source: spip-zone/_core_/plugins/grenier/lang/grenier_bg.php @ 101906

Last change on this file since 101906 was 101906, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] grenier Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (29.41 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (13.24 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (7.35 %)

File size: 7.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/grenier?lang_cible=bg
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'bouton_forum_petition' => 'ФОРУМ и МОЛБИ', # MODIF
14        'bouton_radio_sauvegarde_compressee' => 'Запазване в компресиран вид в @fichier@', # MODIF
15        'bouton_radio_sauvegarde_non_compressee' => 'Запазване в некомпресиран вид в @fichier@', # MODIF
16
17        // F
18        'forum_probleme_database' => 'Проблем с базата данни: съобщението Ви не бе запаметено.', # MODIF
19
20        // I
21        'icone_forum_administrateur' => 'Форум на администраторите', # MODIF
22        'icone_forum_suivi' => 'Допълнения във форумите', # MODIF
23        'icone_publier_breve' => 'Публикуване на новината', # MODIF
24        'icone_refuser_breve' => 'Отхвърляне на новината', # MODIF
25        'info_base_restauration' => 'Базата данни е в процес на възстановяване.', # MODIF
26        'info_breves_03' => 'Нови публикации', # MODIF
27        'info_breves_liees_mot' => 'Новини, свързани с ключовата дума', # MODIF
28        'info_breves_touvees' => 'Намерени новини', # MODIF
29        'info_breves_touvees_dans_texte' => 'Намерени новини (в текста)', # MODIF
30        'info_echange_message' => 'СПИП позволява обмяната на съобщения и създаването на лични
31  форуми за дискусия между участниците на сайта. Това свойство може
32  да се включва или изключва по желание.', # MODIF
33        'info_erreur_restauration' => 'Грешка при възстановяване: файлът не беше намерен.', # MODIF
34        'info_forum_administrateur' => 'форум за администратори', # MODIF
35        'info_forum_interne' => 'вътрешен форум', # MODIF
36        'info_forum_ouvert' => 'В личната зона на сайта форумът е достъпен за всички
37  регистрирани редактори. По-надолу можете да
38  активирате допълнителен форум, запазен за администраторите.', # MODIF
39        'info_gauche_suivi_forum' => 'Страницата <i>Допълнения във форумите</i> е инструмент за управление на сайта (а не зона за дискусии или за публикации). Тя показва целия принос от съобщения в публичния форум на статията и позволява боравенето с тези съобщения.', # MODIF
40        'info_modifier_breve' => 'Промяна настройките на новините:', # MODIF
41        'info_nombre_breves' => '@nb_breves@ новини,', # MODIF
42        'info_option_ne_pas_faire_suivre' => 'Без препращане на съобщения от форума', # MODIF
43        'info_sauvegarde_articles' => 'Архивиране на статиите',
44        'info_sauvegarde_articles_sites_ref' => 'Архивиране на статии от сайтове с препратки',
45        'info_sauvegarde_auteurs' => 'Архив на авторите',
46        'info_sauvegarde_breves' => 'Архив на новините',
47        'info_sauvegarde_documents' => 'Архив на документите',
48        'info_sauvegarde_echouee' => 'Ако архивирането пропадне («Времето за изпълнение изтече»),',
49        'info_sauvegarde_forums' => 'Архив на форумите',
50        'info_sauvegarde_groupe_mots' => 'Архив на групите ключови думи',
51        'info_sauvegarde_messages' => 'Архив на съобщенията',
52        'info_sauvegarde_mots_cles' => 'Архив на ключовите думи',
53        'info_sauvegarde_petitions' => 'Архив на молбите',
54        'info_sauvegarde_refers' => 'Архивиране на референтите',
55        'info_sauvegarde_reussi_01' => 'Архивирането завърши успешно.',
56        'info_sauvegarde_rubriques' => 'Архив на рубриките',
57        'info_sauvegarde_signatures' => 'Архив на заявените молби',
58        'info_sauvegarde_sites_references' => 'Архивиране на свързани сайтове',
59        'info_sauvegarde_type_documents' => 'Архив на видовете документи',
60        'info_sauvegarde_visites' => 'Архив на посещенията',
61        'info_une_breve' => 'новина,',
62        'item_mots_cles_association_breves' => 'новините',
63        'item_nouvelle_breve' => 'Нова новина',
64
65        // L
66        'lien_forum_public' => 'Управление на публичния форум към статията',
67        'lien_reponse_breve' => 'Отговор на новината',
68
69        // T
70        'texte_admin_tech_03' => 'За да спестите дисково пространство можете да изберете или
71 да съхраните файла в компресиран вид, или да засилите трансфера му до Вашата машина или до архивен сървър.',
72        'texte_sauvegarde_compressee' => 'Архивът ще бъде запазен в некомресираният файл @fichier@.',
73        'titre_nouvelle_breve' => 'Новина',
74        'titre_page_breves_edit' => 'Промяна на новината: "@titre@"',
75        'titre_page_forum' => 'Форум на администраторите',
76        'titre_page_forum_envoi' => 'Изпращане на съобщение',
77
78        // U
79        'utf8_convert_attendez' => 'Почакайте няколко секунди и след това презаредете страницата.',
80        'utf8_convert_avertissement' => 'В процес сте да промените съдържанието на базата Ви от данни (статии, новини и др.) от езикова кодировка <b>@orig@</b> към <b>@charset@</b>.',
81        'utf8_convert_backup' => 'Не забравяйте първо да направите пълен архив на сайта. Проверете също, дали шаблоните и езиковите файлове са съвместими с @charset@. ',
82        'utf8_convert_erreur_deja' => 'Сайтът е вече в @charset@, няма смисъл да го преобразувате.',
83        'utf8_convert_termine' => 'Готово!',
84        'utf8_convert_timeout' => '<b>Важно:</b> в случай на <i>timeout</i> на сървъра, презаредете страницата и изчакайте докато тя укаже "готово".',
85        'utf8_convert_verifier' => 'Сега трябва да изпразните кеш-паметта на сайта и след това да проверите дали всичко е наред на публичните страници. Ако срещнете сериозен проблем, можете да откриете архив на оригиналната база от данни (във формат SQL) в директорията @rep@.',
86        'utf8_convertir_votre_site' => 'Превключете сайта си на utf-8'
87);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.