source: spip-zone/_plugins_/acces_restreint/trunk/lang/accesrestreint_sk.php @ 56216

Last change on this file since 56216 was 56216, checked in by salvatore@…, 9 years ago

langues (accesrestreint)

File size: 3.8 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'ajouter_droits_auteur' => 'Udeliť mi prístup do tejto oblasti',
12        'aucune_zone' => 'Žiadne oblasti',
13        'auteurs' => 'autori',
14
15        // B
16        'bouton_configurer_acces' => 'Nastavenie prístupu cez .htaccess',
17        'bouton_creer_la_zone' => 'Vytvoriť novú oblasť',
18
19        // C
20        'colonne_id' => 'Č.',
21        'confirmer_ajouter_auteurs' => 'Určite chcete pridať tohto autora do tejto oblasti?',
22        'confirmer_retirer_auteur_zone' => 'Určite chcete odstrániť tohto autora z tejto oblasti?',
23        'confirmer_retirer_auteurs' => 'Určite chcete odstrániť všetkých autorov z tejto oblasti?',
24        'confirmer_retirer_rubrique_zone' => 'Určite chcete odstrániť túto rubriku z tejto oblasti?',
25        'confirmer_supprimer_zone' => 'Určite chcete odstrániť túto oblasť?',
26        'creer_zone' => 'Vytvoriť novú oblasť',
27
28        // D
29        'descriptif' => 'Popis',
30
31        // E
32        'explication_creer_htaccess' => 'Táto možnosť bráni čítaniu pripojeného súboru, ak text ku ktorému je pripojený, nie je publikovaný',
33
34        // I
35        'icone_menu_config' => 'Obmedzený prístup',
36        'icone_supprimer_zone' => 'Odstrániť túto oblasť',
37        'info_1_zone' => '1 oblasť',
38        'info_acces_restreint' => 'Prístup na túto stránku je obmedzený. Prosím, prihláste sa, aby ste mohli pokračovať',
39        'info_ajouter_auteur' => 'Pridať tohto autora',
40        'info_ajouter_auteurs' => 'Pridať všetkých autorov',
41        'info_ajouter_zones' => 'Pridať všetky oblasti',
42        'info_aucun_acces' => 'Nepovolený prístup',
43        'info_aucun_auteur' => 'V tejto oblasti nie sú žiadni autori',
44        'info_aucune_zone' => 'Žiadne oblasti',
45        'info_auteurs_lies_zone' => 'Autori s prístupom do tejto oblasti',
46        'info_lien_action_proteger' => 'Obmedziť prístup do tejto oblasti',
47        'info_nb_zones' => '@nb@ oblastí',
48        'info_page' => 'Táto stránka vám umožňuje vytvoriť na vašej stránke oblasti s obmedzeným prístupom',
49        'info_retirer_auteurs' => 'Odstrániť všetkých autorov',
50        'info_retirer_zone' => 'Odstrániť z oblasti',
51        'info_retirer_zones' => 'Odstrániť zo všetkých oblastí',
52        'info_rubrique_dans_zone' => 'Táto rubrika sa nachádza v oblasti:',
53        'info_rubrique_dans_zones' => 'Táto rubrika sa nachádza v oblastiach:',
54
55        // L
56        'label_creer_htaccess' => 'Prístup k pripojeným súborom podľa ich adresy',
57        'label_creer_htaccess_non' => 'Povoliť čítanie',
58        'label_creer_htaccess_oui' => 'Zakázať čítanie',
59
60        // M
61        'modifier_zone' => 'Upraviť oblasť',
62
63        // P
64        'page_zones_acces' => 'Obmedzený prístup',
65        'par_titre' => 'Podľa názvu',
66        'privee' => 'Súkromná',
67        'publique' => 'Verejná',
68
69        // R
70        'rubriques' => 'rubriky',
71        'rubriques_zones_acces' => 'Rubriky v tejto oblasti',
72
73        // S
74        'selectionner_une_zone' => 'Vyberte oblasť s obmedzeným prístupom',
75
76        // T
77        'texte_ajouter_zone' => 'Pridať oblasť',
78        'texte_creer_associer_zone' => 'Vytvoriť a prepojiť oblasť',
79        'titre' => 'Názov',
80        'titre_ajouter_zone' => 'Pridať oblasť s obmedzeným prístupom',
81        'titre_boite_protegee_non' => 'Neobmedzený prístup',
82        'titre_boite_protegee_oui' => 'Obmedzený prístup',
83        'titre_cadre_modifier_zone' => 'Upraviť oblasť',
84        'titre_page_config' => 'Nastaviť prístupové práva',
85        'titre_table' => 'Všetky oblasti s obmedzeným prístupom',
86        'titre_zone_acces' => 'Oblasť s obmedzeným prístupom',
87        'titre_zones_acces' => 'Oblasti s obmedzeným prístupom',
88        'toutes' => 'Všetky',
89
90        // V
91        'voir_toutes' => 'Zobraziť všetky oblasti',
92
93        // Z
94        'zone_numero' => 'OBLASŤ ČÍSLO:',
95        'zone_restreinte_espace_prive' => 'Obmedzte prístup do tejto oblasti v súkromnej zóne',
96        'zone_restreinte_publique' => 'Obmedzte prístup do tejto oblasti na verejne prístupnej stránke'
97);
98
99?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.