source: spip-zone/_galaxie_/plugins-spip-net/svp2010/lang/pluginspip_nl.php @ 113709

Last change on this file since 113709 was 113709, checked in by hanjo.spip@…, 20 months ago

[Salvatore] pluginspip Export depuis http://trad.spip.net de la langue nl

File size: 4.1 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/pluginspip?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'bouton_afficher_description' => 'Toon de omschrijving',
14        'bouton_effacer' => 'Wissen',
15        'bouton_masquer_description' => 'Verberg de omschrijving',
16        'bouton_xml' => 'XML bestand',
17        'bulle_filtrer_par_categorie' => 'Filter per categorie',
18        'bulle_rechercher_plugin' => 'Zoeken',
19
20        // C
21        'categorie_toute' => 'Alle categorieën',
22        'compat_spip' => 'voor SPIP',
23
24        // D
25        'derniere_maj' => 'Aangepast op',
26
27        // E
28        'explication_signalement_contact' => 'Laat een bericht achter voor de beheerder wanneer je een fout vindt op één van de webpagina’s. Geef (afhankelijk van het probleem) de pagina en de falende plugin aan.',
29
30        // I
31        'info_actualisation_depot_cron' => 'De plugins worden om de @periode@ uur automatisch geupdate.',
32        'info_aucun_depot_disponible' => 'Geen depot beschikbaar.',
33        'info_aucun_plugin_disponible' => 'Geen plugin beschikbaar.',
34        'info_aucun_plugin_disponible_version' => 'Geen plugin beschikbaar voor SPIP @version@. Je kunt de zoekopdracht uitbreiden naar <a href="@url@">alle versies van SPIP</a>.',
35        'info_aucun_prefixe_disponible' => 'Geen prefix beschikbaar.',
36        'info_aucune_compatibilite_spip' => 'niet vermeld',
37        'info_compatible' => 'Compatibel: ',
38        'info_contenu_paquet' => 'Kopieer & plak de exacte inhoud van paquet.xml in het onderstaande tekstveld en start de validatie.',
39        'info_non_dispo' => 'Informatie niet beschikbaar',
40        'info_page_non_autorisee' => 'Je mag deze bladzijde niet raadplegen',
41        'info_rechercher_plugin' => 'Een plugin zoeken:',
42        'info_valider_paquet' => 'Met deze pagina kun je een <code>paquet.xml</code> valideren die een plugin beschrijft. Worden geen fouten gevonden, dan is de <code>paquet.xml</code> geldig en kan deze zonder probleem in je plugin gebruikt worden. Volg in het andere geval de instructies om de fout(en) te corrigeren.',
43        'intertitre_contenu_paquet' => 'inhoud paquet.xml',
44        'intertitre_paquets_contribution' => 'Andere bijdragen',
45        'intertitre_paquets_plugin' => 'Plugins',
46        'intertitre_resultat_paquet' => 'Resultaat validatie:',
47
48        // L
49        'label_archive' => 'Pakket',
50        'label_auteur' => 'Auteur',
51        'label_copyright' => 'Copyright',
52        'label_credit' => 'Credits',
53        'label_etat' => 'Status',
54        'label_gestionnaire' => 'Beheerd door',
55        'label_hebergement' => 'Gehost door',
56        'label_langue_reference' => 'Referentietaal',
57        'label_licence' => 'Licentie',
58        'label_maj' => 'Gebouwd op',
59        'label_module' => 'Taalmodule',
60        'label_nbr_sites' => 'Gebruikt door',
61        'label_necessite_librairies' => 'Vereiste bibliotheken',
62        'label_necessite_plugins' => 'Vereiste plugins',
63        'label_taille' => 'Grootte',
64        'label_traductions' => 'Vertalingen',
65        'label_tri' => 'Sortering: ',
66        'label_tri_maj' => 'op aanpassingsdatum',
67        'label_tri_nbr' => 'op aantal installaties',
68        'label_tri_nom' => 'op naam',
69        'label_tri_points' => 'op relevantie',
70        'label_utilise_plugins' => 'Compatibel met',
71        'lien_demo' => 'Demonstratie',
72        'lien_dev' => 'Ontwikkeling',
73        'lien_documentation' => 'Documentatie',
74        'lien_sources' => 'Broncode',
75
76        // P
77        'plugin_commits' => 'Recente aanpassingen',
78        'plugin_forums' => 'Forumberichten',
79
80        // T
81        'titre_bloc_pied_actualite' => 'Actualiteit rond Plugins',
82        'titre_bloc_pied_utilisation' => 'Deze site wordt aangedreven door SPIP @version@ met de volgende plugins',
83        'titre_editer_selection' => 'Selectie aanpassen',
84        'titre_maj_plugins' => 'Recente aanpassingen',
85        'titre_page_aide' => 'Hulp',
86        'titre_page_apropos' => 'Over Plugins SPIP',
87        'titre_page_depots' => 'Depots',
88        'titre_page_faq' => 'FAQ',
89        'titre_page_plugins' => 'Plugins',
90        'titre_page_prefixes' => 'Prefixes',
91        'titre_page_signalements' => 'Een fout rapporteren',
92        'titre_page_telechargements' => 'Downloads',
93        'titre_page_valider_paquet' => 'Een paquet.xml valideren',
94        'titre_rss_plugins' => 'Plugins RSS feed',
95        'titre_selection' => 'Geselecteerd',
96        'titre_top_plugins' => 'De @nb@ meest populaire in @branche@',
97        'toutes_versions_spip' => 'Alle versies'
98);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.