source: spip-zone/_core_/plugins/compresseur/lang/compresseur_sk.php @ 57006

Last change on this file since 57006 was 57006, checked in by dani@…, 8 years ago

langues (compresseur)

File size: 1.5 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // I
11        'info_compresseur_titre' => 'Optimalizácia a kompresia',
12        'info_question_activer_compactage_css' => 'CSS',
13        'info_question_activer_compactage_js' => 'Skripty',
14        'info_question_activer_compresseur' => 'HTML',
15        'item_compresseur_closure' => 'Používať kompilátor Google Closure [experimentálny]',
16        'item_compresseur_css' => 'Aktivovať kompresiu súborov so štýlmi(CSS)', # MODIF
17        'item_compresseur_html' => 'Aktivovať kompresiu HTML',
18        'item_compresseur_js' => 'Aktivovať kompresiu skriptov
19(javascript)',
20
21        // T
22        'texte_compacter_avertissement' => 'Dajte pozor na to, aby ste počas vývoja svojej stránky neaktivovali tieto možnosti: kompaktné prvky sa stanú nečitateľné.',
23        'texte_compacter_script_css' => 'SPIP dokáže zmenšiť Javascriptove súbory a súbory so štýlmi a uložiť ich ako statické súbory. Tak zrýchľuje zobrazenie stránky.',
24        'texte_compresseur_page' => 'SPIP dokáže automaticky skomprimovať každú stránku, ktorú posiela návštevníkovi stránky. Tieto nastavenia optimalizujú šírku pásma (pri pomalšom pripojení je stránka rýchlejšia), ale vyžadujú si väčší výkon na strane servera. ',
25        'titre_compacter_script_css' => 'Kompresia skriptov a CSS',
26        'titre_compresser_flux_http' => 'Kompresia HTML'
27);
28
29?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.