source: spip-zone/_core_/plugins/msie_compat/lang/msiecompat_nl.php @ 97158

Last change on this file since 97158 was 97158, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] msiecompat Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/msiecompat?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'choix_explication' => 'Deze configuratie verbeterd de compatibiliteit van het publieke site met de Internet Explorer browser.',
14        'choix_ie7' => '<a href=\'http://code.google.com/p/ie7-js/\'>IE7.js</a> verbetert PNG beelden en stelt CSS2-selectors voor MSIE 5 en 6 in (<a href=\'http://ie7-js.googlecode.com/svn/test/index.html\'>Raadpleeg ook het lijst van compatiebel selectors ingevoerd door  IE7.js en IE8.js</a>).',
15        'choix_ie7squish' => 'IE7-squish verbetert 3 bugs van MSIE 6 (onder andere het dubbel margin van losse elementen), maar ongewilde effecten kunnen gebeuren (compatibiliteit te checken door de webmaster).',
16        'choix_ie8' => 'IE8.js vervolledigt IE7.js door de CSS effecten van MSIE 5 tot 7 te verrijken.',
17        'choix_ifixpng' => 'Standaardinstelling, <a href=\'http://jquery.khurshid.com/ifixpng.php\'>iFixPng</a> herstelt de semitransparantie van de PNG beelden onder MSIE 5 en 6.',
18        'choix_non' => 'Niets activeren: niets bij mijn skeletten voegen',
19        'choix_titre' => 'Compatibiliteit Microsoft Internet Explorer'
20);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.