source: spip-zone/_core_/plugins/compresseur/lang/compresseur_nl.php @ 104179

Last change on this file since 104179 was 104179, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] compresseur Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'he' devrait être supprimée car trop peu traduite (10.00 %)
La langue 'sv' devrait être supprimée car trop peu traduite (30.00 %)

File size: 1.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/compresseur?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // E
13        'explication_url_statique_ressources' => 'Een URL die kan dienen voor statische bestanden (afbeeldingen, JS…) zonder cookie. In het algemeen een alternatief subdomein dat ook naar de site verwijst.',
14
15        // I
16        'info_compresseur_titre' => 'Optimalisering en compressie',
17        'info_question_activer_compactage_css' => 'CSS',
18        'info_question_activer_compactage_js' => 'Scripts',
19        'item_compresseur_css' => 'Activeer de compressie van stylesheets (CSS)',
20        'item_compresseur_js' => 'De compressie van de scripts activeren (javascript)',
21
22        // L
23        'label_url_statique_ressources' => 'URL bronnen',
24
25        // T
26        'texte_compacter_avertissement' => 'Gebruik deze opties liever niet tijdens de ontwikkeling van de site: gecomprimeerde elementen verliezen hun leesbaarheid.',
27        'texte_compacter_script_css' => 'SPIP kan JavaScript en stylesheets (CSS) comprimeren, om ze vervolgens op te slaan in statische bestanden, wat de weergave van de site versnelt.',
28        'titre_compacter_script_css' => 'Compressie van scripts en CSS'
29);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.