source: spip-zone/_galaxie_/trad.spip.net/trunk/theme/css/_components.scss @ 119915

Last change on this file since 119915 was 119915, checked in by cedric@…, 2 years ago

mise en forme formulaire de choix de module et extra et home

File size: 5.5 KB
Line 
1.spip-admin-bloc, .spip-admin-float {
2  font-size: 0.7rem;
3  top:auto !important;
4  bottom: 0 !important;
5  right: 0 !important;
6  .spip-admin-boutons {
7    background-color: $gray-600;
8    border-radius: $border-radius-sm 0 0 $border-radius-sm;
9    display: block;
10    margin: 5px 0;
11    font-variant: small-caps;
12    text-transform: capitalize;
13  }
14  /*
15  &:before {
16    content:'';
17    display: block;
18    background: $gray-500;
19    color: $white;
20    padding: 10px;
21    position: fixed;
22    bottom:0;
23    left: 0;
24    font-weight: bold;
25    @each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {
26      @include media-breakpoint-up($breakpoint) {
27        content: '#{$breakpoint}';
28      }
29    }
30  }
31  */
32}
33
34img {
35  max-width:100%;
36  height:auto;
37}
38
39
40.searchbar {
41  padding:0.25rem 0;
42  background: $gray-100;
43
44  #formulaire_recherche {
45    margin: 0;
46  }
47  font-size:$font-size-sm;
48  label {
49    margin-bottom:0;
50  }
51  input.text, select, .btn {
52    font-size:$font-size-sm;
53  }
54  input.text::placeholder {
55    color:$gray-500;
56  }
57  label {
58    position: absolute;
59    width: 1px;
60    height: 1px;
61    padding: 0;
62    overflow: hidden;
63  }
64  .input-group {
65    width: 50%;
66  }
67}
68
69.well {
70  border-radius:0;
71  border:0;
72}
73
74.table, table.spip {
75  font-size: 16rem/18;
76  th, td {
77    padding: 0.5rem;
78  }
79  caption {
80    caption-side: top;
81    background-color: $primary;
82    color:$white;
83    padding: $padding-y-lg $padding-x-sm;
84  }
85}
86.liste-objets {
87  .caption{
88    background-repeat:no-repeat;
89    height:24px;
90    display:block;
91    padding-left: 30px;
92  }
93  &.versions {
94    .caption {
95      background-image:url(img/revision-xx.svg);
96      background-size: contain;
97    }
98  }
99  .type {
100    img {
101      max-width: 32px;
102    }
103  }
104}
105
106.tablesorter-default{
107  .header, .tablesorter-header {
108    background-image: url(data:image/gif;base64,R0lGODlhFQAJAIAAACMtMP///yH5BAEAAAEALAAAAAAVAAkAAAIXjI+AywnaYnhUMoqt3gZXPmVg94yJVQAAOw==);
109        background-position: center right;
110        background-repeat: no-repeat;
111        cursor: pointer;
112        white-space: normal;
113        padding-right: 20px;
114        position:relative;
115    &:after {
116      content:'';
117      display: block;
118      position: absolute;
119      bottom:-2px;
120      left:0;
121      width: 100%;
122      border-bottom: 2px solid #aaa;
123    }
124    &.headerSortUp, &.tablesorter-headerAsc, &.tablesorter-headerSortUp {
125      background-image: url(data:image/gif;base64,R0lGODlhFQAEAIAAACMtMP///yH5BAEAAAEALAAAAAAVAAQAAAINjI8Bya2wnINUMopZAQA7);
126      &:after {
127        border-bottom: 2px solid #000;
128      }
129    }
130    &.headerSortDown, &.tablesorter-headerDesc, &.tablesorter-headerSortDown {
131      background-image: url(data:image/gif;base64,R0lGODlhFQAEAIAAACMtMP///yH5BAEAAAEALAAAAAAVAAQAAAINjB+gC+jP2ptn0WskLQA7);
132      &:after {
133        border-bottom: 2px solid #000;
134      }
135    }
136  }
137  .sorter-false {
138        background-image: none;
139        cursor: default;
140  }
141  .tablesorter-processing {
142        background-position: center center !important;
143        background-repeat: no-repeat !important;
144        background-image: url(data:image/gif;base64,R0lGODlhFAAUAKEAAO7u7lpaWgAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQBCgACACwAAAAAFAAUAAACQZRvoIDtu1wLQUAlqKTVxqwhXIiBnDg6Y4eyx4lKW5XK7wrLeK3vbq8J2W4T4e1nMhpWrZCTt3xKZ8kgsggdJmUFACH5BAEKAAIALAcAAAALAAcAAAIUVB6ii7jajgCAuUmtovxtXnmdUAAAIfkEAQoAAgAsDQACAAcACwAAAhRUIpmHy/3gUVQAQO9NetuugCFWAAAh+QQBCgACACwNAAcABwALAAACE5QVcZjKbVo6ck2AF95m5/6BSwEAIfkEAQoAAgAsBwANAAsABwAAAhOUH3kr6QaAcSrGWe1VQl+mMUIBACH5BAEKAAIALAIADQALAAcAAAIUlICmh7ncTAgqijkruDiv7n2YUAAAIfkEAQoAAgAsAAAHAAcACwAAAhQUIGmHyedehIoqFXLKfPOAaZdWAAAh+QQFCgACACwAAAIABwALAAACFJQFcJiXb15zLYRl7cla8OtlGGgUADs=) !important
145  }
146  .tablesorter-filter-row {
147    td {
148      border-bottom: #aaa 1px solid;
149      line-height: normal;
150      text-align: center;
151      transition: line-height .1s ease
152    }
153    .disabled {
154      opacity: .5;
155      cursor: not-allowed
156    }
157
158    &.hideme {
159      td {
160        padding: 2px;
161        margin: 0;
162        line-height: 0;
163        cursor: pointer
164      }
165      * {
166        height: 1px;
167        min-height: 0;
168        border: 0;
169        padding: 0;
170        margin: 0;
171        opacity: 0
172      }
173    }
174  }
175  input.tablesorter-filter, select.tablesorter-filter {
176        width: 95%;
177        height: auto;
178        margin: 4px auto;
179        padding: 4px;
180        background-color: #fff;
181        border: 1px solid #bbb;
182        color: #333;
183        box-sizing: border-box;
184        transition: height .1s ease
185  }
186
187  .thead_flottant {
188        position: sticky !important;
189        top:0;
190        width:100% !important;
191  }
192
193  .filtered {
194        display: none
195  }
196
197  .tablesorter-errorRow td {
198        text-align: center;
199        cursor: pointer;
200        background-color: #e6bf99
201  }
202
203}
204
205.formulaire_spip {
206  .chosen-single, .chosen-drop {
207    color: $gray-800 !important;
208    padding: 0.25rem 0.5rem;
209    min-height: 2.5em;
210  }
211}
212.formulaire_tradlang_choisir_module {
213  .editer-groupe {
214    margin: 0 -1.5rem;
215    display: flex;
216    flex-wrap: wrap;
217    .editer {
218      margin: 0;
219      width: 50%;
220      flex-basis: 50%;
221      max-width: 50%;
222      &.editer_choisir_module {
223        order:1;
224      }
225      &.editer_choisir_lang_orig {
226        order:2;
227      }
228      &.editer_choisir_lang_cible {
229        order:4;
230        &.disabled {
231          opacity: 0.5;
232          &:hover, &:focus {
233            opacity: 1;
234          }
235        }
236      }
237      &.editer_creer_lang_cible {
238        order:3;
239        opacity: 0.5;
240        &:hover, &:focus, &.focus {
241          opacity: 1;
242        }
243      }
244      display: flex;
245      flex-direction: column;
246      .explication {
247        order:5;
248        margin: 0.25 * $rem-vert-margin;
249        font-size: 16/18rem;
250      }
251    }
252  }
253}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.