source: spip-zone/_core_/plugins/sites/lang/sites_pl.php @ 101926

Last change on this file since 101926 was 101926, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] sites Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.59 %)
La langue 'fi' devrait être supprimée car trop peu traduite (33.61 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (11.48 %)
La langue 'he' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.79 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (2.46 %)
La langue 'no' devrait être supprimée car trop peu traduite (2.46 %)

File size: 6.1 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/sites?lang_cible=pl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'avis_echec_syndication_01' => 'Syndykacja nie powiodła się : plik backend jest nieodczytywalny lub nie ma w nim żadnego artykułu.',
14        'avis_echec_syndication_02' => 'Syndykacja nie powiodła się : nie ma dostępu do pliku backend tego serwisu.',
15        'avis_site_introuvable' => 'Strony nie znaleziono',
16        'avis_site_syndique_probleme' => 'Uwaga : syndykacja strony napotkała na problem ; system został na chwilę wstrzymany. Sprawdź URL syndykowanej strony (<b>@url_syndic@</b>), i spróbuj powtórnie pozyskać informacje.', # MODIF
17        'avis_sites_probleme_syndication' => 'Te strony mają problem z syndykacją',
18        'avis_sites_syndiques_probleme' => 'Następujące strony syndykowane sprawiają problem',
19
20        // B
21        'bouton_radio_modere_posteriori' => 'moderacja a posteriori', # MODIF
22        'bouton_radio_modere_priori' => 'moderacja a priori', # MODIF
23        'bouton_radio_non_syndication' => 'Bez syndykacji',
24        'bouton_radio_syndication' => 'Syndykacja:',
25
26        // E
27        'entree_adresse_fichier_syndication' => 'Adres pliku syndykacji:',
28        'entree_adresse_site' => '<b>URL strony</b> [obowiązkowo]',
29        'entree_description_site' => 'Opis strony',
30
31        // F
32        'form_prop_nom_site' => 'Nazwa stron\\y',
33
34        // I
35        'icone_modifier_site' => 'Zmień tę stronę',
36        'icone_referencer_nouveau_site' => 'Nowy link do strony',
37        'icone_voir_sites_references' => 'Pokaż zlinkowane strony',
38        'info_1_article_syndique' => '1 artykuł konsorcjalny',
39        'info_1_site' => '1 strona',
40        'info_a_valider' => '[do zatwierdzenia]',
41        'info_aucun_article_syndique' => 'Brak artykułów syndykatowych',
42        'info_aucun_site' => 'Brak powiązanych stron',
43        'info_bloquer' => 'zablokuj',
44        'info_bloquer_lien' => 'zablokuj ten link',
45        'info_derniere_syndication' => 'Ostatnia syndykacja tego serwisu została dokonana',
46        'info_liens_syndiques_1' => 'linki syndykowane',
47        'info_liens_syndiques_2' => 'oczekujące zatwierdzenia.',
48        'info_nom_site_2' => '<b>Nazwa strony</b> [obowiązkowo]',
49        'info_panne_site_syndique' => 'Strona syndykowana nie działa',
50        'info_probleme_grave' => 'błąd',
51        'info_question_proposer_site' => 'Kto może proponować zlinkowane strony ?',
52        'info_retablir_lien' => 'przywróc link',
53        'info_site_attente' => 'Strona internetowa oczekująca na zatwierdzenie',
54        'info_site_propose' => 'Strona zaproponowana :',
55        'info_site_reference' => 'Strona zlinkowana on-line',
56        'info_site_refuse' => 'Strona internetowa odrzucona',
57        'info_site_syndique' => 'Ta strona jest syndykowana...', # MODIF
58        'info_site_valider' => 'Strony do zatwierdzenia',
59        'info_sites_referencer' => 'Dodaj link',
60        'info_sites_refuses' => 'Odrzucone strony',
61        'info_statut_site_1' => 'Ta strona jest:',
62        'info_statut_site_2' => 'Opublikowana',
63        'info_statut_site_3' => 'Zatwierdzona',
64        'info_statut_site_4' => 'Do kosza', # MODIF
65        'info_syndication' => 'syndykacja :',
66        'info_syndication_articles' => 'artykuł(y)',
67        'item_bloquer_liens_syndiques' => 'Zablokuj akceptację syndykowanych linków',
68        'item_gerer_annuaire_site_web' => 'Zarządzaj katalogiem stron www',
69        'item_non_bloquer_liens_syndiques' => 'Nie blokuj łączy pochodzących z syndykacji',
70        'item_non_gerer_annuaire_site_web' => 'Wyłącz katalog stron www',
71        'item_non_utiliser_syndication' => 'Wyłącz automatyczną syndykację',
72        'item_utiliser_syndication' => 'Używaj automatycznej syndykacji',
73
74        // L
75        'lien_mise_a_jour_syndication' => 'Uaktualnij teraz',
76        'lien_nouvelle_recuperation' => 'Spróbuj ponowić odtwarzanie danych',
77
78        // S
79        'syndic_choix_moderation' => 'Co zrobić z linkami, które pochodzą z tego serwisu ?',
80        'syndic_choix_oublier' => 'Co zrobić z linkami, których nie ma już w pliku syndykacji?',
81        'syndic_choix_resume' => 'Niektóre strony publikują pełny tekst artykułów. Jeśli dostępna jest taka wersja czy chcesz z niej skorzystać :',
82        'syndic_lien_obsolete' => 'nieaktualny link',
83        'syndic_option_miroir' => 'blokować automatycznie',
84        'syndic_option_oubli' => 'usunąć (po @mois@ miesiącach)',
85        'syndic_option_resume_non' => 'pełna treść artykułów (w formacie HTML)',
86        'syndic_option_resume_oui' => 'posumowanie (w postaci tekstowej)',
87        'syndic_options' => 'Opcje syndykacji :',
88
89        // T
90        'texte_liens_sites_syndiques' => 'Łącza pochodzące z syndykacji mogą
91   być domyślnie zablokowane ; regulacja tego
92   wskazuje regulacje domyślne
93   stron syndykowanych po ich stworzeniu. Jest
94   możliwe późniejsze odblokowanie, łączy indywidualnie, lub
95   wybór, strona po stronie, blokady linków pochodzących z danych stron.', # MODIF
96        'texte_messages_publics' => 'Publiczne komentarze do artykułu :',
97        'texte_non_fonction_referencement' => 'Być może wolisz nie używać funkcji automatycznej, i samemu zaznaczyć elementy związane z tą stroną...', # MODIF
98        'texte_referencement_automatique' => '<b>Zautomatyzowane dodawanie linków</b><br />Możesz szybko dodać link do jakiejś strony internetowej, wpisując poniżej jej adres, oraz adres jej pliku syndykacji. SPIP automatycznie dopisze informacje, dotyczące tej strony (tytuł, opis...).', # MODIF
99        'texte_syndication' => 'Jeśli dany serwis na to pozwala, jest możliwość wyciągnięcia z niego
100  listy newsów. Aby skorzystać z tej funkcji musisz włączyć <i>syndykację ?</i>.
101  <blockquote><i>Niektóre serwery mają taką możliwość wyłączoną ;
102  wówczas nie możesz używać syndykacji przy użyciu swojej strony.</i></blockquote>', # MODIF
103        'titre_articles_syndiques' => 'Artykułu syndykowane, wyciągnięte z tej strony',
104        'titre_dernier_article_syndique' => 'Ostatnio syndykowane artykuły',
105        'titre_page_sites_tous' => 'Zlinkowane strony',
106        'titre_referencement_sites' => 'Linkowanie i zrzeszanie stron',
107        'titre_site_numero' => 'STRONA NUMER :',
108        'titre_sites_proposes' => 'Strony zatwierdzone',
109        'titre_sites_references_rubrique' => 'Linki do stron z tego działu',
110        'titre_sites_syndiques' => 'Syndykowane serwisy',
111        'titre_sites_tous' => 'Linki do stron',
112        'titre_syndication' => 'Syndykacja stron'
113);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.