pàgines de la zona privada per ajudar a encarregar-se d’SPIP. Voldrieu activar-lo?',
44        'explication_reinitialiser_compagnon' => 'Llavors els missatges ja vistos per un autor no es mostraran.
45Voldrieu reiniciar aquests missatges?',
46
47        // L
48        'label_activer_compagnon' => 'Activar el Company?',
49        'label_reinitialiser_compagnon' => 'Reiniciar els missatges del Company?',
50
51        // O
52        'ok' => 'D’acord',
53        'ok_bien' => 'Molt bé!',
54        'ok_jai_compris' => 'Ja ho tinc!',
55        'ok_merci' => 'Gràcies',
56        'ok_parfait' => 'Perfecte!',
57
58        // R
59        'reinitialisation' => 'Reinici',
60        'reinitialisation_ok' => 'Reinici complet',
61        'reinitialiser' => 'Reiniciar',
62        'reinitialiser_moi' => 'Sí, només aquells que ja he llegit',
63        'reinitialiser_tous' => 'Sí, sigui qui sigui l’autor',
64
65        // T
66        'titre_compagnon' => 'El Company',
67        'titre_page_configurer_compagnon' => 'Configura el company'
68);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.