source: spip-zone/_core_/plugins/grenier/lang/grenier_sk.php @ 101906

Last change on this file since 101906 was 101906, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] grenier Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (29.41 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (13.24 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (7.35 %)

File size: 6.0 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/grenier?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'bouton_forum_petition' => 'DISKUSNÉ FÓRUM A PETÍCIA', # MODIF
14        'bouton_radio_sauvegarde_compressee' => 'uložiť komprimovanú v súbore @fichier@', # MODIF
15        'bouton_radio_sauvegarde_non_compressee' => 'uložiť ako dekomprimovanú v súbore @fichier@', # MODIF
16
17        // F
18        'forum_probleme_database' => 'Database problem, your message could not be recorded.', # MODIF
19
20        // I
21        'ical_lien_rss_breves' => 'Syndication of the site’s news items', # MODIF
22        'icone_creer_mot_cle_breve' => 'Create a new keyword and attach it to this news item', # MODIF
23        'icone_forum_administrateur' => 'Fórum administrátorov', # MODIF
24        'icone_forum_suivi' => 'Sledovanie diskusných fór', # MODIF
25        'icone_publier_breve' => 'Uverejniť túto správu', # MODIF
26        'icone_refuser_breve' => 'Zamietnuť túto správu', # MODIF
27        'info_base_restauration' => 'Prebieha obnova databázy.', # MODIF
28        'info_breves_03' => 'news items', # MODIF
29        'info_breves_liees_mot' => 'News associated with this keyword', # MODIF
30        'info_breves_touvees' => 'News items found', # MODIF
31        'info_breves_touvees_dans_texte' => 'News items found (in the text)', # MODIF
32        'info_echange_message' => 'Systém SPIP umožňuje výmenu správ a vytváranie súkromných
33  diskusných fór pre používateľov stránky. Túto funkciu môžete
34  zapnúť alebo vypnúť.', # MODIF
35        'info_erreur_restauration' => 'Chyba pri obnove: súbor sa nenašiel.', # MODIF
36        'info_forum_administrateur' => 'diskusné fórum administrátorov', # MODIF
37        'info_forum_interne' => 'interné diskusné fórum', # MODIF
38        'info_forum_ouvert' => 'In the site’s private area, a forum is open to all
39                registered editors. Below, you can enable an
40                extra forum reserved for the administrators.', # MODIF
41        'info_gauche_suivi_forum' => 'Stránka na <i>sledovanie diskusných fór</i> je riadiaci nástroj vášho webu (nie zóna na diskusie alebo úpravy). Uvádza všetky príspevky verejného diskusného fóra k tomuto článku a umožňuje vám o týchto príspevkoch rozhodovať.', # MODIF
42        'info_modifier_breve' => 'Modify the news item:', # MODIF
43        'info_nombre_breves' => '@nb_breves@ news items,', # MODIF
44        'info_option_ne_pas_faire_suivre' => 'Nepreposielať príspevky z diskusných fór', # MODIF
45        'info_restauration_sauvegarde_insert' => 'Vkladanie archívu @archive@ do databázy',
46        'info_sauvegarde_articles' => 'Zálohovať články',
47        'info_sauvegarde_articles_sites_ref' => 'Backup articles of referenced sites',
48        'info_sauvegarde_auteurs' => 'Zálohovať autorov',
49        'info_sauvegarde_breves' => 'Backup the news',
50        'info_sauvegarde_documents' => 'Zálohovať dokumenty',
51        'info_sauvegarde_echouee' => 'If the backup fails («Maximum execution time exceeded»),',
52        'info_sauvegarde_forums' => 'Zálohovať diskusné fóra',
53        'info_sauvegarde_groupe_mots' => 'Zálohovať skupiny kľúčových slov',
54        'info_sauvegarde_messages' => 'Zálohovať príspevky',
55        'info_sauvegarde_mots_cles' => 'Backup the keywords',
56        'info_sauvegarde_petitions' => 'Backup the petitions',
57        'info_sauvegarde_refers' => 'Zálohovať referery',
58        'info_sauvegarde_reussi_01' => 'Backup successful.',
59        'info_sauvegarde_rubrique_reussi' => 'The tables of the @titre@ section have been saved to @archive@. You can',
60        'info_sauvegarde_rubriques' => 'Zálohovať rubriky',
61        'info_sauvegarde_signatures' => 'Backup petitions signatures',
62        'info_sauvegarde_sites_references' => 'Backup referenced sites',
63        'info_sauvegarde_type_documents' => 'Zálohovať typy dokumentov',
64        'info_sauvegarde_visites' => 'Zálohovať návštevy',
65        'info_une_breve' => 'a news item,',
66        'item_mots_cles_association_breves' => 'news items',
67        'item_nouvelle_breve' => 'Nová novinka',
68
69        // L
70        'lien_forum_public' => 'Spravovať verejne fórum tohto článku',
71        'lien_reponse_breve' => 'Reply to the news item',
72
73        // S
74        'sauvegarde_fusionner' => 'Zlúčiť databázu so zálohou',
75        'sauvegarde_fusionner_depublier' => 'Unpublish the merged objects',
76        'sauvegarde_url_origine' => 'Ak ju treba, adresa zdrojovej stránky:',
77
78        // T
79        'texte_admin_tech_03' => 'You can choose to save the file in a compressed form, to
80        speed up its transfer to your machine or to a backup server and save some disk space.',
81        'texte_admin_tech_04' => 'In order to merge with another database, you can restrict the backup to one section: ',
82        'texte_sauvegarde_compressee' => 'Záloha bude uložená v dekomprimovanom súbore @fichier@.',
83        'titre_nouvelle_breve' => 'Nová novinka',
84        'titre_page_breves_edit' => 'Modify the news item: «@titre@»',
85        'titre_page_forum' => 'Diskusné fórum administrátorov',
86        'titre_page_forum_envoi' => 'Poslať správu',
87        'titre_page_statistiques_messages_forum' => 'Príspevky z diskusných fór',
88
89        // U
90        'utf8_convert_attendez' => 'Počkajte niekoľko sekúnd a potom znova spustite túto stránku.',
91        'utf8_convert_avertissement' => 'Chystáte sa skontertovať obsah svojej databázy (články, novinky, atď.) zo znakovej sady <b>@orig@</b> do znakovej sady <b>@charset@</b>.',
92        'utf8_convert_backup' => 'Nezabudnite najprv urobiť kompletnú zálohu svojej stránky. Treba tiež skontrolovať, či sú vaše šablóny a jazykové súbory kompatibilné s @charset@.',
93        'utf8_convert_erreur_deja' => 'Vaša stránka je už v @charset@, nemá zmysel ju konvertovať.',
94        'utf8_convert_termine' => 'Hotovo!',
95        'utf8_convert_timeout' => '<b>Dôležité:</b> Ak server hlási <i>timeout</i> (vypršanie časového limitu), prosím, pokračujte a znova načítajte stránku, až kým sa vám neobjaví správa "Hotovo!".',
96        'utf8_convert_verifier' => 'Teraz treba vyprázdniť cache stránky a potom skontrolovať, či je na verejne prístupnej stránke všetko v poriadku. Pre prípad, že by sa objavil veľký problém, bola v priečinku @rep@ vytvorená záloha pôvodných dát (vo formáte SQL).',
97        'utf8_convertir_votre_site' => 'Konvertovať stránku na utf-8'
98);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.