source: spip-zone/_core_/plugins/sites/lang/sites_cs.php @ 97169

Last change on this file since 97169 was 97169, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] sites Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.59 %)
La langue 'fi' devrait être supprimée car trop peu traduite (33.61 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (11.48 %)
La langue 'he' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.79 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (2.46 %)
La langue 'no' devrait être supprimée car trop peu traduite (2.46 %)

File size: 5.9 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/sites?lang_cible=cs
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'avis_echec_syndication_01' => 'Vytvoření dat selhalo: Buď nelze číst z vybraného základního systému (backend) nebo na něm není žádný článek.',
14        'avis_echec_syndication_02' => 'Selhalo zpracování dat: Nelze komunikovat se základním systémem (backend) těchto stránek.',
15        'avis_site_introuvable' => 'Web nenalezen',
16        'avis_site_syndique_probleme' => 'Varování: při syndikalizaci tohoto webu došlo k potížím. Systém je proto nefunkční. Zkontrolujte adresu syndikalizačního souborutohoto webu(<b>@url_syndic@</b>) a zkuste znovu provést obnovu informací.', # MODIF
17        'avis_sites_probleme_syndication' => 'Na těchto webech došlo k problémům se syndikalizací',
18        'avis_sites_syndiques_probleme' => 'Problém pochází z těchto syndikovaných webů',
19
20        // B
21        'bouton_radio_modere_posteriori' => 'moderování ex post', # MODIF
22        'bouton_radio_modere_priori' => 'moderování předem', # MODIF
23        'bouton_radio_non_syndication' => 'Bez syndikace',
24        'bouton_radio_syndication' => 'Syndikace:',
25
26        // E
27        'entree_adresse_fichier_syndication' => 'Adresa souboru pro syndikaci:',
28        'entree_adresse_site' => '<b>Adresa webu</b> [povinný údaj]',
29        'entree_description_site' => 'Popis webu',
30
31        // F
32        'form_prop_nom_site' => 'Název webu',
33
34        // I
35        'icone_modifier_site' => 'Změnit web',
36        'icone_referencer_nouveau_site' => 'Zveřejnit odkaz na nový web',
37        'icone_voir_sites_references' => 'Zobrazit odkazovaný web',
38        'info_1_site' => '1 web',
39        'info_a_valider' => '[ke schválení]',
40        'info_bloquer' => 'zablokovat',
41        'info_bloquer_lien' => 'zablokovat tento odkaz',
42        'info_derniere_syndication' => 'Poslední syndikace tohoto webu byla pro vedena ',
43        'info_liens_syndiques_1' => 'syndikovaný odkaz',
44        'info_liens_syndiques_2' => 'čekající na schválení.',
45        'info_nom_site_2' => '<b>Název webu</b> [povinný údaj]',
46        'info_panne_site_syndique' => 'Syndikovaný web nefunguje',
47        'info_probleme_grave' => 'chyba',
48        'info_question_proposer_site' => 'Kdo může navrhovat odkazy na weby?',
49        'info_retablir_lien' => 'obnovit tento odkaz',
50        'info_site_attente' => 'Web čeká na schválení',
51        'info_site_propose' => 'Web navržen dne:',
52        'info_site_reference' => 'Web odkazovaný online',
53        'info_site_refuse' => 'Web byl odmítnut',
54        'info_site_syndique' => 'Toto je syndikovaný web...', # MODIF
55        'info_site_valider' => 'Weby ke schválení',
56        'info_sites_referencer' => 'Zadat odkaz na web',
57        'info_sites_refuses' => 'Odmítnuté weby',
58        'info_statut_site_1' => 'Tento web je:',
59        'info_statut_site_2' => 'Publikováno',
60        'info_statut_site_3' => 'Připraveno',
61        'info_statut_site_4' => 'Do koše', # MODIF
62        'info_syndication' => 'syndikace:',
63        'info_syndication_articles' => 'článek/článků',
64        'item_bloquer_liens_syndiques' => 'Zablokovat syndikované odkazy pro schválení',
65        'item_gerer_annuaire_site_web' => 'Správa adresáře webů',
66        'item_non_bloquer_liens_syndiques' => 'Neblokovat odkazy, které jsou výsledkem syndikace',
67        'item_non_gerer_annuaire_site_web' => 'Vypnout adresář webu',
68        'item_non_utiliser_syndication' => 'Nepoužívat automatickou syndikaci',
69        'item_utiliser_syndication' => 'Používat automatickou syndikaci',
70
71        // L
72        'lien_mise_a_jour_syndication' => 'Aktualizovat',
73        'lien_nouvelle_recuperation' => 'Pokusit se znovu získat data',
74
75        // S
76        'syndic_choix_moderation' => 'Co se má udělat s budoucími odkazy z tohoto webu?',
77        'syndic_choix_oublier' => 'Co s odkazy, které už nejsou v syndikačním souboru?',
78        'syndic_choix_resume' => 'Některé weby publikují celé texty článků. Je-li tato funkce k dispozici, chcete syndikovat:',
79        'syndic_lien_obsolete' => 'zastaralý odkaz',
80        'syndic_option_miroir' => 'automaticky blokovat',
81        'syndic_option_oubli' => 'odstranit (po @mois@ měsíci/měsících)',
82        'syndic_option_resume_non' => 'celý obsah článků (ve formátu HTML)',
83        'syndic_option_resume_oui' => 'stručný obsah (v textovém formátu)',
84        'syndic_options' => 'Možnosti syndikace:',
85
86        // T
87        'texte_liens_sites_syndiques' => 'Odkazy ze syndikovaných webů lze předem zablokovat.
88   Níže uvedené nastavení je standardním
89   nastavením syndikovaných webů po jejich vytvoření.
90   Jednotlivé odkazy můžete vždy následně odblokovat,
91   případně se rozhodnout zablokovat odkazy pocházející z konkrétních webů.', # MODIF
92        'texte_messages_publics' => 'Veřejné zprávy k článku:',
93        'texte_non_fonction_referencement' => 'Tuto automatickou funkci nemusíte použít a parametry webu můžete zadat sami...', # MODIF
94        'texte_referencement_automatique' => '<b>Automatický odkaz na web</b><br />Odkaz na web snadno vytvoříte zadáním požadované adresy URL nebo adresy jeho syndikačního souboru. Systém SPIP automaticky převezme údaje o takovém webu (název, popis...).', # MODIF
95        'texte_syndication' => 'Pokud to web umožňuje, můžete automaticky získat seznam na něm zveřejněných
96  novinek. K tomu je nutno zapnout syndikaci.
97  <blockquote><i>Někteří poskytovatelé webového prostoru tuto funkcni vypínají.
98  V takovém případě nemůžete syndikaci ze svého webu použít.</i></blockquote>', # MODIF
99        'titre_articles_syndiques' => 'Syndikované články, přenesené z tohoto webu',
100        'titre_dernier_article_syndique' => 'Poslední syndikované články',
101        'titre_page_sites_tous' => 'Odkazované weby',
102        'titre_referencement_sites' => 'Odkazy na weby a syndikace',
103        'titre_site_numero' => 'ČÍSLO WEBU:',
104        'titre_sites_proposes' => 'Navržené weby',
105        'titre_sites_references_rubrique' => 'Weby, na něž jsou v této sekci odkazy',
106        'titre_sites_syndiques' => 'Syndikované weby',
107        'titre_sites_tous' => 'Odkazované weby',
108        'titre_syndication' => 'Syndikace webů'
109);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.