source: spip-zone/_core_/plugins/grenier/lang/grenier_gl.php @ 101906

Last change on this file since 101906 was 101906, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] grenier Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (29.41 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (13.24 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (7.35 %)

File size: 5.9 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/grenier?lang_cible=gl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'bouton_forum_petition' => 'FORO & PETICIÓN', # MODIF
14        'bouton_radio_sauvegarde_compressee' => 'copia de seguridade comprimida en @fichier@', # MODIF
15        'bouton_radio_sauvegarde_non_compressee' => 'copia de seguridade sen comprimir en @fichier@', # MODIF
16
17        // F
18        'forum_probleme_database' => 'Problema da base de datos, a súa mensaxe non foi rexistrada.', # MODIF
19
20        // I
21        'ical_lien_rss_breves' => 'Afiliación das breves do web', # MODIF
22        'icone_creer_mot_cle_breve' => 'Crear un nova palabra chave e ligala a esta breve', # MODIF
23        'icone_forum_administrateur' => 'Foro de xestión', # MODIF
24        'icone_forum_suivi' => 'Seguimento dos foros', # MODIF
25        'icone_publier_breve' => 'Publica esta breve', # MODIF
26        'icone_refuser_breve' => 'Rexeitar esta breve', # MODIF
27        'info_base_restauration' => 'A base está en proceso de restauración.', # MODIF
28        'info_breves_03' => 'breves', # MODIF
29        'info_breves_liees_mot' => 'As breves ligadas a esta palabra chave', # MODIF
30        'info_breves_touvees' => 'Breves atopadas', # MODIF
31        'info_breves_touvees_dans_texte' => 'Breves atopadas (no texto)', # MODIF
32        'info_echange_message' => 'SPIP permite o intercambio de mensaxes e a constitución de foros de discusión
33  privados entre os participantes do web. Pode activar ou
34  desactivar esta funcionalidade.', # MODIF
35        'info_erreur_restauration' => 'Erro de restauración: o ficheiro non existe.', # MODIF
36        'info_forum_administrateur' => 'foro do equipo de xestión', # MODIF
37        'info_forum_interne' => 'foro interno', # MODIF
38        'info_forum_ouvert' => 'Dentro do espazo privado do web, hai un foro aberto
39  a toda os usuarios rexistrados. Aquí abaixo pode activar un foro
40  complementar, reservado ao equipo de xestión.', # MODIF
41        'info_gauche_suivi_forum' => 'A páxina de <i>seguimento dos foros</i> &eeacute; unha ferramenta de xestión do web (e non un espazo de discusión ou de redacción). Mostra todas as contribucións no foro público deste artigo e permite xestionar estas contribucións.', # MODIF
42        'info_modifier_breve' => 'Modificar a breve:', # MODIF
43        'info_nombre_breves' => '@nb_breves@ breves,', # MODIF
44        'info_option_ne_pas_faire_suivre' => 'Non enviar avisos das mensaxes dos foros', # MODIF
45        'info_restauration_sauvegarde_insert' => 'Inserción de @archive@ na base de datos',
46        'info_sauvegarde_articles' => 'Gardar os artigos',
47        'info_sauvegarde_articles_sites_ref' => 'Gardar os artigos dos webs referidos',
48        'info_sauvegarde_auteurs' => 'Gardar os autores',
49        'info_sauvegarde_breves' => 'Gardar as breves',
50        'info_sauvegarde_documents' => 'Gardar os documentos',
51        'info_sauvegarde_echouee' => 'Se a copia de seguridade fallou («Maximum execution time exceeded»),',
52        'info_sauvegarde_forums' => 'Gardar os foros',
53        'info_sauvegarde_groupe_mots' => 'Gardar os grupos de palabras',
54        'info_sauvegarde_messages' => 'Gardar as mensaxes',
55        'info_sauvegarde_mots_cles' => 'Gardar as palabras chave',
56        'info_sauvegarde_petitions' => 'Gardar as peticións',
57        'info_sauvegarde_refers' => 'Gardar os referentes',
58        'info_sauvegarde_reussi_01' => 'Feita a copia de seguridade.',
59        'info_sauvegarde_rubrique_reussi' => 'As táboas da sección @titre@ foron gardadas en @archive@. Pode',
60        'info_sauvegarde_rubriques' => 'Gardar os temas',
61        'info_sauvegarde_signatures' => 'Gardar as sinaturas de peticións',
62        'info_sauvegarde_sites_references' => 'Gardar os webs referidos',
63        'info_sauvegarde_type_documents' => 'Gardar os tipos de documentos',
64        'info_sauvegarde_visites' => 'Gardar as visitas',
65        'info_une_breve' => 'unha breve,',
66        'item_mots_cles_association_breves' => 'ás breves',
67        'item_nouvelle_breve' => 'Nova breve',
68
69        // L
70        'lien_forum_public' => 'Xestionar o foro público deste artigo',
71        'lien_reponse_breve' => 'Resposta á breve',
72
73        // S
74        'sauvegarde_fusionner' => 'Fusionar a base de datos actual e a copia de seguridade',
75        'sauvegarde_fusionner_depublier' => 'Despublicar os obxectos fusionados',
76        'sauvegarde_url_origine' => 'Eventualemente, URL do web de orixe :',
77
78        // T
79        'texte_admin_tech_03' => 'Pode escoller gardar o ficheiro en formato comprimido, para optimizar
80  a transferencia ou a copia nun servidor de copias de seguridade, e para aforrar espazo no disco.',
81        'texte_admin_tech_04' => 'Nun intento de fusión con outra base, pode limitar a copia de seguridade á sección:',
82        'texte_sauvegarde_compressee' => 'A copia de seguridade será feita no ficheiro sen comprimir @fichier@.',
83        'titre_nouvelle_breve' => 'Nova breve',
84        'titre_page_breves_edit' => 'Modificar a breve: « @titre@ »',
85        'titre_page_forum' => 'Foro de xestión',
86        'titre_page_forum_envoi' => 'Enviar unha mensaxe',
87        'titre_page_statistiques_messages_forum' => 'Mensaxes de foro',
88
89        // U
90        'utf8_convert_attendez' => 'Agarde un pouco de tempo e recargue esta páxina.',
91        'utf8_convert_avertissement' => 'Vai converter o contido da súa base de datos (artigos, breves, etc) do xogo de carácteres <b>@orig@</b> ao xogo de carácteres <b>@charset@</b>.',
92        'utf8_convert_backup' => 'Non esqueza antes de nada de facer unha salvagarda completa do seu web.  Débese tamén comprobar que os esqueletos e ficheiros de lingua sexan compatibles con @charset@.',
93        'utf8_convert_erreur_deja' => 'O seu web xa está en carácter @charset@, é inútil convertelo...',
94        'utf8_convert_termine' => 'Rematou!',
95        'utf8_convert_timeout' => '<b>Importante :</b> para o caso de que se produza <i>timeout</i> do servidor, recargue a páxina até que indique  « terminé ».',
96        'utf8_convert_verifier' => 'Agora debe baleirar a memoria temporal (caché), e comprobar que todo vai ben nas páxinas públicas do web. No caso de que haxa problemas graves, unha copia de salvagarda dos seus datos foi realizada (en formato SQL) no cartafol @rep@.',
97        'utf8_convertir_votre_site' => 'Converter o seu web a utf-8'
98);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.