source: spip-zone/_core_/plugins/msie_compat/lang/msiecompat_ca.php @ 97048

Last change on this file since 97048 was 97048, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] msiecompat Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/msiecompat?lang_cible=ca
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'choix_explication' => '<p>Aquesta configuració us permet millorar la compatibilitat del lloc públic amb el navegador Internet Explorer.</p>
14   <ul>
15   <li><a href=\'http://jquery.khurshid.com/ifixpng.php\'>iFixPng</a> (<b>per defecte</b>) restableix la semi transparència les imatges al format PNG a  MSIE 5 i 6.</li>
16   <li><a href=\'http://code.google.com/p/ie7-js/\'>IE7.js</a> corregeix les imatges PNG i afegeix selectors CSS2 per MSIE 5 i 6 (<a href=\'http://ie7-js.googlecode.com/svn/test/index.html\'>podeu consultar la llista de selectors compatibles introduïts per IE7.js i IE8.js</a>).</li>
17   <li>IE8.js completa IE7.js enriquint els comportaments dels CSS de MSIE 5 al 7. </li>
18   <li>IE7-squish corregeix tres errors de MSIE 6 (sobretot el doble marge dels elements flotants), però poden aparèixer efectes indesitjables (el webmestre ha de verificar la compatibilitat).</li>
19   </ul>', # MODIF
20        'choix_non' => 'No activar-ho: no afegir res a les meves plantilles', # MODIF
21        'choix_titre' => 'Compatibilitat Microsoft Internet Explorer' # MODIF
22);
23
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.