source: spip-zone/_galaxie_/galactic/galactic_spip_net/lang/galactic_spip_net_nl.php

Last change on this file was 117531, checked in by hanjo.spip@…, 21 months ago

[Salvatore] galactic_spip_net Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

File size: 876 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/galactic_spip_net?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'chercher_parmi_les_signataires' => 'Zoek in de ondertekenaars',
14
15        // D
16        'derniers_sites_realises_avec_spip' => 'Nieuwste met SPIP gerealiseerde sites',
17
18        // G
19        'glossaire' => 'Woordenlijst',
20
21        // L
22        'liens_utiles' => 'Nuttige koppelingen',
23
24        // M
25        'maj' => 'aangepast op ',
26
27        // P
28        'pas_de_resultat_pour_la_recherche' => 'Geen zoekresultaat.',
29
30        // T
31        'trad_bilan' => 'Balans van vertalingen',
32        'trad_espace' => 'Vertaalruimte',
33
34        // W
35        'web_independant' => 'Voor een onafhankelijk web',
36        'web_independant_manifeste' => 'Handvest voor een onafhankelijk web'
37);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.