source: spip-zone/_core_/plugins/sites/lang/sites_nl.php @ 97059

Last change on this file since 97059 was 97059, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] sites Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.59 %)
La langue 'fi' devrait être supprimée car trop peu traduite (33.61 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (11.48 %)
La langue 'he' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.79 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (2.46 %)
La langue 'no' devrait être supprimée car trop peu traduite (2.46 %)

File size: 9.0 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/sites?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'articles_dispo' => 'In afwachting',
14        'articles_meme_auteur' => 'Alle artikelen van deze auteur',
15        'articles_off' => 'Geblokkeerd ',
16        'articles_publie' => 'Gepubliceerd ',
17        'articles_refuse' => 'Verwijderd',
18        'articles_tous' => 'Alles',
19        'aucun_article_syndic' => 'Geen gesyndiceerd artikel',
20        'avis_echec_syndication_01' => 'De syndicatie is mislukt: de aangeduide backend is niet te ontcijferen of stelt geen enkel artikel voor.',
21        'avis_echec_syndication_02' => 'De syndicatie is mislukt : het is onmogelijk de backend van deze site te bereiken.',
22        'avis_site_introuvable' => 'Site onvindbaar',
23        'avis_site_syndique_probleme' => 'Opgelet: syndicatie van deze site heeft een probleem ondervonden en het systeem wordt tijdelijk onderbroken. Controleer het adres van het syndicatiebestand van deze site (<b>@url_syndic@</b>), en probeer nogmaals de informatie binnen te halen.',
24        'avis_sites_probleme_syndication' => 'Deze sites hebben een probleem met syndicatie',
25        'avis_sites_syndiques_probleme' => 'Deze gesyndiceerde sites hebben een probleem',
26
27        // B
28        'bouton_exporter' => 'Exporteren',
29        'bouton_importer' => 'Importeren',
30        'bouton_radio_modere_posteriori' => 'achteraf modereren',
31        'bouton_radio_modere_priori' => 'vooraf modereren',
32        'bouton_radio_non_syndication' => 'Geen syndicatie',
33        'bouton_radio_syndication' => 'Syndicatie:',
34
35        // C
36        'confirmer_purger_syndication' => 'Weet je zeker dat je alle gesyndiceerde artikelen van deze website wilt vewijderen?',
37
38        // E
39        'entree_adresse_fichier_syndication' => 'Adres van het syndicatiebestand:',
40        'entree_adresse_site' => '<b>website adres</b> [verplicht]',
41        'entree_description_site' => 'Omschrijving van de site',
42        'erreur_fichier_format_inconnu' => 'Formaat van het bestand @fichier@ wordt niet aanvaard.',
43        'erreur_fichier_incorrect' => 'Het bestand kon niet gelezen worden.',
44
45        // F
46        'form_prop_nom_site' => 'Naam van de website',
47
48        // I
49        'icone_article_syndic' => 'Gesyndiceerd artikel',
50        'icone_articles_syndic' => 'Gesyndiceerde artikelen',
51        'icone_controler_syndication' => 'Publicatie van gesyndiceerde artikelen',
52        'icone_modifier_site' => 'Deze site wijzigen',
53        'icone_referencer_nouveau_site' => 'Een nieuwe site koppelen',
54        'icone_site_reference' => 'Vermelde sites',
55        'icone_supprimer_article' => 'Dit artikel verwijderen',
56        'icone_supprimer_articles' => 'Deze artikelen verwijderen',
57        'icone_valider_article' => 'Artikel goedkeuren',
58        'icone_valider_articles' => 'Deze artikelen goedkeuren ',
59        'icone_voir_sites_references' => 'Gekoppelde sites zien',
60        'info_1_article_syndique' => '1 gesyndiceerd artikel',
61        'info_1_site' => '1 site',
62        'info_1_site_importe' => '1 site werd geïmporteerd',
63        'info_a_valider' => '[ter goedkeuring]',
64        'info_aucun_article_syndique' => 'Geen enkel gesyndiceerd artikel',
65        'info_aucun_site' => 'Geen site',
66        'info_aucun_site_importe' => 'Geen enkele site kon worden geïmporteerd',
67        'info_bloquer' => 'blokkeren',
68        'info_bloquer_lien' => 'deze koppeling blokkeren',
69        'info_derniere_syndication' => 'De laatste syndicatie van deze site heeft plaatsgevonden op ',
70        'info_liens_syndiques_1' => 'gesyndiceerde koppelingen',
71        'info_liens_syndiques_2' => 'wachtend op goedkeuring.',
72        'info_nb_articles_syndiques' => '@nb@ gesyndiceerde artikelen',
73        'info_nb_sites' => '@nb@ sites',
74        'info_nb_sites_importes' => '@nb@ sites werden geïmporteerd',
75        'info_nom_site_2' => '<b>Naam van de website</b> [verplicht]',
76        'info_panne_site_syndique' => 'Gesyndiceerde site is niet bereikbaar',
77        'info_probleme_grave' => 'probleem van',
78        'info_question_proposer_site' => 'Wie kan referentiesites voorstellen?',
79        'info_retablir_lien' => 'deze link hernieuwen',
80        'info_site_attente' => 'website ter goedkeuring voorgelegd',
81        'info_site_propose' => 'Site voorgesteld op:',
82        'info_site_reference' => 'Online gekoppelde site',
83        'info_site_refuse' => 'Website weigerd',
84        'info_site_syndique' => 'Gesyndiceerde site...',
85        'info_site_valider' => 'Goed te keuren sites',
86        'info_sites_referencer' => 'Een site koppelen',
87        'info_sites_refuses' => 'De geweigerde websites',
88        'info_statut_site_1' => 'Deze site is:',
89        'info_statut_site_2' => 'Gepubliceerd',
90        'info_statut_site_3' => 'Voorgesteld',
91        'info_statut_site_4' => 'Naar de vuilnisbak',
92        'info_syndication' => 'nieuwsovername (syndicatie):',
93        'info_syndication_articles' => 'artikel(en)',
94        'item_bloquer_liens_syndiques' => 'Gesyndiceerde koppelingen ter goedkeuring tegenhouden',
95        'item_gerer_annuaire_site_web' => 'Een adresboek van websites aanmaken',
96        'item_non_bloquer_liens_syndiques' => 'Koppelingen komende van de syndicatie niet blokkeren',
97        'item_non_gerer_annuaire_site_web' => 'Adresboek van websites desactiveren',
98        'item_non_utiliser_syndication' => 'Automatische syndicatie niet gebruiken',
99        'item_utiliser_syndication' => 'Automatische syndicatie gebruiken',
100
101        // L
102        'label_exporter_avec_mots_cles_1' => 'Trefwoorden als tags exporteren',
103        'label_exporter_id_parent' => 'De sites van de rubriek exporteren',
104        'label_exporter_publie_seulement_1' => 'Enkel gepubliceerde sites exporteren',
105        'label_fichier_import' => 'HTML bestand',
106        'label_importer_les_tags_1' => 'Tags als trefwoord importeren',
107        'label_importer_statut_publie_1' => 'Sites automatisch publiceren ',
108        'lien_mise_a_jour_syndication' => 'Nu updaten',
109        'lien_nouvelle_recuperation' => 'Probeer de gegevens opnieuw te vinden',
110        'lien_purger_syndication' => 'Alle gesyndiceerde artikelen wissen',
111
112        // N
113        'nombre_articles_syndic' => '@nb@ gesyndiceerde artikelen ',
114
115        // S
116        'statut_off' => 'Uitgewist',
117        'statut_prop' => 'In afwachting',
118        'statut_publie' => 'Gepubliceerd',
119        'syndic_choix_moderation' => 'Wat te doen met de volgende links afkomstig van deze site?',
120        'syndic_choix_oublier' => 'Wat te doen met links die niet langer voorkomen in het syndicatiebestand?',
121        'syndic_choix_resume' => 'Sommige sites verspreiden de volledige tekst van een artikel. Indien deze beschikbaar is, wil je deze dan ontvangen:',
122        'syndic_lien_obsolete' => 'vervallen link',
123        'syndic_option_miroir' => 'automatisch blokkeren',
124        'syndic_option_oubli' => 'uitwissen (na @mois@ maanden)',
125        'syndic_option_resume_non' => 'de volledige inhoud van de artikelen (in HTML formaat)',
126        'syndic_option_resume_oui' => 'een eenvoudige samenvattig (tekstformaat)',
127        'syndic_options' => 'Syndicatie opties:',
128
129        // T
130        'texte_expliquer_export_bookmarks' => 'Je kan een lijst van sites exporteren in HTML-opmaak, om deze vervolgens te importeren in je browser of een online toepassing.',
131        'texte_expliquer_import_bookmarks' => 'Je kan een lijst met sites in HTML-opmaak importeren afkomstig van je browser of een onlinetoepassing voor favorietenbeheer.',
132        'texte_liens_sites_syndiques' => 'Koppelingen komende van gesyndiceerde sites kunnen vooraf    geblokkeerd worden; de instelling    hieronder geeft aan wat de standaardinstelling is voor gesyndiceerde sites als ze aangemaakt worden.
133   Je kunt vervolgens elke koppeling
134   individueel ontgrendelen, of per site
135   kiezen of je koppelingen al dan niet wilt blokkeren.',
136        'texte_messages_publics' => 'Publieke berichten van dit artikel:',
137        'texte_non_fonction_referencement' => 'Je kan kiezen om deze automatische functie uit te schakelen en zelf aangeven welke elementen je wil opnemen voor deze site.',
138        'texte_referencement_automatique' => '..<b>Geautomatiseerde koppelen van een site</b><br />Je kunt snel naar een website verwijzen door zijn URL, of het adres van het syndicatiebestand aan te geven. SPIP zal de site informatie automatisch importeren (titel, omschrijving...).',
139        'texte_referencement_automatique_verifier' => 'Controleer de gegevens die door <tt>@url@</tt> werden verstrekt, voor je ze opslaat.',
140        'texte_syndication' => 'Het is mogelijk om van een site automatisch een lijst met nieuws binnen te halen.
141 Hiervoor dien je de syndicatie (nieuwsovername) te
142 activeren. <blockquote><i>Sommige hostingproviders laten
143 dit niet toe; in dat geval kan je geen nieuwsovername
144 naar jouw site laten gebeuren.</i></blockquote>',
145        'titre_articles_syndiques' => 'Gesyndiceerde artikelen komende van deze site',
146        'titre_dernier_article_syndique' => 'Meest recente gesyndiceerde artikelen',
147        'titre_exporter_bookmarks' => 'Favorieten exporteren',
148        'titre_importer_bookmarks' => 'Favorieten importeren',
149        'titre_importer_exporter_bookmarks' => 'Importeren en exporteren van favorieten',
150        'titre_page_sites_tous' => 'De gerefereerde sites',
151        'titre_referencement_sites' => 'Refereren van sites en syndicatie',
152        'titre_site_numero' => 'WEBSITE NUMMER:',
153        'titre_sites_proposes' => 'Voorgestelde sites',
154        'titre_sites_references_rubrique' => 'Gerefereerde sites in deze rubriek',
155        'titre_sites_syndiques' => 'Gesyndiceerde sites',
156        'titre_sites_tous' => 'Gerefereerde sites',
157        'titre_syndication' => 'Syndicatie van websites',
158        'tout_voir' => 'Alle gesyndiceerde artikelen tonen',
159
160        // U
161        'un_article_syndic' => '1 gesyndiceerd artikel'
162);
163
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.