source: spip-zone/_core_/plugins/grenier/lang/grenier_ro.php @ 101906

Last change on this file since 101906 was 101906, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] grenier Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (29.41 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (13.24 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (7.35 %)

File size: 6.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/grenier?lang_cible=ro
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'bouton_forum_petition' => 'FORUM & PETIŢIE', # MODIF
14        'bouton_radio_sauvegarde_compressee' => 'salvare comprimată în @fichier@', # MODIF
15        'bouton_radio_sauvegarde_non_compressee' => 'salvare necomprimată în @fichier@', # MODIF
16
17        // F
18        'forum_probleme_database' => 'Problemă tehnică cu baza de date, mesajul dumneavoastră nu a fost înregistrat.', # MODIF
19
20        // I
21        'ical_lien_rss_breves' => 'Sindicalizarea ştirilor site-ului', # MODIF
22        'icone_creer_mot_cle_breve' => 'Creaţi un nou cuvânt cheie şi legati-l de această ştire', # MODIF
23        'icone_forum_administrateur' => 'Forum-ul administratorilor', # MODIF
24        'icone_forum_suivi' => 'Urmărirea forum-urilor', # MODIF
25        'icone_publier_breve' => 'Publicaţi această ştire', # MODIF
26        'icone_refuser_breve' => 'Refuzaţi această ştire', # MODIF
27        'info_base_restauration' => 'Baza de date este pe cale să fie restaurată.', # MODIF
28        'info_breves_03' => 'ştiri', # MODIF
29        'info_breves_liees_mot' => 'Ştiri legate de acest cuvânt-cheie', # MODIF
30        'info_breves_touvees' => 'Ştiri găsite', # MODIF
31        'info_breves_touvees_dans_texte' => 'Ştiri găsite (în text)', # MODIF
32        'info_echange_message' => 'SPIP permite schimbul de mesaje şi constituirea de forumuri de discuţie
33 private între participanţii site-ului. Puteţi activa sau
34 dezactiva această funcţionalitate.', # MODIF
35        'info_erreur_restauration' => 'Eroare de restaurare: fişier inexistent.', # MODIF
36        'info_forum_administrateur' => 'forum-ul administratorilor', # MODIF
37        'info_forum_interne' => 'forum intern', # MODIF
38        'info_forum_ouvert' => 'În spaţiul privat, un forum este deschis pentru toţi redactorii înregistraţi.
39   Puteţi activa mai jos un forum suplimentar, rezervat doar administratorilor.', # MODIF
40        'info_gauche_suivi_forum' => '<i>Pagina de urmărire a forum-urilor</i> este o unealtă de gestiune a site-ului (nu un spaţiu de discuţii sau de redactare). Această pagină afişează toate contribuţiile la forum-ul public al acestui articol şi vă permite să gestionaţi aceste contribuţii.', # MODIF
41        'info_modifier_breve' => 'Modificaţi ştirea:', # MODIF
42        'info_nombre_breves' => '@nb_breves@ ştiri,', # MODIF
43        'info_option_ne_pas_faire_suivre' => 'Faceţi ca mesajele forum-urilor să nu fie trimise autorilor articolelor', # MODIF
44        'info_restauration_sauvegarde_insert' => 'Inserţia @archive@ în bază',
45        'info_sauvegarde_articles' => 'Salvaţi articolele',
46        'info_sauvegarde_articles_sites_ref' => 'Salvaţi articolele site-urilor referenţiate',
47        'info_sauvegarde_auteurs' => 'Salvaţi autorii',
48        'info_sauvegarde_breves' => 'Salvaţi ştirea',
49        'info_sauvegarde_documents' => 'Salvaţi documentele',
50        'info_sauvegarde_echouee' => 'Dacă salvarea a eşuat («Maximum execution time exceeded»),',
51        'info_sauvegarde_forums' => 'Salvaţi forum-urile',
52        'info_sauvegarde_groupe_mots' => 'Salvaţi grupurile de cuvinte-cheie',
53        'info_sauvegarde_messages' => 'Salvaţi mesajele',
54        'info_sauvegarde_mots_cles' => 'Salvaţi cuvintele-cheie',
55        'info_sauvegarde_petitions' => 'Salvaţi petiţiile',
56        'info_sauvegarde_refers' => 'Salvaţi referers',
57        'info_sauvegarde_reussi_01' => 'Salvare reuşită.',
58        'info_sauvegarde_rubrique_reussi' => 'Tabelele din rubrica @titre@ au fost salvate în @archive@. Puteţi',
59        'info_sauvegarde_rubriques' => 'Salvaţi rubricile',
60        'info_sauvegarde_signatures' => 'Salvaţi semnăturile petiţiilor',
61        'info_sauvegarde_sites_references' => 'Salvaţi site-urile referenţiate',
62        'info_sauvegarde_type_documents' => 'Salvaţi tipurile de documente',
63        'info_sauvegarde_visites' => 'Salvaţi vizitele',
64        'info_une_breve' => 'o ştire,',
65        'item_mots_cles_association_breves' => 'ştirilor',
66        'item_nouvelle_breve' => 'Ştire nouă',
67
68        // L
69        'lien_forum_public' => 'Gestionaţi forum-ul public al acestui articol',
70        'lien_reponse_breve' => 'Răspuns la ştire',
71
72        // S
73        'sauvegarde_fusionner' => 'Îmbinaţi baza curentă cu cea salvată',
74        'sauvegarde_fusionner_depublier' => 'De-publicaţi obiectele fuzionate',
75        'sauvegarde_url_origine' => 'Eventual, URL-ul site-ului de origine :',
76
77        // T
78        'texte_admin_tech_03' => 'Puteţi să alegeţi să salvaţi fişierul sub o formă comprimată, atât pentru
79 a micşora durata transferului către dumneavoastră sau spre un server de siguranţă, cât şi pentru a face economie de spaţiu de disc.',
80        'texte_admin_tech_04' => 'În scopul de fuzionare cu o altă bază de date, puteţi limita salvarea la rubrica:',
81        'texte_sauvegarde_compressee' => 'Salvarea va fi făcută într-un fişier necomprimat @fichier@.',
82        'titre_nouvelle_breve' => 'Ştire nouă',
83        'titre_page_breves_edit' => 'Modificaţi ştirea: « @titre@ »',
84        'titre_page_forum' => 'Forum-ul administratorilor',
85        'titre_page_forum_envoi' => 'Trimiteţi un mesaj',
86        'titre_page_statistiques_messages_forum' => 'Mesajele forum-ului',
87
88        // U
89        'utf8_convert_attendez' => 'Aşteptaţi câteva momente şi reîncărcaţi această pagină.',
90        'utf8_convert_avertissement' => 'Puteţi să convertiţi conţinutul bazei dumneavoastră de date (articole, ştiri, etc.) din codarea <b>@orig@</b> catre codarea <b>@charset@</b>.',
91        'utf8_convert_backup' => 'Nu uitaţi să faceţi înainte de orice o copie de siguranţă a totalităţii site-ului dumneavoastră. Va trebui, de asemenea, să verificaţi că scheletele şi fişierele de limbă sunt compatibile @charset@.',
92        'utf8_convert_erreur_deja' => 'Site-ul dumneavoastră este deja în  @charset@, conversia e inutilă ...',
93        'utf8_convert_termine' => 'Gata !',
94        'utf8_convert_timeout' => '<b>Important :</b> în caz de <i>timeout</i> al server-ului de web, vă rugăm să reîncărcaţi această pagină până când aceasta vă va indica « terminat ».',
95        'utf8_convert_verifier' => 'Va trebui ca acum să goliţi memoria tampon şi să verificaţi că totul se petrece bine în cadrul site-ului public. În caz de probleme majore, o copie de siguranţă a fost efectuată (în format SQL) în directorul @rep@.',
96        'utf8_convertir_votre_site' => 'Convertiţi site-ul dumneavoastră în utf-8'
97);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.