source: spip-zone/_core_/plugins/mots/lang/mots_uk.php @ 93383

Last change on this file since 93383 was 93383, checked in by olly.olga@…, 6 years ago

[Salvatore] mots Export depuis http://trad.spip.net de la langue uk

File size: 5.6 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/mots?lang_cible=uk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'avis_conseil_selection_mot_cle' => '<b>Виділити групу:</b> дана група буде візуально більш помітною. Зручно використовувати для позначення важливих груп ключів.',
12        'avis_doublon_mot_cle' => 'Ключ з такою назвою вже існує. Ви впевнені, що бажаєте створити новий?',
13
14        // B
15        'bouton_checkbox_qui_attribue_mot_cle_administrateurs' => 'адміністратори',
16        'bouton_checkbox_qui_attribue_mot_cle_redacteurs' => 'редактори',
17        'bouton_checkbox_qui_attribue_mot_cle_visiteurs' => 'відвідувачі загальнодоступного сайту, якщо вони відправляють повідомлення в форум.',
18
19        // C
20        'creer_et_associer_un_mot' => 'Створити і додати ключ',
21
22        // I
23        'icone_creation_groupe_mots' => 'Створити нову групу ключів',
24        'icone_creation_mots_cles' => 'Новий ключ',
25        'icone_modif_groupe_mots' => 'Змінити групу ключів',
26        'icone_modifier_mot' => 'Змінити цей ключ',
27        'icone_mots_cles' => 'Ключі',
28        'icone_supprimer_groupe_mots' => 'Видалити цю групу',
29        'icone_voir_groupe_mots' => 'Переглянути групу',
30        'icone_voir_tous_mots_cles' => 'Показати усі ключі',
31        'info_1_groupe_mots' => '1 група ключів',
32        'info_articles_lies_mot' => 'Статті з ключем',
33        'info_aucun_groupe_mots' => 'Нема груп ключів',
34        'info_aucun_mot_cle' => 'Нема ключів',
35        'info_changer_nom_groupe' => 'Поміняти назву цієї групи:',
36        'info_creation_mots_cles' => 'Створіть та налаштуйте тут ключі сайту ',
37        'info_dans_groupe' => 'У групі:',
38        'info_delet_mots_cles' => 'Ви хочете видалити ключ <b>@titre_mot@</b> (@type_mot@). Він пов’язаний з  <b>@texte_lie@</b>. Підтвердіть видалення: ',
39        'info_groupe_important' => 'Важлива група',
40        'info_modifier_mot' => 'Змінити ключ:',
41        'info_mots_cles' => 'Ключі',
42        'info_mots_cles_association' => 'Ключі цієї групи можна додавати до:',
43        'info_nb_groupe_mots' => '@nb@ груп ключових слів',
44        'info_oui_suppression_mot_cle' => 'Я хочу видалити ключ.',
45        'info_question_mots_cles' => 'Включити ключі на сайті?',
46        'info_qui_attribue_mot_cle' => 'Ключі з цієї групи до матеріалів можуть додавати:',
47        'info_remplacer_mot' => 'Замінити „@titre@”',
48        'info_retirer_mot' => 'Видалити ключ',
49        'info_retirer_mots' => 'Видалити всі ключі',
50        'info_rubriques_liees_mot' => 'Рубрики з ключовими словами',
51        'info_selection_un_seul_mot_cle' => 'До матеріалу можна додати лише <b> один ключ</b> з цієї групи.',
52        'info_supprimer_mot' => 'видалити ключ',
53        'info_titre_mot_cle' => 'Назва ключа',
54        'info_un_mot' => 'Тільки один ключ',
55        'item_ajout_mots_cles' => 'Увімкнути додання ключів до коментарів на сайті',
56        'item_non_ajout_mots_cles' => 'Вимкнути додання ключів до коментарів на сайті',
57        'item_non_utiliser_config_groupe_mots_cles' => 'Вимкнути налаштування груп ключів',
58        'item_non_utiliser_mots_cles' => 'Вимкнути ключі і групи ключів',
59        'item_utiliser_config_groupe_mots_cles' => 'Увімкнути налашування груп ключів',
60        'item_utiliser_mots_cles' => 'Увімкнути ключі і групи ключів',
61
62        // L
63        'lien_ajouter_mot' => 'Додати ключ',
64        'logo_groupe' => 'ЛОГОТИП ГРУПИ',
65        'logo_mot_cle' => 'ЛОГОТИП КЛЮЧА',
66
67        // T
68        'texte_config_groupe_mots_cles' => 'В налаштуваннях групи ви можете задавати, до яких типів матеріалів можна додавати ключі, виділяти важливі групи і ряд інших налаштувань.',
69        'texte_mots_cles' => 'Ключі - це можливість створити додаткову навігацію між матеріалами сайту. Також вони використовуються для створення додаткового функціоналу вашого сайту.',
70        'texte_mots_cles_dans_forum' => 'Дозволити відвідувачам додавати ключі до своїх коментарів на сайті?',
71        'texte_nouveau_mot' => 'Новий ключ',
72        'titre_config_groupe_mots_cles' => 'Налаштування груп ключів',
73        'titre_gauche_mots_edit' => 'НОМЕР КЛЮЧА:',
74        'titre_groupe_mots' => 'Групи ключів',
75        'titre_groupe_mots_numero' => 'НОМЕР ГРУПИ:',
76        'titre_groupes_mots' => 'Групи ключів',
77        'titre_mots_cles_dans_forum' => 'Ключі для коментарів',
78        'titre_mots_tous' => 'Ключі',
79        'titre_nouveau_groupe' => 'Нова група',
80        'titre_objets_lies_mot' => 'Матеріали з цим ключем:',
81        'titre_page_mots_tous' => 'Ключі'
82);
83
84?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.