source: spip-zone/_core_/plugins/petitions/lang/petitions_pl.php

Last change on this file was 101919, checked in by salvatore@…, 2 years ago

[Salvatore] petitions Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (29.85 %)
La langue 'bg' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'bs' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.84 %)
La langue 'cpf' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.84 %)
La langue 'cpf_hat' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'cs' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'da' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'el' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'en_hx' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'es_co' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.90 %)
La langue 'fi' devrait être supprimée car trop peu traduite (19.40 %)
La langue 'fon' devrait être supprimée car trop peu traduite (29.85 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.84 %)
La langue 'he' devrait être supprimée car trop peu traduite (34.33 %)
La langue 'hr' devrait être supprimée car trop peu traduite (25.37 %)
La langue 'id' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (1.49 %)
La langue 'ja' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'lt' devrait être supprimée car trop peu traduite (16.42 %)
La langue 'my' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.84 %)
La langue 'nap' devrait être supprimée car trop peu traduite (26.87 %)
La langue 'nb' devrait être supprimée car trop peu traduite (34.33 %)
La langue 'ne' devrait être supprimée car trop peu traduite (26.87 %)
La langue 'oc_auv' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'oc_gsc' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'oc_lms' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'oc_ni_la' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.84 %)
La langue 'oc_prv' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'oc_va' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'roa' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.90 %)
La langue 'sq' devrait être supprimée car trop peu traduite (22.39 %)
La langue 'wo' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.90 %)
La langue 'zh' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)

File size: 2.3 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/petitions?lang_cible=pl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'bouton_radio_activer_petition' => 'Aktywacja ogłoszeń',
14        'bouton_radio_pas_petition' => 'Wyłącz ogłoszenia',
15        'bouton_radio_petition_activee' => 'Ogłoszenia włączone',
16        'bouton_radio_supprimer_petition' => 'Usuń ogłoszenia',
17
18        // F
19        'form_pet_adresse_site' => 'URL Twojej strony', # MODIF
20        'form_pet_aucune_signature' => 'Żaden podpis nie odpowiada podanemu kodowi...', # MODIF
21        'form_pet_confirmation' => 'Proszę potwierdzić swój podpis:',
22        'form_pet_deja_signe' => 'Już podpisałeś ten tekst.',
23        'form_pet_envoi_mail_confirmation' => 'E-mail potwierdzający został właśnie do Ciebie wysłany. Odwiedź URL wymienione w mailu, aby zatwierdzić swój podpis.', # MODIF
24        'form_pet_mail_confirmation' => 'Witamy,
25
26Zgłosiłeś chęć podpisania petycji:
27@titre@.
28
29Podałeś następujące informacje:
30    Name: @nom_email@
31    Site: @nom_site@ - @url_site@
32    @message@
33
34WAŻNE...
35Aby zatwierdzić swój podpis, musisz połączyć się z
36poniższym adresem (w przeciwnym razie, Twoja prośba
37zostanie odrzucona):
38
39    @url@
40
41
42Dziękujemy za wzięcie udziału.
43',
44        'form_pet_nom_site2' => 'Nazwa Twojej strony internetowej', # MODIF
45        'form_pet_probleme_liens' => 'Spróbuj wysłać wiadomość po usunięciu linków.',
46        'form_pet_probleme_technique' => 'Problem techniczny, podpisy są tymczasowo zawieszone.',
47        'form_pet_signature_validee' => 'Twój podpis został zatwierdzony. Dziękujemy!',
48        'form_pet_site_deja_enregistre' => 'Ta strona jest już zarejestrowana',
49        'form_pet_url_invalide' => 'Wpisany URL nie jest prawidłowy.',
50        'form_pet_votre_email' => 'Twój adres e-mail ',
51        'form_pet_votre_nom' => 'Twoje imię lub alias', # MODIF
52        'form_pet_votre_site' => 'Jesli masz stronę internetową, możesz wpisać ją poniżej',
53
54        // I
55        'info_adresse_email' => 'ADRES E-MAIL:',
56        'info_signature_supprimee' => 'Wpis usunięty',
57        'info_signature_supprimee_erreur' => 'Błąd: ten kod nie odpowiada żadnemu wpisowi', # MODIF
58        'info_site_web' => 'STRONA INTERNETOWA:',
59
60        // L
61        'lien_reponse_article' => 'Odpowiedz na ten artykuł'
62);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.