source: spip-zone/_core_/plugins/compagnon/lang/compagnon_nl.php @ 97137

Last change on this file since 97137 was 97137, checked in by salvatore@…, 5 years ago

[Salvatore] compagnon Export depuis http://trad.spip.net

File size: 4.0 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/compagnon?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'c_accueil_bienvenue' => 'Welkom @nom@ !',
14        'c_accueil_configurer_site' => 'Je site configureren',
15        'c_accueil_configurer_site_texte' => 'Om te beginnen moet je je site een naam geven.
16                Momenteel wordt hij  «@nom@» genoemd. De naam van het site wordt boveaan deze pagina getoond.
17                Klik erop om de naam te veranderen maar ook om er een logo en een slogan aan toe te voegen.',
18        'c_accueil_publication' => 'Publiceer!',
19        'c_accueil_publication_texte' => 'Om een pagina te publiceren moet je een artikel maken.
20                Hiervoor moet je tenminste één rubriek aanmaken. Je mag dat doen in het «Items» menu door op «Rubrieken» te klikken.',
21        'c_accueil_texte' => 'Je bent zojuist in het privé gedeelte van SPIP binnengekomen.',
22        'c_accueil_texte_revenir' => '          Deze pagina toont je de laatste editoriaal activiteit op je site.
23                Je kunt hier altijd terugkomen door op het huisje te klikken dat zich aan de bovenzijde
24                bevindt, juist onder je naam.',
25        'c_article_redaction' => 'Het artikel is in redactie.',
26        'c_article_redaction_redacteur' => 'De redactie van het artikel is aan de gang.',
27        'c_article_redaction_redacteur_texte' => 'Om je artikel aan de sitebeheerders en aan de anderen redacteurs voor te stellen,
28                klik op  «in redactie» in het linkse kader en selecteer dan «ter evaluatie».',
29        'c_article_redaction_texte' => 'Om het artikel op het publiek site te publiceren moet de status veranderd worden.
30                In het linkse kader wijzig je «in redactie» naar «online geplaatst».',
31        'c_articles_creer' => 'Hoe een artikel maken?',
32        'c_articles_creer_texte' => 'Je kan een artikel vanaf deze pagina aanmaken
33                zodra je site tenminste één rubriek bevat.
34                Maak een rubriek aan vanaf het «Item» menu, klik daar op «Rubrieken».',
35        'c_job' => 'Het lijst van taken',
36        'c_job_texte' => 'Op deze pagina vind je het lijst van de volgende onderhoudstaken van SPIP.
37                De taken worden op regelmatige tijden uitgevoerd of soms voor zwaardere taken gevraagd door plugins, zoals het massaal verzenden van e-mails.',
38        'c_rubrique_publier' => 'Maak een artikel aan',
39        'c_rubrique_publier_texte' => 'Een rubriek wordt pas op het publiek site zichtbaar wanneer ze tenminste één gepubliceerd element bevat. Bijvoorbeeld een gepubliceerd artikel.
40                  Maak dus een artikel aan. Je mag hier beginnen, onder de beschrijving van het rubriek.',
41        'c_rubriques_creer' => 'Maak een eerste rubriek aan!',
42        'c_rubriques_creer_texte' => 'De rubrieken vormen de basisstructuur van je site. In ieder rubriek kan je artikelen aanmaken.
43                Begin met het aanmaken van een eerste rubriek.',
44        'c_sites_creer' => 'Hoe je een site maakt of importeert?',
45        'c_sites_creer_texte' => 'Vanaf deze pagina kun je een site maken of importeren
46                wanneer er tenminste één rubriek in de site bestaat.
47                Je kunt hem aanmaken via het menu «Items» en vervolgens «Rubrieken».',
48
49        // E
50        'explication_activer_compagnon' => 'Deze metgezel geeft advies op enkele paginas van het privé gedeelte om je op weg te helpen in SPIP. Wil je de metzegel activeren?',
51        'explication_reinitialiser_compagnon' => 'De uitleg die al door een auteur gelezen is, wordt daarna niet meer getoond.
52                        Wil je die uitleg resetten?',
53
54        // L
55        'label_activer_compagnon' => 'De metgezel activeren?',
56        'label_reinitialiser_compagnon' => 'De uitleg van de metgezel resetten?',
57
58        // O
59        'ok' => 'OK',
60        'ok_bien' => 'Goed !',
61        'ok_jai_compris' => 'Ik heb het begrepen!',
62        'ok_merci' => 'Dank je',
63        'ok_parfait' => 'Prima!',
64
65        // R
66        'reinitialisation' => 'Reset',
67        'reinitialisation_ok' => 'De reset is gedaan.',
68        'reinitialiser' => 'Resetten',
69        'reinitialiser_moi' => 'Ja, alleen diegene die ik al gelezen heb.',
70        'reinitialiser_tous' => 'Ja, voor alle auteurs.',
71
72        // T
73        'titre_compagnon' => 'De Metgezel',
74        'titre_page_configurer_compagnon' => 'De Metgezel configureren'
75);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.