source: spip-zone/_plugins_/acces_restreint/trunk/lang/accesrestreint_nl.php @ 71581

Last change on this file since 71581 was 71581, checked in by raquelsbujaldon@…, 8 years ago

langues (accesrestreint)

File size: 3.7 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/accesrestreint?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'ajouter_droits_auteur' => 'Me de rechten van toegang tot deze zone toevoegen',
12        'aucune_zone' => 'Geen zone',
13        'auteurs' => 'auteurs',
14
15        // B
16        'bouton_configurer_acces' => 'Toegang configureren .htaccess',
17        'bouton_creer_la_zone' => 'De nieuwe zone creëren',
18
19        // C
20        'colonne_id' => 'Num',
21        'confirmer_ajouter_auteurs' => 'Ben je zeker dat je wilt deze auteur toe te voegen aan het gebied ?',
22        'confirmer_retirer_auteur_zone' => 'Bent u te willen zeker deze auteur van de zone terugtrekken?',
23        'confirmer_retirer_auteurs' => 'Bent u te willen zeker alle auteurs van deze zone terugtrekken ?',
24        'confirmer_retirer_rubrique_zone' => 'Weet je zeker dat je dit gedeelte van dit gebied te verwijderen ?',
25        'confirmer_supprimer_zone' => 'Bent u te willen zeker deze zone afschaffen?',
26        'creer_zone' => 'Een nieuwe zone creëren',
27
28        // D
29        'descriptif' => 'Werktekening',
30
31        // E
32        'explication_creer_htaccess' => 'Deze optie voorkomt het lezen van de bijgevoegde documenten als de tekst waarop zij betrekking hebben is niet gepubliceerd', # MODIF
33
34        // I
35        'icone_menu_config' => 'Beperkte toegang',
36        'icone_supprimer_zone' => 'Deze zone afschaffen',
37        'info_1_zone' => '1 zone',
38        'info_acces_restreint' => 'De toegang tot deze pagina is beperkt. Log in om toegang te krijgen',
39        'info_ajouter_auteur' => 'Deze auteur toevoegen',
40        'info_ajouter_auteurs' => 'Alle auteurs toevoegen',
41        'info_ajouter_zones' => 'Alle zones toevoegen',
42        'info_aucun_acces' => 'Geen enkele bevoegde toegang',
43        'info_aucun_auteur' => 'Geen enkele auteur in de zone',
44        'info_aucune_zone' => 'Geen enkele zone',
45        'info_auteurs_lies_zone' => 'De auteurs die toegang tot deze zone hebben',
46        'info_lien_action_proteger' => 'Bescherm de toegang tot dit gedeelte.',
47        'info_nb_zones' => '@nb@ zones',
48        'info_page' => 'Deze bladzijde laat u toe om de zones van beperkte toegang van uwsite te beheren',
49        'info_retirer_auteurs' => 'Alle auteurs terugtrekken',
50        'info_retirer_zone' => 'De zone wegnemen',
51        'info_retirer_zones' => 'Alle zones wegnemen',
52        'info_rubrique_dans_zone' => 'Deze post maakt deel uit van het gebied :',
53        'info_rubrique_dans_zones' => 'Deze post maakt deel uit van de zones :',
54
55        // L
56        'label_creer_htaccess' => 'De toegang tot het document bevestigd door de URL', # MODIF
57        'label_creer_htaccess_non' => 'laten lezen',
58        'label_creer_htaccess_oui' => 'verbieden afspelen',
59
60        // M
61        'modifier_zone' => 'De zone wijzigen',
62
63        // P
64        'page_zones_acces' => 'Beperkte toegang',
65        'par_titre' => 'Per titel',
66        'privee' => 'Beroofd',
67        'publique' => 'Openbaar',
68
69        // R
70        'rubriques' => 'rubrieken',
71        'rubriques_zones_acces' => 'Rubrieken van de zone',
72
73        // S
74        'selectionner_une_zone' => 'Een zone selecteren',
75
76        // T
77        'texte_ajouter_zone' => 'Voeg een zone',
78        'texte_creer_associer_zone' => 'Maken en toewijzen van een zone',
79        'titre' => 'Titel',
80        'titre_ajouter_zone' => 'Met de zone overeenkomen',
81        'titre_boite_protegee_non' => 'Onbeschermde toegang',
82        'titre_boite_protegee_oui' => 'Protected Access',
83        'titre_cadre_modifier_zone' => 'Een zone wijzigen',
84        'titre_page_config' => 'Toegang configureren',
85        'titre_table' => 'Alle zones van toegang',
86        'titre_zone_acces' => 'Beperkt gebied',
87        'titre_zones_acces' => 'Zones van beperkte toegang',
88        'toutes' => 'Iedereen',
89
90        // V
91        'voir_toutes' => 'Zie alle zones',
92
93        // Z
94        'zone_numero' => 'ZONE NUMBER :',
95        'zone_restreinte_espace_prive' => 'De toegang tot deze zone in de particuliere ruimte beperken',
96        'zone_restreinte_publique' => 'De toegang tot deze zone in het openbare deel beperken'
97);
98
99?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.