source: spip-zone/_core_/plugins/compresseur/lang/compresseur_sk.php @ 101896

Last change on this file since 101896 was 101896, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] compresseur Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'he' devrait être supprimée car trop peu traduite (9.09 %)
La langue 'sv' devrait être supprimée car trop peu traduite (27.27 %)

File size: 1.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/compresseur?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // E
13        'explication_url_statique_ressources' => 'URL, ktorá môže obslúžiť statické súbory (obrázky, JS...) bez cookie. Obyčajne je to alternatívna subdoména, ktorá aj odkazuje na stránku.',
14
15        // I
16        'info_compresseur_titre' => 'Optimalizácia a kompresia',
17        'info_question_activer_compactage_css' => 'CSS',
18        'info_question_activer_compactage_js' => 'Skripty',
19        'item_compresseur_closure' => 'Používať kompilátor Google Closure [experimentálny]',
20        'item_compresseur_css' => 'Aktivovať kompresiu súborov so štýlmi (CSS)',
21        'item_compresseur_js' => 'Aktivovať kompresiu skriptov
22(javascript)',
23
24        // L
25        'label_url_statique_ressources' => 'Zdroje URL',
26
27        // T
28        'texte_compacter_avertissement' => 'Dajte si pozor na to, aby ste tieto možnosti nenastavili počas vývoja svojej stránky, lebo kompaktné prvky sa stanú nečitateľné.',
29        'texte_compacter_script_css' => 'SPIP dokáže zmenšiť Javascriptove súbory a súbory so štýlmi a uložiť ich ako statické súbory. Tak zrýchľuje zobrazenie stránky.',
30        'titre_compacter_script_css' => 'Kompresia skriptov a CSS'
31);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.