source: spip-zone/_grenier_/ortho/lang/ortho_lb.php @ 94203

Last change on this file since 94203 was 94203, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] ortho Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (13.33 %)

File size: 2.6 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/ortho?lang_cible=lb
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // O
13        'ortho_ajouter_ce_mot' => 'Dëst Wuert an den Dictionnaire derbäi setzen',
14        'ortho_aucune_suggestion' => 'Keng Suggestioun fonnt fir dëst Wuert.',
15        'ortho_avis_privacy' => 'En Orthographie-Korrektor ass a SPIP integréert. Ier dier dës Fonktionnalitéit aschalt, liest w.e.g. de nächsten Abschnit:',
16        'ortho_avis_privacy2' => 'Fir d’Orthographie vun engem Text ze kontrolléieren, schéckt de Site d’Lëscht vun de Wierder op en externen "Orthographie-Server" deen vun de Membere vun der SPIP-Communautéit bereed gestalt gëtt. D’Wierder ginn duergerneen geschéckt fir e Minimum vun Vertraulëchkeet ze garantéieren. Wann dir ëm är Daten besuergt sidd, da schalt dës Optioun nët an (an huelt direkt är Informationen vum Internet erof).',
17        'ortho_ce_mot_connu' => 'Dëst Wuert gët ët am Dictionnaire vum Site.',
18        'ortho_description' => '               <div class=\'verdana2\'>En Orthographie-Korrektor ass a SPIP integréert. Ier dier dës Fonktionnalitéit aschalt, liest w.e.g. de nächsten Abschnit:</div>
19               <div class=\'verdana2\'><blockquote class=\'spip\'><p>
20               Fir d’Orthographie vun engem Text ze kontrolléieren, schéckt de Site d’Lëscht vun de Wierder op en externen "Orthographie-Server" deen vun de Membere vun der SPIP-Communautéit bereed gestalt gëtt. D’Wierder ginn duergerneen geschéckt fir e Minimum vun Vertraulëchkeet ze garantéieren. Wann dir ëm är Daten besuergt sidd, da schalt dës Optioun nët an (an huelt direkt är Informationen vum Internet erof).
21               </p></blockquote></div>',
22        'ortho_dico_absent' => 'Fir dës Sprooch gouf keen Dictionnaire fonnt.',
23        'ortho_mode_demploi' => 'Déi onbekannte Wierder si roud markéiert. Dir kënnt op all Wuert klicken fir Viirschéi fir d’Korrektur ze gesinn.',
24        'ortho_mots_a_corriger' => 'Wierder ze verbesseren',
25        'ortho_orthographe' => 'Orthographie',
26        'ortho_supprimer_ce_mot' => 'Dëst Wuert aus dem Dictionnaire läschen',
27        'ortho_trop_de_fautes' => 'Opgepasst: ären Text huet zevill Fehler, ët gët keng Korrektur virgeschloën fir de System nët ze iwwerlaaschten.',
28        'ortho_trop_de_fautes2' => 'Verbessert déi einfachst Fehler a probéiert nach eng Kéier.',
29        'ortho_verif_impossible' => 'De System kann d’Orthographie vun dësem Text nët kontrolléieren.',
30        'ortho_verifier' => 'Orthographie kontrolléieren'
31);
32
33?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.