source: spip-zone/_plugins_/acces_restreint/trunk/lang/paquet-accesrestreint_nl.php @ 93964

Last change on this file since 93964 was 93964, checked in by salvatore@…, 5 years ago

[Salvatore] paquet-accesrestreint Export depuis http://trad.spip.net

File size: 673 bytes
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/paquet-accesrestreint?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'accesrestreint_description' => '_ Iedere zone bestaat uit rubrieken.
14
15_ Auteurs krijgen toegangsrechten wanneer ze aan een zone gekoppeld worden.
16
17_ Alle standaard lussen van SPIP worden gefilterd op basis van de toegangsrechten van de bezoeker.',
18        'accesrestreint_nom' => 'Beperkte Toegang',
19        'accesrestreint_slogan' => 'Beheer van toegangszones'
20);
21
22?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.