source: spip-zone/_core_/plugins/compresseur/lang/compresseur_ro.php @ 101896

Last change on this file since 101896 was 101896, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] compresseur Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'he' devrait être supprimée car trop peu traduite (9.09 %)
La langue 'sv' devrait être supprimée car trop peu traduite (27.27 %)

File size: 1.0 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/compresseur?lang_cible=ro
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // I
13        'info_compresseur_titre' => 'Optimizări şi compresie',
14        'info_question_activer_compactage_css' => 'Doriţi să activaţi compactarea foilor de stil (CSS) ?', # MODIF
15        'info_question_activer_compactage_js' => 'Doriţi să activaţi compactarea scripturilor (javascript) ?', # MODIF
16
17        // T
18        'texte_compacter_avertissement' => 'Atenţie: nu activaţi aceste opţiuni în timpul dezvoltării site-ului dumneavoastră, pentru că elementele compactate îşi pierd lizibilitatea.',
19        'texte_compacter_script_css' => 'SPIP poate compacta script-urile javascript şi foile de stil CSS pentru a le înregistra în fişiere statice; aceasta operaţiune accelerează afişarea site-ului.',
20        'titre_compacter_script_css' => 'Compactarea script-urilor şi a CSS-urlor'
21);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.