source: spip-zone/_core_/plugins/grenier/lang/grenier_cs.php @ 101906

Last change on this file since 101906 was 101906, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] grenier Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (29.41 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (13.24 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (7.35 %)

File size: 5.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/grenier?lang_cible=cs
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'bouton_forum_petition' => 'FÓRUM A PETICE', # MODIF
14        'bouton_radio_sauvegarde_compressee' => 'uložit komprimovaně v  @fichier@', # MODIF
15        'bouton_radio_sauvegarde_non_compressee' => 'uložit nekomprimovaně v @fichier@', # MODIF
16
17        // F
18        'forum_probleme_database' => 'Kvůli problémům s databází nebylo možné vaši zprávu zaznamenat.', # MODIF
19
20        // I
21        'icone_forum_administrateur' => 'Diskusní skupina správců', # MODIF
22        'icone_forum_suivi' => 'Navazující zprávy diskusní skupiny', # MODIF
23        'icone_publier_breve' => 'Zveřejnit novinku', # MODIF
24        'icone_refuser_breve' => 'Odmítnout novinku', # MODIF
25        'info_base_restauration' => 'Databáze se obnovuje.', # MODIF
26        'info_breves_03' => 'novinky', # MODIF
27        'info_breves_liees_mot' => 'Novinky spojené s tímto klíčovým slovem', # MODIF
28        'info_breves_touvees' => 'Nalezené novinky', # MODIF
29        'info_breves_touvees_dans_texte' => 'Nalezené novinky (v textu)', # MODIF
30        'info_echange_message' => 'Systém SPIP umožňuje výměnu zpráv a vytváření soukromých
31  diskusních skupin pro účastníky webu. Tuto funkci můžete
32  zapnout nebo vypnout.', # MODIF
33        'info_erreur_restauration' => 'Chyba při obnově: soubor neexistuje.', # MODIF
34        'info_forum_administrateur' => 'diskusní skupina správců', # MODIF
35        'info_forum_interne' => 'interní diskusní skupina', # MODIF
36        'info_forum_ouvert' => 'V privátní části webu je diskusní skupina otevřena všem
37  zaregistrovaným redaktorům. Zde můžete aktivovat další diskusní
38  skupinu vyhrazenou pouze pro správce.', # MODIF
39        'info_gauche_suivi_forum' => 'Stránka pro <i>sledování diskusních skupin</i> je určena ke správě vašeho webu (nejedná se o prostor pro diskusi ani pro redigování). Jsou na ní zobrazeny všechny diskusní příspěvky z veřejné skupiny a umožňuje vám jejich správu.', # MODIF
40        'info_modifier_breve' => 'Změnit novinku:', # MODIF
41        'info_nombre_breves' => '@nb_breves@ novinky,', # MODIF
42        'info_option_ne_pas_faire_suivre' => 'Nesledovat zprávy z diskusní skupiny', # MODIF
43        'info_sauvegarde_articles' => 'Uložit články',
44        'info_sauvegarde_articles_sites_ref' => 'Uložit články z webu, na který vede odkaz',
45        'info_sauvegarde_auteurs' => 'Uložit autory',
46        'info_sauvegarde_breves' => 'Uložit novinky',
47        'info_sauvegarde_documents' => 'Uložit dokumenty',
48        'info_sauvegarde_echouee' => 'Pokud se uložení nezdařilo («Maximum execution time exceeded»),',
49        'info_sauvegarde_forums' => 'Uložit diskusní skupiny',
50        'info_sauvegarde_groupe_mots' => 'Uložit skupiny slov',
51        'info_sauvegarde_messages' => 'Uložit zprávy',
52        'info_sauvegarde_mots_cles' => 'Uložit klíčová slova',
53        'info_sauvegarde_petitions' => 'Uložit petice',
54        'info_sauvegarde_refers' => 'Uložit osoby, které zadali odkazy',
55        'info_sauvegarde_reussi_01' => 'Uložení proběhlo úspěšně.',
56        'info_sauvegarde_rubriques' => 'Uložit sekce',
57        'info_sauvegarde_signatures' => 'Uložit podpisy pod peticemi',
58        'info_sauvegarde_sites_references' => 'Uložit weby na něž vedou odkazy',
59        'info_sauvegarde_type_documents' => 'Uložit typy dokumentů',
60        'info_sauvegarde_visites' => 'Uložit návštěvy',
61        'info_une_breve' => 'jedna novinka,',
62        'item_mots_cles_association_breves' => 'k novinkám',
63        'item_nouvelle_breve' => 'Nová novinka',
64
65        // L
66        'lien_forum_public' => 'Správa veřejné diskusní skupiny k tomuto článku',
67        'lien_reponse_breve' => 'Odpověď na novinku',
68
69        // T
70        'texte_admin_tech_03' => 'Můžete se rozhodnout o uložení komprimovaného souboru. Tím zkrátíte
71 dobu potřebnou k jeho přenosu u vás nebo na serveru kde máte zálohy a ušetříte místo na disku.',
72        'texte_sauvegarde_compressee' => 'Záloha bude uložena do nekomprimovaného souboru @fichier@.',
73        'titre_nouvelle_breve' => 'Nová novinka',
74        'titre_page_breves_edit' => 'Změnit novinku: "@titre@"',
75        'titre_page_forum' => 'Diskusní skupina správců',
76        'titre_page_forum_envoi' => 'Odeslat zprávu',
77
78        // U
79        'utf8_convert_attendez' => 'Počkejte několik sekund a potom znovu načtěte tuto stránku.',
80        'utf8_convert_avertissement' => 'Nyní zkonvertujete obsah databáze (články, novinky, ...) ze znakové sady <b>@orig@</b> do znakové sady  <b>@charset@</b>.',
81        'utf8_convert_backup' => 'Nezapomeňte nejprve udělat kompletní zálohu vašeho webu. Rovněž zkontrolujte, zda jsou vaše šablony a jazykové soubory kompatibilní se znakovou sadou @charset@. ',
82        'utf8_convert_erreur_deja' => 'Váš web již používá znakovou sadu @charset@, není důvod ke konverzi.',
83        'utf8_convert_termine' => 'Hotovo!',
84        'utf8_convert_timeout' => '<b>Důležité:</b> Pokud server odpoví <i>timeout</i> nebo podobně, obnovujte stránku dokud se neobjeví «Hotovo!».',
85        'utf8_convert_verifier' => 'Nyní vyprázdněte cache a zkontrolujte veřejnou část vašeho webu. Pokud by nastaly vážné problémy, najdete zálohu původních dat (ve formátu SQL) v adresáři @rep@.',
86        'utf8_convertir_votre_site' => 'Zkovertujte web do UTF-8'
87);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.