source: spip-zone/_core_/plugins/sites/lang/sites_sk.php @ 97169

Last change on this file since 97169 was 97169, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] sites Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.59 %)
La langue 'fi' devrait être supprimée car trop peu traduite (33.61 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (11.48 %)
La langue 'he' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.79 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (2.46 %)
La langue 'no' devrait être supprimée car trop peu traduite (2.46 %)

File size: 9.0 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/sites?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'articles_dispo' => 'Čakajúce',
14        'articles_meme_auteur' => 'Všetky články tohto autora',
15        'articles_off' => 'Bloky',
16        'articles_publie' => 'Publikované',
17        'articles_refuse' => 'Zamietnuté',
18        'articles_tous' => 'Všetky',
19        'aucun_article_syndic' => 'Žiaden syndikovaný článok',
20        'avis_echec_syndication_01' => 'Syndikácia zlyhala: buď sa vybrané backendové rozhranie nedá čítať, alebo neobsahuje žiadne články.',
21        'avis_echec_syndication_02' => 'Syndikácia sa nepodarila: nepodarilo sa nájsť backendový súbor tejto stránky.',
22        'avis_site_introuvable' => 'Stránka sa nenašla',
23        'avis_site_syndique_probleme' => 'Upozornenie: pri syndikácii tejto stránky sa vyskytol problém; systém je dočasne narušený. Skontrolujte adresu syndikačného súboru tejto stránky (<b>@url_syndic@</b>) a skúste získať informácie znova.',
24        'avis_sites_probleme_syndication' => 'Pri týchto stránkach sa vyskytol problém so syndikáciou',
25        'avis_sites_syndiques_probleme' => 'Pri týchto syndikovaných stránkach sa vyskytol problém',
26
27        // B
28        'bouton_exporter' => 'Exportovať',
29        'bouton_importer' => 'Nahrať',
30        'bouton_radio_modere_posteriori' => 'Kontrola po publikovaní',
31        'bouton_radio_modere_priori' => 'Kontrola pred publikovaním',
32        'bouton_radio_non_syndication' => 'Žiadna syndikácia',
33        'bouton_radio_syndication' => 'Syndikácia:',
34
35        // C
36        'confirmer_purger_syndication' => 'Určite chcete odstrániť všetky články z tejto stránky?',
37
38        // E
39        'entree_adresse_fichier_syndication' => 'Adresa syndikačného súboru:',
40        'entree_adresse_site' => '<b>Adresa stránky</b> [Povinné]',
41        'entree_description_site' => 'Opis stránky',
42        'erreur_fichier_format_inconnu' => 'Formát súboru @fichier@ nie je podporovaný.',
43        'erreur_fichier_incorrect' => 'Súbor sa nedá čítať.',
44
45        // F
46        'form_prop_nom_site' => 'Názov stránky',
47
48        // I
49        'icone_article_syndic' => 'Syndikovaný článok',
50        'icone_articles_syndic' => 'Syndikované články',
51        'icone_controler_syndication' => 'Publikovanie syndikovaných článkov',
52        'icone_modifier_site' => 'Upraviť tieto stránky',
53        'icone_referencer_nouveau_site' => 'Vytvoriť odkaz na novú stránku',
54        'icone_site_reference' => 'Odkazované stránky',
55        'icone_supprimer_article' => 'Odstrániť tento článok',
56        'icone_supprimer_articles' => 'Odstrániť tieto články',
57        'icone_valider_article' => 'Schváliť tento článok',
58        'icone_valider_articles' => 'Schváliť tieto články',
59        'icone_voir_sites_references' => 'Zobraziť linky',
60        'info_1_article_syndique' => '1 syndikovaný článok',
61        'info_1_site' => '1 stránka',
62        'info_1_site_importe' => '1 stránka sa nahrala',
63        'info_a_valider' => '[čaká na schválenie]',
64        'info_aucun_article_syndique' => 'Žiadne syndikované články',
65        'info_aucun_site' => 'Žiadne odkazy na stránky',
66        'info_aucun_site_importe' => 'Nenahrala sa žiadna stránka',
67        'info_bloquer' => 'zablokovať',
68        'info_bloquer_lien' => 'Zablokovať tento odkaz',
69        'info_derniere_syndication' => 'Posledná syndikácia bola vykonaná',
70        'info_liens_syndiques_1' => 'syndikované odkazy',
71        'info_liens_syndiques_2' => 'čaká na schválenie.',
72        'info_nb_articles_syndiques' => 'syndikovaných článkov: @nb@',
73        'info_nb_sites' => 'stránok: @nb@ ',
74        'info_nb_sites_importes' => '@nb@ stránok sa nahralo',
75        'info_nom_site_2' => '<b>Názov stránky</b> [Povinné]',
76        'info_panne_site_syndique' => 'Syndikovaná stránka mimo prevádzky',
77        'info_probleme_grave' => 'chyba u',
78        'info_question_proposer_site' => 'Kto môže navrhovať stránky, na ktoré sa odkazuje?',
79        'info_retablir_lien' => 'Obnoviť tento odkaz',
80        'info_site_attente' => 'Stránka, ktorá čaká na schválenie',
81        'info_site_propose' => 'Stránka odoslaná:',
82        'info_site_reference' => 'Odkazované stránky online',
83        'info_site_refuse' => 'Zamietnutá stránka',
84        'info_site_syndique' => 'Táto stránka je syndikovaná.',
85        'info_site_valider' => 'Stránky, ktoré čakajú na schválenie',
86        'info_sites_referencer' => 'Vložiť odkaz na stránku',
87        'info_sites_refuses' => 'Zamietnuté stránky',
88        'info_statut_site_1' => 'Táto stránka je:',
89        'info_statut_site_2' => 'Publikovaná',
90        'info_statut_site_3' => 'Odoslaná',
91        'info_statut_site_4' => 'Do koša',
92        'info_syndication' => 'syndikácia:',
93        'info_syndication_articles' => 'článok (-nky)',
94        'item_bloquer_liens_syndiques' => 'Zablokovať syndikované odkazy na overenie',
95        'item_gerer_annuaire_site_web' => 'Riadiť priečinok s internetovými stránkami',
96        'item_non_bloquer_liens_syndiques' => 'Neblokovať odkazy zo syndikácie',
97        'item_non_gerer_annuaire_site_web' => 'Deaktivovať priečinok s internetovými stránkami',
98        'item_non_utiliser_syndication' => 'Nepoužívať automatickú syndikáciu',
99        'item_utiliser_syndication' => 'Používať automatickú syndikáciu',
100
101        // L
102        'label_exporter_avec_mots_cles_1' => 'Exportovať kľúčové slová vo forme tagov',
103        'label_exporter_id_parent' => 'Exportovať stránky z rubriky',
104        'label_exporter_publie_seulement_1' => 'Exportovať iba publikované stránky',
105        'label_fichier_import' => 'Súbor HTML',
106        'label_importer_les_tags_1' => 'Nahrať tagy vo forme kľúčových slov',
107        'label_importer_statut_publie_1' => 'Automaticky publikovať stránky',
108        'lien_mise_a_jour_syndication' => 'Aktualizovať teraz',
109        'lien_nouvelle_recuperation' => 'Pokúsiť sa znova získať dáta',
110        'lien_purger_syndication' => 'Odstrániť všetky syndikované články',
111
112        // N
113        'nombre_articles_syndic' => '@nb@ syndikovaných článkov',
114
115        // S
116        'statut_off' => 'Odstránené',
117        'statut_prop' => 'Čaká',
118        'statut_publie' => 'Publikovaný',
119        'syndic_choix_moderation' => 'Čo urobiť s odkazmi z tejto stránky?',
120        'syndic_choix_oublier' => 'Čo urobiť s odkazmi, ktoré už viac neexistujú v syndikačnom súbore?',
121        'syndic_choix_resume' => 'Niektoré stránky ponúkajú úplné texty svojich článkov. Ak je k dispozícii úplný text, chcete syndikovať:',
122        'syndic_lien_obsolete' => 'zastaraný odkaz',
123        'syndic_option_miroir' => 'zablokovať ich automaticky',
124        'syndic_option_oubli' => 'vymazať ich (po @mois@ mesiacoch)',
125        'syndic_option_resume_non' => 'celý obsah článkov (formát HTML)',
126        'syndic_option_resume_oui' => 'iba zhrnutie (ako text)',
127        'syndic_options' => 'Možnosti syndikácie:',
128
129        // T
130        'texte_expliquer_export_bookmarks' => 'Zoznam svojich záložiek môžete exportovať, aby ste ich nahrali do svojho prehliadača alebo internetovej služby na správu záložiek',
131        'texte_expliquer_import_bookmarks' => 'Zoznam záložiek vo formáte HTML môžete nahrať zo svojho prehliadača alebo internetovej služby na správu záložiek.',
132        'texte_liens_sites_syndiques' => 'Odkazy prichádzajúce zo syndikovaných stránok by mohli
133                        byť zablokované dopredu; nasledujúce
134                        nastavenie uvádza predvolené nastavenie
135                        syndikovaných stránok po ich vytvorení. Potom
136                        sa aj tak
137                        dá zablokovať každý odkaz samostatne alebo
138                        vybrať stránky, z ktorých sa budú prichádzajúce odkazy blokovať automaticky.',
139        'texte_messages_publics' => 'Verejné príspevky k článku:',
140        'texte_non_fonction_referencement' => 'Môžete sa rozhodnúť nepoužívať túto automatizovanú funkciu a zobrazovať prvky z danej stránky sami.',
141        'texte_referencement_automatique' => '<b>Automatické odkazovanie na stránky</b><br />Môžete rýchlo vložiť odkaz na stránku, tak, že uvediete jej adresu alebo adresu jej syndikačného súboru. SPIP automaticky získa údaje o tejto stránke (názov, popis, a pod.).',
142        'texte_referencement_automatique_verifier' => 'Pred uložením, prosím, skontrolujte údaje z <tt>@url@</tt>.',
143        'texte_syndication' => 'Zoznam nových funkcií sa dá získať automaticky, keď to stránka povoľuje. Na to musíte aktivovať syndikáciu.
144  <blockquote><i>Niektorí poskytovatelia webhostingu deaktivujú túto funkciu;
145 v tom prípade nemôžete využívať syndikáciu obsahu
146   zo svojej stránky.</i></blockquote>',
147        'titre_articles_syndiques' => 'Syndikované články stiahnuté z tejto stránky',
148        'titre_dernier_article_syndique' => 'Najnovšie syndikované články',
149        'titre_exporter_bookmarks' => 'Exportovať záložky',
150        'titre_importer_bookmarks' => 'Nahrať záložky',
151        'titre_importer_exporter_bookmarks' => 'Nahrať a exportovať záložky',
152        'titre_page_sites_tous' => 'Stránky, na ktoré odkazujete',
153        'titre_referencement_sites' => 'Odkazovanie na stránky a ich syndikácia',
154        'titre_site_numero' => 'ČÍSLO STRÁNKY:',
155        'titre_sites_proposes' => 'Odoslané stránky',
156        'titre_sites_references_rubrique' => 'Odkazované stránky v tejto rubrike',
157        'titre_sites_syndiques' => 'Syndikované stránky',
158        'titre_sites_tous' => 'Stránky, na ktoré odkazujete',
159        'titre_syndication' => 'Syndikácia stránok',
160        'tout_voir' => 'Zobraziť všetky syndikované články',
161
162        // U
163        'un_article_syndic' => '1 syndikovaný článok'
164);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.