source: spip-zone/_core_/plugins/sites/lang/sites_bs.php @ 97169

Last change on this file since 97169 was 97169, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] sites Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.59 %)
La langue 'fi' devrait être supprimée car trop peu traduite (33.61 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (11.48 %)
La langue 'he' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.79 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (2.46 %)
La langue 'no' devrait être supprimée car trop peu traduite (2.46 %)

File size: 6.0 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/sites?lang_cible=bs
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'avis_echec_syndication_01' => 'Sindikacija nije uspjela: odabrani backend nije citljiv ili ne nudi nijedan clanak.',
14        'avis_echec_syndication_02' => 'Sindikacija nije uspjela: nije moguce dostici backend ove stranice',
15        'avis_site_introuvable' => 'Stranica nije pronadjena',
16        'avis_site_syndique_probleme' => 'Paznja : Problem prilikom sindikacije ove stranice; Doslo je do privremenog prekida sistema. Provjerite adresu dokumenta sindikacije ove stranice \\f1 (<b>@url_syndic@</b>)\\f0  i pokusajte povratiti informacije.', # MODIF
17        'avis_sites_probleme_syndication' => 'Doslo je do problema  prilikom sindikacije ovih stranica',
18        'avis_sites_syndiques_probleme' => 'Sindikovane stranice su postavljale problem',
19
20        // B
21        'bouton_radio_modere_posteriori' => '\\f1 post-moderation\\f0 ', # MODIF
22        'bouton_radio_modere_priori' => '\\f1 pre-moderation\\f0 ', # MODIF
23        'bouton_radio_non_syndication' => 'Bez sindikacije',
24        'bouton_radio_syndication' => 'Sindikacija:',
25
26        // E
27        'entree_adresse_fichier_syndication' => 'Adresa dokumenta « backend » za sindikaciju:',
28        'entree_adresse_site' => '<b>Adresa stranice</b> [Obavezno]',
29        'entree_description_site' => 'OПИС СТРАНИЦЕ',
30
31        // F
32        'form_prop_nom_site' => 'Naziv stranice',
33
34        // I
35        'icone_modifier_site' => 'Izmijeni ovu stranicu',
36        'icone_referencer_nouveau_site' => 'Preporuciti novu stranicu',
37        'icone_voir_sites_references' => 'Pogledaj preporucene stranice',
38        'info_1_site' => '1. stranica',
39        'info_a_valider' => '[za ovjeriti]',
40        'info_bloquer' => 'blokirati',
41        'info_bloquer_lien' => 'blokiraj ovaj link',
42        'info_derniere_syndication' => 'Posljednja sindikacija ove stranice je izvrsena',
43        'info_liens_syndiques_1' => 'sindikovani linkovi',
44        'info_liens_syndiques_2' => 'na cekanju za ovjeru.',
45        'info_nom_site_2' => '<b>Ime stranice</b> [Obavezno]',
46        'info_panne_site_syndique' => 'Sindikovana stranica nije u funkciji',
47        'info_probleme_grave' => 'problem sa',
48        'info_question_proposer_site' => 'Ko moze predloziti preporucene stranice?',
49        'info_retablir_lien' => 'obnovi ovaj link',
50        'info_site_attente' => 'Web stranica ceka na ovjeru',
51        'info_site_propose' => 'Stranica preporucena:',
52        'info_site_reference' => 'Preporucene stranice online',
53        'info_site_refuse' => 'Web stranica odbijena',
54        'info_site_syndique' => 'Ova stranica je sindikovana...', # MODIF
55        'info_site_valider' => 'Stranice za ovjeriti',
56        'info_sites_referencer' => 'Preporuci stranicu',
57        'info_sites_refuses' => 'Odbijene stranice',
58        'info_statut_site_1' => 'Ova stranica je:',
59        'info_statut_site_2' => 'Objavljena',
60        'info_statut_site_3' => 'Predlozena',
61        'info_statut_site_4' => 'U korpi za smece', # MODIF
62        'info_syndication' => 'sindikacija:',
63        'info_syndication_articles' => 'clanak/ci',
64        'item_bloquer_liens_syndiques' => 'Blokiraj sindikovane linkove za validaciju',
65        'item_gerer_annuaire_site_web' => 'Uredi direktorij za web stranice',
66        'item_non_bloquer_liens_syndiques' => 'Ne blokiraj linkove koji su rezultat sindikacije',
67        'item_non_gerer_annuaire_site_web' => 'Dezaktiviraj direktorij web stranica',
68        'item_non_utiliser_syndication' => 'Ne koristi automatsku sindikaciju',
69        'item_utiliser_syndication' => 'Koristi automatsku sindikaciju',
70
71        // L
72        'lien_mise_a_jour_syndication' => 'Osvjezi sada',
73        'lien_nouvelle_recuperation' => 'Pokusaj ponovno dobavljanje podataka',
74
75        // S
76        'syndic_choix_moderation' => 'Sta treba uraditi sa sljedecim linkovima sa ove stranice?',
77        'syndic_choix_oublier' => 'Sta treba uraditi sa linkovima koji vise nisu prisutni u dokumentu sindikacije?',
78        'syndic_choix_resume' => 'Neke stranice nude na raspolaganje cjelokupni tekst clanaka. Ako je taj dostupan, zelite li pristupiti sindikaciji:',
79        'syndic_lien_obsolete' => 'zastarijeli link',
80        'syndic_option_miroir' => 'atomatski blokiraj',
81        'syndic_option_oubli' => 'izbrisi (poslije  @mois@ mmjesec/a/i)',
82        'syndic_option_resume_non' => 'kompletni sadrzaj clanaka (u  HTML formatu)',
83        'syndic_option_resume_oui' => 'jednostavni rezime (u formi teksta)',
84        'syndic_options' => 'Opcije sindikacije:',
85
86        // T
87        'texte_liens_sites_syndiques' => 'Linkovi izvedeni iz sindikovanih stranica mogu a priori biti blokirani; dole prikazana postavka  je standardna postavka sindikovanih stranica prije njihove kreacije. U svakom slucaju je moguce pojedinacno deblokirati  svaki link ili, stranicu po stranicu, blokirati linkove koji  dolaze sa odredjene lokacije.', # MODIF
88        'texte_messages_publics' => 'Javne poruke clanka:',
89        'texte_non_fonction_referencement' => 'Mozete izabrati da ne koristite ovu automatsku funkciju i sami naznaciti elemente vezane za ovu stranicu...', # MODIF
90        'texte_referencement_automatique' => '<b>Automatska preporuka stranice</b><br />Mozete brzo preporuciti web stranicu, tako sto cete naznaciti zeljenu URL adresu ili adresu njenog backend dokumenta. SPIP ce automatski sakupiti informacije vezane za tu stranicu (naslov, opis...).', # MODIF
91        'texte_syndication' => 'Moguce je automatsko otkrivanje spiska novosti, ako web stranica to dozvoljava. Zato trebate aktivirati sindikaciju\\tab <blockquote><i>Odredjeni hosting servisi dezaktiviraju tu funkciju; u tom slucaju ne mozete koristiti sindikaciju sadrzaja na vasoj stranici.</i></blockquote>', # MODIF
92        'titre_articles_syndiques' => 'Sindikovani clanci, izvuceni iz ove stranice',
93        'titre_dernier_article_syndique' => 'Posljednji sindikovani clanci',
94        'titre_page_sites_tous' => 'Preporucene stranice',
95        'titre_referencement_sites' => 'Sindikacija i preporucivanje stranica',
96        'titre_site_numero' => 'STRANICA BROJ:',
97        'titre_sites_proposes' => 'Predlozene stranice',
98        'titre_sites_references_rubrique' => 'Preporucene stranice u ovoj rubrici',
99        'titre_sites_syndiques' => 'Sindikovane stranice',
100        'titre_sites_tous' => 'Preporucene stranice',
101        'titre_syndication' => 'Sindikacija stranica'
102);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.