source: spip-zone/_plugins_/agenda/trunk/lang/configureragenda_nl.php @ 97195

Last change on this file since 97195 was 97195, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] configureragenda Export depuis http://trad.spip.net

File size: 1.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/configureragenda?lang_cible=nl
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // L
13        'label_affichage_debut' => 'Begin van de lijst',
14        'label_affichage_debut_date_jour' => 'Huidige datum',
15        'label_affichage_debut_date_veille' => 'Voorafgaande datum',
16        'label_affichage_debut_debut_mois' => 'Begin van de maand',
17        'label_affichage_debut_debut_mois_1' => 'Begin van het jaar',
18        'label_affichage_debut_debut_mois_prec' => 'Begin van de voorafgaande maand',
19        'label_affichage_debut_debut_semaine' => 'Begin van de week',
20        'label_affichage_debut_debut_semaine_prec' => 'Begin van de voorafgaande week',
21        'label_affichage_debut_mois_passe' => '@mois@ vooraf',
22        'label_affichage_duree' => 'De evenementen opsommen op',
23        'label_descriptif' => 'Omschrijving',
24        'label_insert_head_css_1' => 'Automatisch de standaardstijlen van de agenda invoegen',
25        'label_titre' => 'Paginatitel',
26        'label_url_evenement' => 'Weergave van een evenement',
27        'label_url_evenement_article' => 'op de pagina van het bijbehorende artikel',
28        'label_url_evenement_evenement' => 'op een eigen pagina voor ieder evenement',
29        'legend_presentation_agenda' => 'Presentatie van de agenda',
30
31        // T
32        'titre_configuration' => 'Weergave van de Agenda'
33);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.