source: spip-zone/_core_/plugins/sites/lang/sites_tr.php @ 97169

Last change on this file since 97169 was 97169, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] sites Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.59 %)
La langue 'fi' devrait être supprimée car trop peu traduite (33.61 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (11.48 %)
La langue 'he' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.79 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (2.46 %)
La langue 'no' devrait être supprimée car trop peu traduite (2.46 %)

File size: 6.1 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/sites?lang_cible=tr
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'avis_echec_syndication_01' => 'Haber paylaşımı başarısız: girdiğiniz sunucu çözülemedi veya hiç bir haber sunmuyor.',
14        'avis_echec_syndication_02' => 'Haber paylaşımı başarısız: bu sitenin sunucusuna ulaşılamadı.',
15        'avis_site_introuvable' => 'Site bulunamadı',
16        'avis_site_syndique_probleme' => 'Dikkat : bu site ile paylaşımda sorun çıktı ; sistem geçici bir süre için durduruldu. Bu sitenin paylaşım dosyasının adresini kontrol edin (<b>@url_syndic@</b>) ve bilgileri yeniden almayı deneyin.',
17        'avis_sites_probleme_syndication' => 'Bu siteler paylaşım işleminde sorunla karşılaştı',
18        'avis_sites_syndiques_probleme' => 'Haber paylaşımlı şu sitelerde sorun çıktı',
19
20        // B
21        'bouton_radio_modere_posteriori' => 'sonradan onayla yönetim', # MODIF
22        'bouton_radio_modere_priori' => 'önceden onayla yönetim', # MODIF
23        'bouton_radio_non_syndication' => 'Paylaşım (syndication) yok',
24        'bouton_radio_syndication' => 'Paylaşım :',
25
26        // E
27        'entree_adresse_fichier_syndication' => 'Paylaşım dosyasının adresi :',
28        'entree_adresse_site' => '<b>Site adresi</b> [Zorunlu]',
29        'entree_description_site' => 'Sitenin tanımı',
30
31        // F
32        'form_prop_nom_site' => 'Sitenin ismi',
33
34        // I
35        'icone_modifier_site' => 'Bu siteyi değiştir',
36        'icone_referencer_nouveau_site' => 'Yeni bir siteye atıfta bulun',
37        'icone_voir_sites_references' => 'Atıfta bulunulan siteleri göster',
38        'info_1_site' => '1 site',
39        'info_a_valider' => '[onaylanacak]',
40        'info_bloquer' => 'engelle',
41        'info_bloquer_lien' => 'bu bağlantıyı engelle',
42        'info_derniere_syndication' => 'Bu sitenin son paylaşım tarihi:',
43        'info_liens_syndiques_1' => 'paylaşılan bağlar :',
44        'info_liens_syndiques_2' => 'Onay bekliyor.',
45        'info_nom_site_2' => '<b>Site adı</b> [zorunlu]',
46        'info_panne_site_syndique' => 'Paylaşımlı sitede arıza var',
47        'info_probleme_grave' => 'sorun',
48        'info_question_proposer_site' => 'Kim atıfta bulunulan siteler önerebilir ?',
49        'info_retablir_lien' => 'Bu bağlantıyı tekrar kur',
50        'info_site_attente' => 'Onaylanmayı bekleyen Web sitesi',
51        'info_site_propose' => 'Sitenin önerildiği tarih :',
52        'info_site_reference' => 'Atıfta bulunulan çevrimiçi site',
53        'info_site_refuse' => 'Web sitesi reddedildi',
54        'info_site_syndique' => 'Bu site paylaşımlıdır...', # MODIF
55        'info_site_valider' => 'Onaylanacak siteler',
56        'info_sites_referencer' => 'Bir siteye atıfta bulun',
57        'info_sites_refuses' => 'Reddedilen siteler',
58        'info_statut_site_1' => 'Bu site :',
59        'info_statut_site_2' => 'Yayınlandı',
60        'info_statut_site_3' => 'Önerildi',
61        'info_statut_site_4' => 'Çöp kutusuna', # MODIF
62        'info_syndication' => 'Paylaşım :',
63        'info_syndication_articles' => 'Makale',
64        'item_bloquer_liens_syndiques' => 'Paylaşımlı bağların onay için engellenmesi',
65        'item_gerer_annuaire_site_web' => 'Bir Web siteleri rehberini yönet',
66        'item_non_bloquer_liens_syndiques' => 'Paylaşmadan gelen bağları engelleme',
67        'item_non_gerer_annuaire_site_web' => 'Web siteleri dizinini iptal et.',
68        'item_non_utiliser_syndication' => 'Otomatik paylaşımı kullanma',
69        'item_utiliser_syndication' => 'Otomatik paylaşımı kullan',
70
71        // L
72        'lien_mise_a_jour_syndication' => 'Şimdi güncelle',
73        'lien_nouvelle_recuperation' => 'Verilerin yeniden alınmasını dene',
74
75        // S
76        'syndic_choix_moderation' => 'Bu siteden ileride gelecek bağları ne yapmalı ?',
77        'syndic_choix_oublier' => 'Paylaşım dosyasında artık bulunmayan bağları ne yapmalı ?',
78        'syndic_choix_resume' => 'Bazı siteler makalelerin tüm içeriğini yayınlarlar. Bu durumdaki sitelerin listesini yayınlamak ister misiniz :',
79        'syndic_lien_obsolete' => 'ölü bağ',
80        'syndic_option_miroir' => 'hepsini otomatik olarak engelle',
81        'syndic_option_oubli' => 'hepsini sil (@mois@ mois’dan sonra)',
82        'syndic_option_resume_non' => 'makalelerin tüm içeriği (HTML formatında)',
83        'syndic_option_resume_oui' => 'kısa bir özet (metin formatında)',
84        'syndic_options' => 'Paylaşım seçenekleri :',
85
86        // T
87        'texte_liens_sites_syndiques' => 'Paylaşımlı sitelerden gelen bağlar önceden engellenebilir ; aşağıdaki ayarlama yaratılmalarından sonra paylaşılan sitelerin varsayılan ayarlarını gösterir. Sonradan her bir bağın engelini tek tek kaldırmak ya da her site için gelecekteki bağları engellemeyi tek tek seçmek olanaklıdır.', # MODIF
88        'texte_messages_publics' => 'Makalenin kamu mesajları : ',
89        'texte_non_fonction_referencement' => 'Bu otomatik işlevi kullanmamayı tercih edebilir, bu siteyle ilgili unsurları kendiniz belirtebilirsiniz.... ', # MODIF
90        'texte_referencement_automatique' => '<b>Otomatik site referansı</b><br /> Aşağıya URL adresini ya da paylaşım dosyasının adresini belirterek bir Web sitesine hızla atıfta bulunabilirsiniz. SPIP otomatik olarak bu siteyle ilgili bilgileri toplayacaktır (başlık, tanımlama...).', # MODIF
91        'texte_referencement_automatique_verifier' => 'Kaydetmeden önce <tt>@url@</tt> tarafından sağlanan bilgileri doğrulayınız.',
92        'texte_syndication' => 'Bir Web sitesinin izin vermesi halinde yeniliklerinin listesini otomatik olarak listelemek olasıdır. Bunun için paylaşımı çalıştırmanız gerekir. Bazı servis sağlayıcılar bu işlevi engeller; böyle bir durumda, içerik paylaşımını kendi sitenizden kullanamazsınız.', # MODIF
93        'titre_articles_syndiques' => 'Bu siteden alınan paylaşımlı makaleler',
94        'titre_dernier_article_syndique' => 'Son yayınlanan paylaşımlı makaleler',
95        'titre_page_sites_tous' => 'Atıfta bulunulan siteler ',
96        'titre_referencement_sites' => 'Sitelere atıf ve paylaşım',
97        'titre_site_numero' => 'SİTE NO :',
98        'titre_sites_proposes' => 'Önerilen siteler',
99        'titre_sites_references_rubrique' => 'Bu bölümde atıfta bulunulan siteler ',
100        'titre_sites_syndiques' => 'Paylaşımlı siteler',
101        'titre_sites_tous' => 'Atıfta bulunulan siteler ',
102        'titre_syndication' => 'Site paylaşımı'
103);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.