source: spip-zone/_core_/plugins/petitions/lang/petitions_lb.php

Last change on this file was 101919, checked in by salvatore@…, 2 years ago

[Salvatore] petitions Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (29.85 %)
La langue 'bg' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'bs' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.84 %)
La langue 'cpf' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.84 %)
La langue 'cpf_hat' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'cs' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'da' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'el' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'en_hx' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'es_co' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.90 %)
La langue 'fi' devrait être supprimée car trop peu traduite (19.40 %)
La langue 'fon' devrait être supprimée car trop peu traduite (29.85 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.84 %)
La langue 'he' devrait être supprimée car trop peu traduite (34.33 %)
La langue 'hr' devrait être supprimée car trop peu traduite (25.37 %)
La langue 'id' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (1.49 %)
La langue 'ja' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'lt' devrait être supprimée car trop peu traduite (16.42 %)
La langue 'my' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.84 %)
La langue 'nap' devrait être supprimée car trop peu traduite (26.87 %)
La langue 'nb' devrait être supprimée car trop peu traduite (34.33 %)
La langue 'ne' devrait être supprimée car trop peu traduite (26.87 %)
La langue 'oc_auv' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'oc_gsc' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'oc_lms' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'oc_ni_la' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.84 %)
La langue 'oc_prv' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'oc_va' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'roa' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.90 %)
La langue 'sq' devrait être supprimée car trop peu traduite (22.39 %)
La langue 'wo' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.90 %)
La langue 'zh' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)

File size: 2.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/petitions?lang_cible=lb
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'bouton_radio_activer_petition' => 'D’Petitioun aschalten',
14        'bouton_radio_pas_petition' => 'Keng Petitioun',
15        'bouton_radio_petition_activee' => 'Petitioun ageschalt',
16        'bouton_radio_supprimer_petition' => 'D’Petitioun läschen',
17
18        // F
19        'form_pet_adresse_site' => 'Adress vun ärem Site', # MODIF
20        'form_pet_aucune_signature' => 'Ët entsprëcht keng Ënnerschrëft dësem Kode...', # MODIF
21        'form_pet_confirmation' => 'Konfirméiert weg är Ënnerschrëft:',
22        'form_pet_deja_signe' => 'Dir hutt dësen Text schon ënnerschriwen.',
23        'form_pet_envoi_mail_confirmation' => 'E Konfirmatiouns-Email gouf lo grad un @email@ geschéckt. Dir musst op déi Adress surfen déi am Email steet fir är Ënnerschrëft ze bestätegen.', # MODIF
24        'form_pet_mail_confirmation' => 'Bonjour,
25
26Dir hutt gefroot fir d’Petitioun:
27@titre@
28ze ënnerschreiwen.
29
30Dir hutt déi hei Informatiounen uginn:
31    Numm: @nom_email@
32    Site: @nom_site@ - @url_site@
33    @message@
34
35WICHTEG...
36Fir är Ënnerschrëft ze validéieren, surft op dës Adress (am aneren Fall gët är Demande verworf):
37
38    @url@
39
40
41Merci fir är Participatioun
42',
43        'form_pet_nom_site2' => 'Numm vun ärem Site', # MODIF
44        'form_pet_probleme_liens' => 'Korrigéiert äre Message a maacht d’Hypertext-Linken ewech.',
45        'form_pet_probleme_technique' => 'Technësche Problem, d’Ënnerschrëften si momentan ausser Betrieb.',
46        'form_pet_signature_validee' => 'Är Ënnerschrëft ass validéiert. Merci!',
47        'form_pet_site_deja_enregistre' => 'Dëse Site ass schon ageschriwen',
48        'form_pet_url_invalide' => 'D’URL déi der uginn hutt ass nët richteg.',
49        'form_pet_votre_email' => 'Är Email-Adress',
50        'form_pet_votre_nom' => 'Äre Numm oder Pseudo', # MODIF
51        'form_pet_votre_site' => 'Wann dir e Web-Site hutt, da kënnt dër en hei uginn',
52
53        // I
54        'info_adresse_email' => 'EMAIL-ADRESS:',
55        'info_signature_supprimee' => 'Ënnerschrëft geläscht',
56        'info_signature_supprimee_erreur' => 'Fehler: dëse Läsch-Code entsprëcht kénger Ënnerschrëft', # MODIF
57        'info_site_web' => 'SITE:',
58
59        // L
60        'lien_reponse_article' => 'Äntwert op den Artikel'
61);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.