source: spip-zone/_core_/plugins/compagnon/lang/compagnon_sk.php @ 97137

Last change on this file since 97137 was 97137, checked in by salvatore@…, 5 years ago

[Salvatore] compagnon Export depuis http://trad.spip.net

File size: 4.0 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/compagnon?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'c_accueil_bienvenue' => 'Vitajte, @nom@!',
14        'c_accueil_configurer_site' => 'Nastaviť si stránku',
15        'c_accueil_configurer_site_texte' => 'Jednou z prvých vecí, ktoré treba urobiť, je dať stránke názov.
16                 Momentálne má názov "@nom@". Názov stránky sa zobrazuje v hornej časti tejto stránky.
17                Kliknutím môžete zmeniť jej názov a tiež pridať logo a slogan.',
18        'c_accueil_publication' => 'Publikujte!',
19        'c_accueil_publication_texte' => 'Na publikovanie stránky musíte vytvoriť článok.
20                Môžete to urobiť v menu "Upraviť stránku" kliknutím na "Rubriky".',
21        'c_accueil_texte' => 'Práve ste sa dostali do súkromnej zóny SPIPu.',
22        'c_accueil_texte_revenir' => '          Táto stránka predstavuje najnovšiu redakčnú aktivitu na vašej stránke.
23                Na túto stránku sa môžete kedykoľvek vrátiť kliknutím na ikonu domčeka
24                            v hornej časti stránky pod svojím menom .',
25        'c_article_redaction' => 'Článok sa upravuje',
26        'c_article_redaction_redacteur' => 'Článok sa upravuje',
27        'c_article_redaction_redacteur_texte' => 'Na to, aby bol váš článok odoslaný administrátorom stránky a iným redaktorom,
28                v ráme na boku zmeňte stav "upravuje sa" na "odoslaný na schválenie".',
29        'c_article_redaction_texte' => 'Zmeňte stav spracovania článku, aby bol jeho text publikovaný na verejne prístupnej stránke.
30                V ráme na boku zmeňte stav "upravuje sa" na "publikovaný online".',
31        'c_articles_creer' => 'Vytvoriť komentár k článku?',
32        'c_articles_creer_texte' => 'Vytvoriť článok môžete na tejto stránke, iba ak
33                na vašej stránke existuje aspoň jedna rubrika.
34                Môžete ho vytvoriť pomocou menu "Upraviť", potom "Rubriky".',
35        'c_job' => 'Čo treba urobiť…',
36        'c_job_texte' => 'Na tejto stránke sú uvedené nabližšie úlohy údržby,
37                ktoré SPIP musí vykonať. Tieto úlohy sa vykonávajú v pravidelných intervaloch
38                alebo presne na spracovanie veľkých požiadaviek zásuvných modulov,
39                ako odoslanie hromadných e-mailov.',
40        'c_rubrique_publier' => 'Vytvorte článok',
41        'c_rubrique_publier_texte' => 'Rubrika je publikovaná, keď
42                sa v nej nachádza aspoň jeden publikovaný text, napríklad publikovaný článok.
43                Takže vytvorte článok. Môžete to urobiť na tejto stránke pod opisom svojej rubriky.',
44        'c_rubriques_creer' => 'Vytvorte prvú rubriku!',
45        'c_rubriques_creer_texte' => 'Rubriky tvoria základnú štruktúru stránky.
46                V každej z nich môžete vytvárať články.
47                Začnite vytvárať prvú rubriku.',
48        'c_sites_creer' => 'Ako vytvoriť alebo nahrať stránku?',
49        'c_sites_creer_texte' => 'Vytvoriť alebo nahrať stránku nemôžete na tejto stránke,
50                kým na svojom webe nemáte rubriku.
51                Tú môžete vytvoriť pomocou menu Upraviť, potom Rubriky.',
52
53        // E
54        'explication_activer_compagnon' => 'Asistent pridáva komentáre na niektoré stránky
55                        súkromnej zóny, aby vám pomohol s ovládaním SPIPu. Chcete ho aktivovať?',
56        'explication_reinitialiser_compagnon' => 'Správy, ktoré autor videl, sa už viac nezobrazujú.                    Chcete obnoviť tieto správy?',
57
58        // L
59        'label_activer_compagnon' => 'Aktivovať Sprievodcu?',
60        'label_reinitialiser_compagnon' => 'Obnoviť správy zo Sprievodcu?',
61
62        // O
63        'ok' => 'OK',
64        'ok_bien' => 'Dobre!',
65        'ok_jai_compris' => 'Porozumel(a) som!',
66        'ok_merci' => 'Ďakujem',
67        'ok_parfait' => 'Dokonalé!',
68
69        // R
70        'reinitialisation' => 'Obnovenie',
71        'reinitialisation_ok' => 'Vykonáva sa obnovenie.',
72        'reinitialiser' => 'Obnoviť',
73        'reinitialiser_moi' => 'Áno, len tie, ktoré som už prečítal(a)',
74        'reinitialiser_tous' => 'Áno, nech je autor ktokoľvek',
75
76        // T
77        'titre_compagnon' => 'Sprievodca',
78        'titre_page_configurer_compagnon' => 'Nastaviť Sprievodcu'
79);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.