source: spip-zone/_core_/plugins/grenier/lang/grenier_sv.php @ 101906

Last change on this file since 101906 was 101906, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] grenier Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (29.41 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (13.24 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (7.35 %)

File size: 5.6 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/grenier?lang_cible=sv
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'bouton_forum_petition' => 'FORUM & NAMNINSAMLINGAR', # MODIF
14        'bouton_radio_sauvegarde_compressee' => 'spara komprimerat i @fichier@', # MODIF
15        'bouton_radio_sauvegarde_non_compressee' => 'spara utan att komprimera i @fichier@', # MODIF
16
17        // F
18        'forum_probleme_database' => 'Databas-problem, ditt meddelande kunde inte sparas.', # MODIF
19
20        // I
21        'ical_lien_rss_breves' => 'Syndikering av sajtens nyheter', # MODIF
22        'icone_creer_mot_cle_breve' => 'Skapa ett nytt nyckelord och koppla det till den här nyheten', # MODIF
23        'icone_forum_administrateur' => 'Administratörernas forum', # MODIF
24        'icone_forum_suivi' => 'Vidare till forumen', # MODIF
25        'icone_publier_breve' => 'Publicera nyhet', # MODIF
26        'icone_refuser_breve' => 'Refusera nyheten', # MODIF
27        'info_base_restauration' => 'Återskapande av databasen pågår.', # MODIF
28        'info_breves_03' => 'Nyheter', # MODIF
29        'info_breves_liees_mot' => 'Nyheter knutna till det här nyckelordet', # MODIF
30        'info_breves_touvees' => 'Nyheter funna', # MODIF
31        'info_breves_touvees_dans_texte' => 'Nyheter funna (i texten)', # MODIF
32        'info_echange_message' => 'SPIP tillåter utbyte av meddelanden och skapandet av privata
33  diskussionsforum bland sajtens deltagare. Du kan tillåta
34  eller förbjuda det.', # MODIF
35        'info_erreur_restauration' => 'Fel vid återskapande: filen finns inte.', # MODIF
36        'info_forum_administrateur' => 'Administratörernas forum', # MODIF
37        'info_forum_interne' => 'Internt forum', # MODIF
38        'info_forum_ouvert' => 'I sajtens privata del är ett forum öppet för alla
39  redaktörer. Nedan kan du aktivera ett
40  extra forum reserverat för administratörerna.', # MODIF
41        'info_gauche_suivi_forum' => 'Sidna för<i>forumuppföljning</i> är ett administrationsverktyg för din sajt (inte en diskussions- eller redigeringsida). Den visar alla bidrag till det publika forum som hör till artikeln och där kan du hantera bidragen contributions.', # MODIF
42        'info_modifier_breve' => 'Editera nyheten:', # MODIF
43        'info_nombre_breves' => '@nb_breves@ nyheter,', # MODIF
44        'info_option_ne_pas_faire_suivre' => 'Vidarebefordra inte forummeddelanden', # MODIF
45        'info_restauration_sauvegarde_insert' => 'Läser in @archive@ i databasen',
46        'info_sauvegarde_articles' => 'Backa upp artiklarna',
47        'info_sauvegarde_articles_sites_ref' => 'Säkerhetskopiera artiklar från länkade sajter',
48        'info_sauvegarde_auteurs' => 'Säkerhetskopiera redaktörerna',
49        'info_sauvegarde_breves' => 'Ta en säkerhetskopia av nyheterna',
50        'info_sauvegarde_documents' => 'Säkerhetskopiera dokumenten',
51        'info_sauvegarde_echouee' => 'Om säkerhetskopieringen misslyckas («Maximal utförandetid överskreds»),',
52        'info_sauvegarde_forums' => 'Säkerhetskopiera forumen',
53        'info_sauvegarde_groupe_mots' => 'Säkerhetskopiera nyckelordsgrupperna',
54        'info_sauvegarde_messages' => 'Säkerhetskopiera meddelanden',
55        'info_sauvegarde_mots_cles' => 'Säkerhetskopiera nyckelorden',
56        'info_sauvegarde_petitions' => 'Säkerhetskopiera namninsamlingarna',
57        'info_sauvegarde_refers' => 'Säkerhetskopiera länkarna',
58        'info_sauvegarde_reussi_01' => 'Säkerhetskopieringen lyckades.',
59        'info_sauvegarde_rubriques' => 'Säkerhetskopiera avdelningarna',
60        'info_sauvegarde_signatures' => 'Säkerhetskopiera namininsamlingarnas underskrifter',
61        'info_sauvegarde_sites_references' => 'säkerhetskopiera länkade sajter',
62        'info_sauvegarde_type_documents' => 'Säkerhetskopiera dokumenttyper',
63        'info_sauvegarde_visites' => 'Säkerhetskopiera besök',
64        'info_une_breve' => 'en nyhet,',
65        'item_mots_cles_association_breves' => 'nyheter',
66        'item_nouvelle_breve' => 'Ny nyhet',
67
68        // L
69        'lien_forum_public' => 'Hantera den här artikelns publika forum',
70        'lien_reponse_breve' => 'Skriv ett svar på nyheten',
71
72        // T
73        'texte_admin_tech_03' => 'Du kan välja att spara filen i komprimerad form för att
74 snabba upp överföringen till din dator eller till en backupserver och spara lite diskutrymme.',
75        'texte_sauvegarde_compressee' => 'Säkerhetskopian kommer att sparas okomprimerad i filen @fichier@.',
76        'titre_nouvelle_breve' => 'Ny nyhet',
77        'titre_page_breves_edit' => 'Editera nyheten: «@titre@»',
78        'titre_page_forum' => 'Administratörernas forum',
79        'titre_page_forum_envoi' => 'Sänd ett meddelande',
80
81        // U
82        'utf8_convert_attendez' => 'Vänta några sekunder och ladda sedan om den här sidan.',
83        'utf8_convert_avertissement' => 'Du håller på att konvertera innehållet i din databas (artiklar, notiser, etc) från teckenkodningen <b>@orig@</b> till teckenkodningen <b>@charset@</b>',
84        'utf8_convert_backup' => 'Glöm inte bort att göra en fullständig säkerhetskopia av din webbplats. Du behöver också kontrollera att dina dokumentmallar och språkfiler är kompatibla med @charset@. Om spårning av revideringar är påslaget kommer den hur som helst att bli skadad.', # MODIF
85        'utf8_convert_erreur_deja' => 'Din webbplats är redan i @charset@, det är ingen mening med att konvertera.',
86        'utf8_convert_termine' => 'Klart!',
87        'utf8_convert_timeout' => '<b>Viktigt:</b> Om servern svarar med <i>timeout</i>, ladda om sidan tills du får meddelandet "Klart!".',
88        'utf8_convert_verifier' => 'Nu behöver du tömma webbplatsens cache och sedan kontrollera att allt är bra med de offentliga delarna av webbplatsen. Om du upplever allvarliga problem har en säkerhetskopia av ditt ursprungliga data (i SQL-format) placerats i @rep@-katalogen.',
89        'utf8_convertir_votre_site' => 'Konvertera din webbplats till utf-8'
90);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.