source: spip-zone/_grenier_/ortho/lang/ortho_pl.php @ 102220

Last change on this file since 102220 was 102220, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] ortho Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (13.33 %)

File size: 2.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/ortho?lang_cible=pl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // O
13        'ortho_ajouter_ce_mot' => 'Dodaj to słowo do słownika',
14        'ortho_aucune_suggestion' => 'Nie znaleziono żadnej podpowiedzi dla tego słowa.',
15        'ortho_avis_privacy' => 'SPIP posiada zintegrowany korektor ortografii. Jednak zanim go włączysz, przeczytaj uważnie następny paragraf :',
16        'ortho_avis_privacy2' => 'Aby sprawdzić ortografię tekstu system wyśle listę słów do sprawdzenia na jeden z "serwerów ortograficznych" oddanych do dyspozycji przez członków społeczności SPIP. Słowa są wysyłane jako nieuporządkowana lista słów aby zagwarantować poufność. Jeśli masz obawy o poufność danych nie włączaj tej opcji (i usuń informacje z internetu).  ',
17        'ortho_ce_mot_connu' => 'Słowo jest w słowniku stronu.',
18        'ortho_description' => '               <div class=\'verdana2\'>SPIP posiada zintegrowany korektor ortografii. Jednak zanim go włączysz, przeczytaj uważnie następny paragraf :</div>
19               <div class=\'verdana2\'><blockquote class=\'spip\'><p>
20               Aby sprawdzić ortografię tekstu system wyśle listę słów do sprawdzenia na jeden z "serwerów ortograficznych" oddanych do dyspozycji przez członków społeczności SPIP. Słowa są wysyłane jako nieuporządkowana lista słów aby zagwarantować poufność. Jeśli masz obawy o poufność danych nie włączaj tej opcji (i usuń informacje z internetu). 
21               </p></blockquote></div>',
22        'ortho_dico_absent' => 'Dle tego języka nie został znaleziony żaden słownik',
23        'ortho_mode_demploi' => 'Nierozpoznane słowa są podkreślone na czerwono. Kliknij na każdym słowie aby wyświetlić podpowiedzi korekt.',
24        'ortho_mots_a_corriger' => 'słowa do poprawienia',
25        'ortho_orthographe' => 'Ortografia',
26        'ortho_supprimer_ce_mot' => 'Usuń słowo ze słownika',
27        'ortho_trop_de_fautes' => 'Uwaga : twój tekst zawiera za dużo błędów. Żadne korekty nie będą sugerowane aby nie przeciążać systemu.',
28        'ortho_trop_de_fautes2' => 'Zacznij od usunięcia najbardziej oczywistych błędów i spróbuj powtórnie.',
29        'ortho_verif_impossible' => 'System nie może sprawdzić ortografii w tym tekście.',
30        'ortho_verifier' => 'Sprawdź ortografię'
31);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.