source: spip-zone/_core_/plugins/petitions/lang/petitions_sk.php

Last change on this file was 101919, checked in by salvatore@…, 2 years ago

[Salvatore] petitions Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (29.85 %)
La langue 'bg' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'bs' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.84 %)
La langue 'cpf' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.84 %)
La langue 'cpf_hat' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'cs' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'da' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'el' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'en_hx' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'es_co' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.90 %)
La langue 'fi' devrait être supprimée car trop peu traduite (19.40 %)
La langue 'fon' devrait être supprimée car trop peu traduite (29.85 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.84 %)
La langue 'he' devrait être supprimée car trop peu traduite (34.33 %)
La langue 'hr' devrait être supprimée car trop peu traduite (25.37 %)
La langue 'id' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (1.49 %)
La langue 'ja' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'lt' devrait être supprimée car trop peu traduite (16.42 %)
La langue 'my' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.84 %)
La langue 'nap' devrait être supprimée car trop peu traduite (26.87 %)
La langue 'nb' devrait être supprimée car trop peu traduite (34.33 %)
La langue 'ne' devrait être supprimée car trop peu traduite (26.87 %)
La langue 'oc_auv' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'oc_gsc' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'oc_lms' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'oc_ni_la' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.84 %)
La langue 'oc_prv' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'oc_va' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)
La langue 'roa' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.90 %)
La langue 'sq' devrait être supprimée car trop peu traduite (22.39 %)
La langue 'wo' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.90 %)
La langue 'zh' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.34 %)

File size: 4.5 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/petitions?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'alerte_confirmer_suppression_signatures' => 'Odstránite všetky podpisy z tejto petície. Určite chcete pokračovať?',
14        'aucune_signature' => 'Žiadny podpis',
15
16        // B
17        'bouton_checkbox_envoi_message' => 'možnosť poslať správu',
18        'bouton_checkbox_indiquer_site' => 'povinne uviesť internetovú stránku',
19        'bouton_checkbox_signature_unique_email' => 'iba jeden podpis na e-mailovú adresu',
20        'bouton_checkbox_signature_unique_site' => 'iba jeden podpis na stránku',
21        'bouton_radio_activer_petition' => 'Aktivovať petíciu',
22        'bouton_radio_pas_petition' => 'Žiadne petície',
23        'bouton_radio_petition_activee' => 'Petícia aktivovaná',
24        'bouton_radio_supprimer_petition' => 'Odstrániť petíciu',
25
26        // F
27        'filtre' => 'Filter:',
28        'form_pet_adresse_site' => 'Internetová adresa vašej stránky',
29        'form_pet_aucune_signature' => 'S týmto podpisom sa nezhoduje žiaden kód.',
30        'form_pet_confirmation' => 'Prosím, potvrďte svoj podpis:',
31        'form_pet_deja_signe' => 'Pod tento text ste sa už podpísali.',
32        'form_pet_envoi_mail_confirmation' => 'Na adresu @email@ vám bol poslaný e-mail. Na potvrdenie podpisu treba navštíviť stránku uvedenú v e-maile.',
33        'form_pet_mail_confirmation' => 'Dobrý deň,
34
35požiadali ste ma o podpis pod petíciu:
36@titre@.
37
38Uviedli ste tieto údaje:
39    Názov: @nom_email@
40    Stránka: @nom_site@ - @url_site@
41@message@
42
43DÔLEŽITÉ:
44Na overenie podpisu treba navštíviť adresu
45uvedenú nižšie (v opačnom prípade bude vaša
46 požiadavka zamietnutá):
47    @url@
48
49Ďakujeme vám za aktívnu účasť!
50',
51        'form_pet_message_commentaire' => 'Máte správu alebo komentár?',
52        'form_pet_nom_site2' => 'Názov vašej internetovej stránky',
53        'form_pet_probleme_liens' => 'Prosím upravte svoj príspevok tak, že vymažete všetky hypertextové odkazy.',
54        'form_pet_probleme_technique' => 'Technický problém, pridávanie podpisov bolo dočasne pozastavené.',
55        'form_pet_signature_validee' => 'Váš podpis je platný. Ďakujeme!',
56        'form_pet_site_deja_enregistre' => 'Táto stránka je už zaregistrovaná',
57        'form_pet_url_invalide' => 'Internetová adresa, ktorú ste zadali, nie je platná.',
58        'form_pet_votre_email' => 'Nová e-mailová adresa',
59        'form_pet_votre_nom' => 'Vaše meno',
60        'form_pet_votre_site' => 'Ak máte internetovú stránku, môžete ju zadať',
61
62        // I
63        'icone_relancer_signataire' => 'Znovu začať podpis',
64        'icone_relancer_signataires' => 'Znovu začať podpisy',
65        'icone_suivi_petitions' => 'Sledovať/riadiť petície',
66        'icone_supprimer_signature' => 'Odstrániť tento podpis',
67        'icone_supprimer_signatures' => 'Odstrániť podpisy',
68        'icone_valider_signature' => 'Potvrdiť tento podpis',
69        'icone_valider_signatures' => 'Potvrdiť podpisy',
70        'info_adresse_email' => 'E-MAILOVÁ ADRESA:',
71        'info_fonctionnement_petition' => 'Nastavenie petície:',
72        'info_signature_supprimee' => 'Podpis odstránený',
73        'info_signature_supprimee_erreur' => 'Chyba: kód na odstránenie sa nezhoduje so žiadnym podpisom',
74        'info_site_web' => 'INTERNETOVÁ STRÁNKA:',
75        'info_texte_message' => 'Text vašej správy:',
76
77        // L
78        'lien_reponse_article' => 'Reply to the article',
79
80        // N
81        'nombre_signatures' => '@nb@ podpisov',
82
83        // S
84        'sans_nom' => 'Anonym',
85        'signatures_article' => 'Podpisy pod článok:',
86        'signatures_aucune' => 'Žiadne',
87        'signatures_meme_auteur' => 'Podpisy rovnakého autora',
88        'signatures_meme_site' => 'Podpisy cez rovnakú stránku',
89        'signatures_poubelle' => 'Vymazané',
90        'signatures_prop' => 'Čakajúce',
91        'signatures_publie' => 'Potvrdené',
92        'signatures_recherche_label' => 'Vyhľadať podpisy:',
93        'signatures_selection' => 'Vyberte podpisy:',
94        'signatures_toutes' => 'Všetky',
95        'statut_poubelle' => 'Vymazaný',
96        'statut_prop' => 'Čaká na potvrdenie',
97        'statut_publie' => 'Potvrdený',
98
99        // T
100        'texte_descriptif_petition' => 'Opis petície',
101        'titre_page_controle_petition' => 'Sledovanie petícií',
102        'titre_petition' => 'Petícia',
103        'titre_petitions' => 'Petície',
104        'titre_selection_action' => 'Výber',
105        'titre_signatures_attente' => 'Podpisy čakajúce na potvrdenie',
106        'titre_signatures_publie' => 'Podpisy potvrdené',
107        'titre_suivi_petition' => 'Sledovanie petícií',
108        'tout_voir' => 'Zobraziť všetky podpisy',
109
110        // U
111        'une_signature' => '1 podpis',
112
113        // V
114        'voir_signatures_objet' => 'Zobraziť podpisy'
115);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.