source: spip-zone/_core_/plugins/jquery_ui/lang/paquet-jqueryui_sk.php @ 97041

Last change on this file since 97041 was 97041, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] paquet-jqueryui Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-jqueryui?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // J
13        'jqueryui_description' => 'Tento zásuvný modul do SPIPu zavádza doplnkovú knižnicu  jQuery UI umožňujúcu vytváranie dynamických grafických prvkov: tabulátory, drag & drop, grafy zobrazujúce postup pri dokončení niečoho atď.
14Funkcie tejto knižnice sa rozdeľujú do 3 kategórií:
15-* {{Interakcie:}} dávajú vašim HTML objektom zaujímavé vlastnosti, napríklad môžete na objekty kliknúť myšou, a tak ich presúvať (drag&drop), dá sa meniť ich veľkosť tak ako veľkosť okna, alebo si ich môžete zvoliť ako ikony na pracovnú plochu svojho operačného systému.
16-* {{Widgety:}} to sú objekty s "prepínačmi", ktoré ponúkajú funkcie vysokej úrovne, ako napríklad DatePicker, ktorý zobrazí kalendár umožňujúci zadanie dátumu.
17-* {{Efekty:}} obohacujú predvolené efekty, ktoré ponúka jQuery (fadeIn, slideUp...). Napríklad vďaka jQuery UI je možné doplniť vlastnosť CSS background-color o .animate() alebo pridať prechody k addClass/removeClass, atď.', # MODIF
18        'jqueryui_slogan' => 'Animácie, efekty a widgety jQuery'
19);
20
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.