source: spip-zone/_core_/plugins/compresseur/lang/compresseur_co.php @ 97139

Last change on this file since 97139 was 97139, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] compresseur Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'he' devrait être supprimée car trop peu traduite (9.09 %)
La langue 'sv' devrait être supprimée car trop peu traduite (27.27 %)

File size: 1020 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/compresseur?lang_cible=co
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // I
13        'info_compresseur_titre' => 'Uttimizazione è cumpressione',
14        'info_question_activer_compactage_css' => 'Vulete attivà a cumpressione di e foglie di stile (CSS)?', # MODIF
15        'info_question_activer_compactage_js' => 'Vulete attivà a cumpressione di i scripts (javascript)?', # MODIF
16
17        // T
18        'texte_compacter_avertissement' => 'Attenti à ùn attivà st’opzioni durante u sviluppu di u situ : L’elementi cumpressi ùn diventenu propriu più leghjitoghji.',
19        'texte_compacter_script_css' => 'SPIP pò cumpressà i scripts javascript è e foglie di stile CSS, da arregitrà li in i schedari stàtichi;
20        cusì u situ diventa più veloce.',
21        'titre_compacter_script_css' => 'Cumpressione di i scripts è CSS'
22);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.