source: spip-zone/_plugins_/agenda/trunk/lang/configureragenda_nl.php @ 119750

Last change on this file since 119750 was 119750, checked in by salvatore@…, 2 years ago

[Salvatore] configureragenda Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.9 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/configureragenda?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // E
13        'explication_effacer_evenements_passes' => 'Vermeld het aantal dagen waarna een verlopen evenement automatisch moet worden gewist (0 of een negatief getal om dit tegen te gaan)', # MODIF
14
15        // L
16        'label_affichage_debut' => 'Begin van de lijst',
17        'label_affichage_debut_date_jour' => 'Huidige datum',
18        'label_affichage_debut_date_veille' => 'Voorafgaande datum',
19        'label_affichage_debut_debut_mois' => 'Begin van de maand',
20        'label_affichage_debut_debut_mois_1' => 'Begin van het jaar',
21        'label_affichage_debut_debut_mois_prec' => 'Begin van de voorafgaande maand',
22        'label_affichage_debut_debut_semaine' => 'Begin van de week',
23        'label_affichage_debut_debut_semaine_prec' => 'Begin van de voorafgaande week',
24        'label_affichage_debut_mois_passe' => '@mois@ vooraf',
25        'label_affichage_duree' => 'De evenementen opsommen op',
26        'label_articlepardefaut' => 'Standaardartikel (id)',
27        'label_descriptif' => 'Omschrijving',
28        'label_effacer_evenements_passes' => 'Automatisch voorbije evenementen wissen', # MODIF
29        'label_insert_head_css_1' => 'Automatisch de standaardstijlen van de agenda invoegen',
30        'label_synchro_statut_1' => 'De status van evenementen automatisch synchroniseren met die van de artikelen',
31        'label_titre' => 'Paginatitel',
32        'label_url_evenement' => 'Weergave van een evenement',
33        'label_url_evenement_article' => 'op de pagina van het bijbehorende artikel',
34        'label_url_evenement_evenement' => 'op een eigen pagina voor ieder evenement',
35        'legend_nettoyage_agenda' => 'Regelmatige opschoning van de agenda',
36        'legend_presentation_agenda' => 'Presentatie van de agenda', # MODIF
37
38        // T
39        'titre_configuration' => 'Weergave van de Agenda' # MODIF
40);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.