source: spip-zone/_core_/plugins/grenier/lang/grenier_pl.php @ 101906

Last change on this file since 101906 was 101906, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] grenier Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (29.41 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (13.24 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (7.35 %)

File size: 5.5 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/grenier?lang_cible=pl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'bouton_forum_petition' => 'FORUM & OGŁOSZENIA', # MODIF
14        'bouton_radio_sauvegarde_compressee' => 'zapisz w postaci skompresowanej w @fichier@', # MODIF
15        'bouton_radio_sauvegarde_non_compressee' => 'zapisz w postaci nieskompresowanej w @fichier@', # MODIF
16
17        // F
18        'forum_probleme_database' => 'Problem z bazą danych, Twoja wiadomość nie mogła być zapisana.', # MODIF
19
20        // I
21        'ical_lien_rss_breves' => 'Zapisz się do RSS newsów', # MODIF
22        'icone_creer_mot_cle_breve' => 'Utwórz nowe słowo kluczowe i połącz je z tym newsem', # MODIF
23        'icone_forum_administrateur' => 'Forum administratorów', # MODIF
24        'icone_forum_suivi' => 'Kontynuacja forum', # MODIF
25        'icone_publier_breve' => 'Publikuj ten news', # MODIF
26        'icone_refuser_breve' => 'Odrzuć ten news', # MODIF
27        'info_base_restauration' => 'Trwa odtwarzanie bazy danych.', # MODIF
28        'info_breves_03' => 'newsy', # MODIF
29        'info_breves_liees_mot' => 'Newsy powiązane z tym słowem kluczowym', # MODIF
30        'info_breves_touvees' => 'Newsy znalezione', # MODIF
31        'info_breves_touvees_dans_texte' => 'Newsy znalezione (w tekście)', # MODIF
32        'info_echange_message' => 'SPIP pozwala na wymianę wiadomości i utworzenie Forum dyskusyjnego
33  prywatnie pomiędzy użytkownikami tej strony. Możesz włączyć lub wyłączyć
34  tę funkcję.', # MODIF
35        'info_erreur_restauration' => 'Błąd odtwarzania : plik nie istnieje.', # MODIF
36        'info_forum_administrateur' => 'forum administratorów', # MODIF
37        'info_forum_interne' => 'forum wewnętrzne', # MODIF
38        'info_forum_ouvert' => 'W strefie prywatnej, forum jest otwarte dla wszystkich
39  zarejestrownych redaktorów. Możecie także aktywować
40  dodatkowe forum, zarezerwowane jedynie dla adminów.', # MODIF
41        'info_gauche_suivi_forum' => 'Strona <i>obserwacji forum</i> jest narzędziem zarządzania stroną (nie, miejscem dyskusji czy redakcji). Wyświetla ona wszystkie komentarze do danego artykułu na forum publicznym i pozwala edytować owe komentarze.', # MODIF
42        'info_modifier_breve' => 'Zmiana newsa:', # MODIF
43        'info_nombre_breves' => '@nb_breves@ newsów,', # MODIF
44        'info_option_ne_pas_faire_suivre' => 'Nie przesyłać wiadomości tego forum', # MODIF
45        'info_sauvegarde_articles' => 'Backup artykułów',
46        'info_sauvegarde_articles_sites_ref' => 'Zapisz artykuły ze zlinkowanych stron',
47        'info_sauvegarde_auteurs' => 'Backup autorów',
48        'info_sauvegarde_breves' => 'Backup newsów',
49        'info_sauvegarde_documents' => 'Backup dokumentów',
50        'info_sauvegarde_echouee' => 'Jeśli zapis się nie powiódł («Maximum execution time exceeded»),',
51        'info_sauvegarde_forums' => 'Backup forum',
52        'info_sauvegarde_groupe_mots' => 'Backup grup słów kluczowych',
53        'info_sauvegarde_messages' => 'Backup wiadomości',
54        'info_sauvegarde_mots_cles' => 'Backup słów kluczowych',
55        'info_sauvegarde_petitions' => 'Zapisz ogłoszenia',
56        'info_sauvegarde_refers' => 'Zapisz odnośniki',
57        'info_sauvegarde_reussi_01' => 'Backup zakończył się pomyślnie.',
58        'info_sauvegarde_rubriques' => 'Kopia bezpieczeństwa działów',
59        'info_sauvegarde_signatures' => 'Zapisz podpisy petycji',
60        'info_sauvegarde_sites_references' => 'Zapisz zlinkowane strony',
61        'info_sauvegarde_type_documents' => 'Backup typów dokumentów',
62        'info_sauvegarde_visites' => 'Backup odwiedzin',
63        'info_une_breve' => 'news,',
64        'item_mots_cles_association_breves' => 'newsy',
65        'item_nouvelle_breve' => 'Nowy news',
66
67        // L
68        'lien_forum_public' => 'Zarządzaj forum publicznym tego artykułu',
69        'lien_reponse_breve' => 'Odpowiedz na ten news',
70
71        // S
72        'sauvegarde_fusionner' => 'Dokonać połączenia istniejącej bazy danych z backupem',
73        'sauvegarde_url_origine' => 'Ewentualnie, URL strony oryginalnej :',
74
75        // T
76        'texte_admin_tech_03' => 'Możesz wybrać wykonanie kopii bezpieczeńśtwa pod postacią skompresowaną, w celu
77 przyspieszenia ściągania pliku lub zapisywania na serwerze, i zarazem oszczędności przestrzeni dyskowej.',
78        'texte_sauvegarde_compressee' => 'Backup zostanie zrobiony w nieskompresowanym pliku @fichier@.',
79        'titre_nouvelle_breve' => 'Nowy news',
80        'titre_page_breves_edit' => 'Edytuj newsa: «@titre@»',
81        'titre_page_forum' => 'Forum administratorów',
82        'titre_page_forum_envoi' => 'Wyślij wiadomość',
83
84        // U
85        'utf8_convert_attendez' => 'Poczekaj chwilę i odśwież stronę.',
86        'utf8_convert_avertissement' => 'Zamierzasz przekonwertować zawartość Twojej bazy danych (artykuły, aktualności, etc.) z kodowania <b>@orig@</b> na kodowanie <b>@charset@</b>.',
87        'utf8_convert_backup' => 'Nie zapomnij wykonać wcześniej kopii bezpieczeństwa Twojej strony. Powinieneś także zweryfikować czy Twoje szkielety i pliki językowe są zgodne z @charset@. W innym wypadku przegląd zmian - jeśli jest aktywny - zostanie zniszczony.',
88        'utf8_convert_erreur_deja' => 'Twoja strona już jest w kodowaniu @charset@, nie ma potrzeby konwertowania...',
89        'utf8_convert_termine' => 'Zakończone !',
90        'utf8_convert_timeout' => '<b>Ważne :</b> w przypadu <i>timeout</i> serwera, odśwież stronę aż wyświetlenia się "Zakończone".',
91        'utf8_convert_verifier' => 'Teraz powineneś opróżnić CACHE i sprawdzić, czy wszystko przebiegło dobrze. W przypadku jakichkolwiek problemów pamiętaj, że zawsze masz w odwodzie kopię bazy dancyh (w formacie SQL) w katalogu @rep@.',
92        'utf8_convertir_votre_site' => 'Konwertuj stronę na utf-8.'
93);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.