source: spip-zone/_core_/plugins/sites/lang/sites_ro.php @ 97169

Last change on this file since 97169 was 97169, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] sites Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.59 %)
La langue 'fi' devrait être supprimée car trop peu traduite (33.61 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (11.48 %)
La langue 'he' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.79 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (2.46 %)
La langue 'no' devrait être supprimée car trop peu traduite (2.46 %)

File size: 6.6 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/sites?lang_cible=ro
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'avis_echec_syndication_01' => 'Sindicalizarea a eşuat: backend-ul indicat este indescifrabil sau nu propune nici un articol.',
14        'avis_echec_syndication_02' => 'Sindicalizarea a eşuat: imposibil de accesat backend-ul acestui site.',
15        'avis_site_introuvable' => 'Site negăsit',
16        'avis_site_syndique_probleme' => 'Atenţie: sindicalizarea acestui site nu a fost posibilă ; sistemul este pentru moment întrerupt. Verificaţi adresa fişierului de sindicalizare a acestui site (<b>@url_syndic@</b>), şi reîncercaţi operaţia.',
17        'avis_sites_probleme_syndication' => 'Aceste site-uri au avut probleme de sindicalizare a conţinutului',
18        'avis_sites_syndiques_probleme' => 'Aceste site-uri sindicalizate au avut o problemă',
19
20        // B
21        'bouton_radio_modere_posteriori' => 'moderare ulterioară', # MODIF
22        'bouton_radio_modere_priori' => 'moderare à priori', # MODIF
23        'bouton_radio_non_syndication' => 'Fără sindicalizare',
24        'bouton_radio_syndication' => 'Sindicalizare :',
25
26        // E
27        'entree_adresse_fichier_syndication' => 'Adresa fişierului pentru sindicalizare :',
28        'entree_adresse_site' => '<b>Adresa site-ului</b> [Obligatorie]',
29        'entree_description_site' => 'Descrierea site-ului',
30
31        // F
32        'form_prop_nom_site' => 'Numele site-ului',
33
34        // I
35        'icone_modifier_site' => 'Modificaţi acest site',
36        'icone_referencer_nouveau_site' => 'Referenţiaţi un nou site',
37        'icone_voir_sites_references' => 'Vedeţi site-urile referenţiate',
38        'info_1_article_syndique' => '1 articol sindicat',
39        'info_1_site' => '1 site',
40        'info_a_valider' => '[de validat]',
41        'info_aucun_article_syndique' => 'Nici un articol sindicalizat',
42        'info_aucun_site' => 'Nici un site',
43        'info_bloquer' => 'blocaţi',
44        'info_bloquer_lien' => 'blocaţi această legătură',
45        'info_derniere_syndication' => 'Ultima sindicalizare a acestui site a fost făcuta la data de',
46        'info_liens_syndiques_1' => 'legăturile sindicalizate',
47        'info_liens_syndiques_2' => ' sunt în aşteptarea validării.',
48        'info_nom_site_2' => '<b>Nume site</b> [Obligatoriu]',
49        'info_panne_site_syndique' => 'Site sidicalizat în pană',
50        'info_probleme_grave' => 'problemă de',
51        'info_question_proposer_site' => 'Cine poate propune site-uri referenţiate ?',
52        'info_retablir_lien' => 'restabiliţi această legatură',
53        'info_site_attente' => 'Site Web în aşteptarea validării',
54        'info_site_propose' => 'Site propus la data de :',
55        'info_site_reference' => 'Site referenţiat în direct',
56        'info_site_refuse' => 'Site Web refuzat',
57        'info_site_syndique' => 'Acest site este sindicalizat...', # MODIF
58        'info_site_valider' => 'Site-uri de validat',
59        'info_sites_referencer' => 'Referenţiere site',
60        'info_sites_refuses' => 'Site-uri refuzate',
61        'info_statut_site_1' => 'Acest site este :',
62        'info_statut_site_2' => 'Publicat',
63        'info_statut_site_3' => 'Propus',
64        'info_statut_site_4' => 'La coşul de gunoi', # MODIF
65        'info_syndication' => 'sindicare :',
66        'info_syndication_articles' => 'articol(e)',
67        'item_bloquer_liens_syndiques' => 'Blocaţi legăturile sindicalizate pentru validare',
68        'item_gerer_annuaire_site_web' => 'Gestionaţi un anuar de site-uri Web',
69        'item_non_bloquer_liens_syndiques' => 'Nu blocaţi legăturile provenite din sindicalizare',
70        'item_non_gerer_annuaire_site_web' => 'Dezactivaţi anuarul site-urilor Web',
71        'item_non_utiliser_syndication' => 'Nu folosiţi sindicalizarea automatică',
72        'item_utiliser_syndication' => 'Utilizaţi sindicalizarea automatică',
73
74        // L
75        'lien_mise_a_jour_syndication' => 'Aduceţi la zi acum',
76        'lien_nouvelle_recuperation' => 'Încercaţi încă o dată recuperarea datelor',
77
78        // S
79        'syndic_choix_moderation' => 'Ce să fac cu următoarele legături provenind de la acest site ?',
80        'syndic_choix_oublier' => 'Ce să fac cu legăturile care nu mai figurează în fişierul de sindicalizare ?',
81        'syndic_choix_resume' => 'Anumite site-uri difuzează textul complet al articolelor. Când acesta este disponibil, doriţi să sindicalizaţi: :',
82        'syndic_lien_obsolete' => 'legătură învechită',
83        'syndic_option_miroir' => 'blocare automată',
84        'syndic_option_oubli' => 'ştergere (după @mois@ luni)',
85        'syndic_option_resume_non' => 'conţinutul complet al articolelor (în format HTML)',
86        'syndic_option_resume_oui' => 'un rezumat simplu (în format text)',
87        'syndic_options' => 'Opţiuni de syndicalizare :',
88
89        // T
90        'texte_liens_sites_syndiques' => 'Legăturile provenind de la site-urile sindicalizate pot
91   fi blocate à priori ; reglajul
92   de mai jos indică setarea implicită aplicată
93   site-urilor sindicalizate după crearea lor. Este
94   posibil după aceea să deblocaţi fiecare legătură în mod individual, sau să
95   alegeţi, site cu site, să blocaţi legăturile.', # MODIF
96        'texte_messages_publics' => 'Mesajele publice ale articolului :',
97        'texte_non_fonction_referencement' => 'Puteţi să alegeţi să nu folosiţi această funcţie automată, ci să indicaţi chiar dumneavoastră elementele legate de acest site...', # MODIF
98        'texte_referencement_automatique' => '<b>Referenţierea automatică a unui site</b><br />Puteţi să referenţiaţi rapid un site Web indicând mai jos adresa sa URL, sau adresa fişierului său de sindicalizare. SPIP va recupera în mod automat informaţiile referitoare la acest site (titlu, descriere, ş.a.m.d.).', # MODIF
99        'texte_referencement_automatique_verifier' => 'Vă rugăm să verificaţi informaţiile furnizate de <tt>@url@</tt> înainte de a înregistra.',
100        'texte_syndication' => 'Este posibilă recuperarea îm mod automat, pentru site-urile de Web care o permit,
101  a listei noutăţilor lor. Pentru aceasta trebuie să activaţi sindicalizarea.
102  <blockquote><i>Anumiţi furnizori dezactivează această funcţionalitate ;
103  în acest caz, nu veţi putea folosi sindicalizarea conţinutului în site-ul dumneavoastră.</i></blockquote>', # MODIF
104        'titre_articles_syndiques' => 'Articole sindicalizate luate de pe acest site',
105        'titre_dernier_article_syndique' => 'Ultimele articole sindicalizate',
106        'titre_page_sites_tous' => 'Site-urile referenţiate',
107        'titre_referencement_sites' => 'Referenţierea de site-uri şi sindicalizarea',
108        'titre_site_numero' => 'SITE NUMĂRUL :',
109        'titre_sites_proposes' => 'Site-urile propuse',
110        'titre_sites_references_rubrique' => 'Site-urile referenţiate în această rubrică',
111        'titre_sites_syndiques' => 'Site-urile sindicalizate',
112        'titre_sites_tous' => 'Site-urile referenţiate',
113        'titre_syndication' => 'Sindicalizarea site-urilor'
114);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.