source: spip-zone/_core_/plugins/jquery_ui/lang/paquet-jqueryui_nl.php @ 97041

Last change on this file since 97041 was 97041, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] paquet-jqueryui Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-jqueryui?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // J
13        'jqueryui_description' => 'Deze plugin implementeert het extra jQuery UI bibliotheek in SPIP waardoor de creatie van dynamische grafische tabs, drag & drop, vooruitgangsbalken mogelijk wordt...
14Kenmerken van deze bibliotheek bestaan uit drie categorieën:
15-* {{Interacties}}. Ze kunnen zeer interessante eigenschappen aan HTML-elementen geven, zoals de mogelijkheid om ze te kunnen verplaatsen met de muis (drag & drop), aanpassen als een venster, of geselecteerd worden als pictogrammen op het bureaublad van je computer.
16-* {{Widgets}}. Dit zijn "kant-en-klare" objecten die een hoog niveau van functionaliteit bieden, zoals bijvoorbeeld datepicker die een kalender aanmaakt om het selecteren van een datum toe te laten.
17-* {{De effecten}}. Deze verrijken  de effecten aangeboden door jQuery (FadeIn, slideUp ...). Dankzij jQuery UI is het bijvoorbeeld mogelijk om de CSS background-color met .animate() te animeren of overgangen bij addClass / removeClass toe te voegen ...',
18        'jqueryui_slogan' => 'jQuery animatie, effecten en widgets '
19);
20
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.