source: spip-zone/_plugins_/agenda/trunk/lang/agenda_sk.php @ 106185

Last change on this file since 106185 was 106185, checked in by jrynik@…, 2 years ago

[Salvatore] agenda Export depuis http://trad.spip.net de la langue sk

File size: 7.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/agenda?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'absence_prise_en_compte' => 'Vaša neúčasť bola zaznamenaná',
14        'activite_editoriale' => 'Redakčná činnosť',
15        'afficher_calendrier' => 'Zobraziť kalendár',
16        'agenda' => 'Kalendár udalostí',
17        'ajouter_repetition' => 'Pridať opakovania',
18        'ajouter_un_evenement' => 'pridať udalosť k tomuto článku',
19        'annee_precedente' => 'minulý rok',
20        'annee_suivante' => 'budúci rok',
21        'aucun_evenement' => 'žiadna udalosť',
22        'aucun_inscrit' => 'Žiadne prihlásenie',
23        'aucune_rubrique_mode_agenda' => 'Podľa predvolených nastavení vám všetky rubriky umožňujú umožňujú využívať udalosti. Ak kalendár udalostí aktivujete pre jednu rubriku alebo viacero rubrík, riadenie udalostí bude obmedzené na vetvy týchto rubrík.',
24
25        // B
26        'bouton_annuler' => 'Zrušiť',
27        'bouton_supprimer' => 'Odstrániť',
28
29        // C
30        'cal_par_jour' => 'deň',
31        'cal_par_mois' => 'mesiac',
32        'cal_par_semaine' => 'týždeň',
33        'confirm_suppression_inscription' => 'Chcete odstrániť tento údaj?',
34        'confirm_suppression_inscription_toutes' => 'Naozaj chcete vymazať všetky prihlásenia?',
35        'connexion_necessaire_pour_inscription' => 'Ďakujeme vám, že sa prihlásite predtým, ako sa zaregistrujete na túto udalosť.',
36        'creer_evenement' => 'Vytvoriť udalosť',
37
38        // D
39        'date_fmt_agenda_label' => '<b class="day">@jour@</b> <b class="month">@mois@</b> <b class="year">@annee@</b>',
40
41        // E
42        'erreur_article_interdit' => 'Nemáte dostatočné práva na to, aby ste mohli priradiť túto udalosť k tomuto článku',
43        'erreur_article_manquant' => 'Musíte uviesť článok',
44        'erreur_date' => 'Tento dátum nie je správny',
45        'erreur_date_avant_apres' => 'Zadajte dátum ukončenia, ktorý nasleduje po dátume začiatku!',
46        'erreur_date_corrigee' => 'Dátum bol opravený',
47        'erreur_heure' => 'Tento čas nie je správny',
48        'erreur_heure_corrigee' => 'Čas bol opravený',
49        'evenement_adresse' => 'Adresa',
50        'evenement_article' => 'Priradená k článku',
51        'evenement_autres_occurences' => 'Ďalšie výskyty:',
52        'evenement_date' => 'Dátum',
53        'evenement_date_a' => 'k ',
54        'evenement_date_a_immediat' => 'o ',
55        'evenement_date_au' => 'Do ',
56        'evenement_date_de' => 'Z(o) ',
57        'evenement_date_debut' => 'Dátum začiatku',
58        'evenement_date_du' => 'Od ',
59        'evenement_date_fin' => 'Dátum ukončenia',
60        'evenement_date_inscription' => 'Dátum prihlásenia',
61        'evenement_descriptif' => 'Opis',
62        'evenement_horaire' => 'Celý deň',
63        'evenement_lieu' => 'Miesto',
64        'evenement_participant_email_mention' => 'Ak chcete mať prehľad o tom, čo sa deje, zadajte svoju e-mailovú adresu. Nebude zverejnená na stránke.',
65        'evenement_repetitions' => 'Opakovania',
66        'evenement_titre' => 'Titulok',
67        'evenements' => 'Udalosti',
68        'evenements_a_venir' => 'Budúce',
69        'evenements_corbeille_tous' => 'Počet udalostí v koši: @nb@',
70        'evenements_corbeille_un' => '1 udalosť v koši',
71        'evenements_depuis_debut' => 'od začiatku',
72        'explication_synchro_flux_ical' => 'Zásuvný modul Kalendár udalostí poskytuje výpis zoznamu udalostí vo formáte iCal. Niektoré programy aktualizujú udalosti, iba ak  je pri nich uvedené číslo verzie (a to, že nastala zmena). Na to, aby bolo toto číslo verzie zavedené do vygenerovaného zdroja iCal, treba aktivovať sledovanie zmien pre udalosti (menu Konfigurácia > Zmeny).',
73        'explication_synchro_flux_ical_titre' => 'Synchronizácia zdroja iCal',
74
75        // F
76        'fermer' => 'zatvoriť',
77
78        // I
79        'icone_creer_evenement' => 'Vytvoriť novú udalosť',
80        'icone_modifier_evenement' => 'Upraviť udalosť',
81        'indiquez_votre_choix' => 'Uveďte svoju voľbu',
82        'info_1_mois' => '1 mesiac',
83        'info_1_place' => '1 miesto',
84        'info_aucun_evenement' => 'Žiadna udalosť',
85        'info_evenement' => 'Udalosť',
86        'info_evenement_poubelle' => 'Odstránená udalosť',
87        'info_evenement_propose' => 'Navrhovaná udalosť',
88        'info_evenement_publie' => 'Uverejnená udalosť',
89        'info_evenements' => 'Udalosti',
90        'info_inscription' => 'Registrácia online:',
91        'info_lieu' => 'Miesto:',
92        'info_nb_inscrits' => '@nb@ prihlásení',
93        'info_nb_mois' => '@nb@ mesiac',
94        'info_nb_places' => '@nb@ miest',
95        'info_nb_reponses' => '@nb@ odpovedí',
96        'info_nombre_evenements' => '@nb@ udalostí',
97        'info_nouvel_evenement' => 'Nová udalosť',
98        'info_reponse_inscription_non' => 'nie',
99        'info_reponse_inscription_nsp' => '?',
100        'info_reponse_inscription_oui' => 'áno',
101        'info_reponse_inscriptions' => 'Reakcia',
102        'info_reponses_inscriptions' => 'Reakcie:',
103        'info_un_evenement' => '1 udalosť',
104        'info_un_inscrit' => 'Jedno prihlásenie',
105        'info_une_reponse' => 'Jedna odpoveď',
106        'inscrits' => 'Registrácie',
107
108        // L
109        'label_annee' => 'Rok',
110        'label_inscription' => 'Registrácia online',
111        'label_periode_saison' => 'Ročné obdobie',
112        'label_places' => 'Obmedziť počet miest',
113        'label_reponse_jyparticipe' => 'Budem tam',
114        'label_reponse_jyparticipe_pas' => 'Nebudem tam',
115        'label_reponse_jyparticipe_peutetre' => 'Možno prídem',
116        'label_vous_inscrire' => 'Vaša účasť',
117        'lien_desinscrire' => 'Odstrániť',
118        'lien_desinscrire_tous' => 'Vymazať všetky prihlásenia',
119        'lien_retirer_evenement' => 'Odstrániť',
120        'liste_inscrits' => 'Zoznam zaregistrovaných',
121
122        // M
123        'mois_precedent' => 'predchádzajúci mesiac',
124        'mois_suivant' => 'ďalší mesiac',
125
126        // N
127        'nb_repetitions' => '@nb@ opakovaní',
128
129        // P
130        'participation_incertaine_prise_en_compte' => 'Vaša prípadná účasť bola zaznamenaná',
131        'participation_prise_en_compte' => 'Vaša účasť bola zaznamenaná',
132        'probleme_technique' => 'Vyskytol sa technický problém. Skúste neskôr, prosím.',
133
134        // R
135        'repetition' => 'Opakovanie',
136        'repetition_de' => 'Opakovanie',
137        'retour_evenement' => 'Vrátiť sa na udalosť',
138        'rubrique_activer_agenda' => 'Aktivovať Kalendár udalostí pre túto rubriku',
139        'rubrique_dans_une_rubrique_mode_agenda' => 'Táto rubrika vám umožňuje využívať udalosti, keďže sa nachádza v rubrike, pre ktorú bol Kalendár udalostí aktivovaný',
140        'rubrique_desactiver_agenda' => 'Deaktivovať Kalendár udalostí pre túto rubriku',
141        'rubrique_liste_evenements_de' => 'Udalosti rubriky',
142        'rubrique_mode_agenda' => 'Režim Kalendár udalostí  bol aktivovaný pre túto rubriku a jej vetvu',
143        'rubrique_sans_gestion_evenement' => 'Režim Kalendár udalostí  nie je pre túto rubriku aktivovaný',
144        'rubriques' => 'Rubriky s kalendárom udalostí',
145
146        // S
147        'sans_titre' => '(bez titulku)',
148
149        // T
150        'telecharger' => 'Stiahnuť (csv)',
151        'telecharger_oui' => 'Iba pozitívne reakcie',
152        'telecharger_toutes' => 'Všetky reakcie',
153        'telecharger_toutes_tous_evenements' => 'Všetky reakcie cez prihlásenie',
154        'texte_agenda' => 'Kalendár udalostí',
155        'texte_evenement_statut' => 'Táto udalosť je:',
156        'texte_logo_objet' => 'Logo udalosti',
157        'titre_cadre_ajouter_evenement' => 'Pridať udalosť',
158        'titre_cadre_modifier_evenement' => 'Upraviť udalosť',
159        'titre_sur_l_agenda' => 'V Kalendári udalostí ',
160        'titre_sur_l_agenda_aussi' => 'A tiež...',
161        'toutes_rubriques' => 'Všetky',
162
163        // U
164        'une_repetition' => '1 opakovanie',
165
166        // V
167        'voir_evenements_rubrique' => 'Zobraziť udalosti rubriky'
168);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.