source: spip-zone/_grenier_/ortho/lang/ortho_cs.php @ 94203

Last change on this file since 94203 was 94203, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] ortho Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (13.33 %)

File size: 2.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/ortho?lang_cible=cs
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // O
13        'ortho_ajouter_ce_mot' => 'Přidat slovo do slovníku',
14        'ortho_aucune_suggestion' => 'K tomuto slovu nebyl nalezen žádný návrh.',
15        'ortho_avis_privacy' => 'Součástí systému SPIP je program pro kontrolu překlepů. Než ho však zapnete, přečtěte si pečlivě následující informaci:',
16        'ortho_avis_privacy2' => 'Při kontrole pravopisu systém využívá seznamy slov na externích " pravopisných serverech " jež dávají k dispozici členové komunity SPIP. Pro zajištění alespoň minimální ochrany údajů jsou slova na tyto servry zasílána v přeházeném pořadí. Máte-li obavy o svá data, tuto funkci nezapínejte (a neprodleně odstraňte svá data z webu).',
17        'ortho_ce_mot_connu' => 'Toto slovo je ve slovníku na webu.',
18        'ortho_description' => '               <div class=\'verdana2\'>Součástí systému SPIP je program pro kontrolu překlepů. Než ho však zapnete, přečtěte si pečlivě následující informaci:</div>
19               <div class=\'verdana2\'><blockquote class=\'spip\'><p>
20               Při kontrole pravopisu systém využívá seznamy slov na externích " pravopisných serverech " jež dávají k dispozici členové komunity SPIP. Pro zajištění alespoň minimální ochrany údajů jsou slova na tyto servry zasílána v přeházeném pořadí. Máte-li obavy o svá data, tuto funkci nezapínejte (a neprodleně odstraňte svá data z webu).
21               </p></blockquote></div>',
22        'ortho_dico_absent' => 'Pro tento jazyk nebyl nalezen žádný slovník',
23        'ortho_mode_demploi' => 'Neznámá slova jsou označena červeně. Navrhované opravy zobrazíte klepnutím na takto označená slova.',
24        'ortho_mots_a_corriger' => 'slovo k opravě',
25        'ortho_orthographe' => 'Pravopis',
26        'ortho_supprimer_ce_mot' => 'Odstranit slovo ze slovníku',
27        'ortho_trop_de_fautes' => 'Pozor!: v textu je přílš mnoho chyb. Aby nedošlo k přetížení systému, nejsou navrhovány žádné opravy.',
28        'ortho_trop_de_fautes2' => 'Odstraňte chyby patrné na první pohled a zkuste to znovu.',
29        'ortho_verif_impossible' => 'Systém nemůže zkontrolavat překlepy v tomto textu.',
30        'ortho_verifier' => 'Zkontrolovat překlepy'
31);
32
33?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.